Mehmet Okuyan

Mehmet Okuyan

YazarEditör
9.0/10
42 Kişi
·
141
Okunma
·
125
Beğeni
·
3307
Gösterim
Adı:
Mehmet Okuyan
Tam adı:
Prof. Dr. Mehmet Okuyan
Unvan:
Türk İlahiyatçı, Tefsir Profesörü, Yazar
Doğum:
Çaykara, Trabzon, 1965
Prof. Dr. Mehmet Okuyan 1965 doğumludur. İlköğrenimini doğduğu beldede tamamladıktan sonra ortaöğrenimini Trabzon Hayrat’ta tamamladı. 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Aynı Fakülte’de Tefsir Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan Mehmet Okuyan 1990 senesinde Yüksek Lisans yapmıştır. 2002 yılında Doçent, 2008 yılında ise Profesör ünvanını almıştır. Arapça ve İngilizce dillerine hakim olan Mehmet Okuyan evli ve 3 çocuk babasıdır. Bugüne kadar bir çok eser’e imza atan Mehmet Okuyan aslen Trabzon Çaykara’lıdır ve Çaykara’da doğmuştur. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.
Hayatın en rahat dönemi, insanın doğumundan öncesine aittir. Yüce Allah'ın: "En güçlü, en sağlam yer"* ifadesini kullandığı bu yer, "ana rahmi"dir. Rahimdeki sıcaklık ve korunaklılık, insan hayatı için tam bir mükemmellik arz etmektedir. İşte insanın en rahat ve en muhafazalı yeri olan rahm/erhâm (rahim/rahimler) ile Yüce Allah'ın bu ilk sûrede iki defa zikrettiği Rahmân ve Rahîm sıfatları aynı anlam kökünden, yani "merhametten" gelmektedir. Yüce Allah'ın, bir annenin yavrusuna beslediği şefkatinin kat kat fazlasını kullarına beslediğinde hiç şüphemiz yoktur.

*Mü'minun 23/13; Mürselât 77/21
Mehmet Okuyan
Sayfa 61 - Düşün Yayıncılık
Teker teker güvenilir olmayan veya illetli olan rivayetlerin toplamı sağlam/sahih bir rivayet etmez. Bir sepet çürük yumurta nasıl ki sağlam bir yumurta etmezse veya pek çok "sıfır"ın toplamı nasıl ki "bir" etmezse, rivayetlerin sakat olanları da hakikat ifade edemez. Bu tür rivayetlerle inanç esasları belirlenemez. Hele hele bu tür rivayetleri sorgulayanlar için kötü niyetlilik suçlamasında kesinlikle bulunulamaz, bulunulmamalıdır.
Geçmişten nakledilenler karşısında toptancı bir yaklaşımımız kesinlikle yoktur. Ne bütün nakledilenleri inkar ederiz ne de hepsini kabul ederiz. Geçmişe ait nakledilenleri ne süpürüp alanlardanız ne de süpürüp atanlardanız.
Kur'an'a aykırı olmayan rivayetler senetleri de sahih olmak şartıyla elbette delil olarak kabul edilmeli, ancak vahye açıkça aykırı olanlar da reddedilmelidir. Sayıları çok olsa da herhangi bir konudaki rivayetlerin doğruluk değeri Kur'an'a uygunluk şartına bağlıdır. Fazla sayıda olmasına rağmen Kur'an'a aykırı olanları değil, bir tane bile olsa vahye uygun olanı tercih etmeliyiz.
Bir anlamda kıraat, "yaratılana bakarak yaratanı bulmak" demektir. İkinci ayetteki "insanın alaktan yaratılması" ifadesi söz sözkonusu kıraatin bir düşünce eylemi olduğunu göstermektedir. Buradan hareketle şunu söyleye biliriz: Kıraat "aklın ve zihnin okuması" dır.
Mehmet Okuyan
Sayfa 44 - Düşün yayınları
Esaslarını dinin belirlediği bir meselede kanaat sahibi olmak için İslam dinini benimseyenler veya araştırmacılar öncelikle Kuran'a müracaat etmelidir. Konu eğer Kuran'da varsa ilgili bütün ayetler dikkate alınarak, iniş sıraları takip edilerek ve bağlamları da göz önünde tutularak, söz konusu mesele hakkında Kuran'a dayalı bütüncül bir yaklaşım sergilenmeli ve bunun sonucunda fikir sahibi olunmalıdır.
Unutulmamalıdır ki artık 'ahir zaman' anlamında kıyamet zamanindayiz. Alametlerle ilgilenmek yerine kıyamete hazırlıklı olup olmadığımızla meşgul olmalıyız.
Rabbimiz Alak Suresi'nin son ayetinde "Allah'a secde et ve O'na yakın ol" diyor. Hz.Peygamberin de bu ayetin tefsiri kabilinde bir hadisinde ifade ettiği gibi; "Kulun, Rabbine en yakın olduğu an secdeye kapandığı andır".
Mehmet Okuyan
Sayfa 127 - Düşün Yayıncılık
Sorun kişiler değil, kişiliklerle ve niteliklerledir. Sorun Firavunda değil, Firavunluktadır . Bu sayede mesaj evrenselleşmekte, tüm insanlığa "Firavunlaşmayın; yoksa zulmedenlerden olursunuz" mesajı verilmektedir.
207 syf.
·Puan vermedi
Yazar, geleneksel görüşlerin yanılmış olabilme ihtimaline karşı her zaman olduğu gibi Kuran referansıyla görüşlerini dile getirmektedir. Geçmişte benzer görüşlere sahip kişilerden de örnekler sunmaktadır. Yaratılış ayetleri özelinde yapılan bu değerlendirmeler islamı yaşama noktasında kişiye vizyon katmakta ve imanın temellerini sağlamlaştırmaktadır. Görünen metinlerin altında yatan asıl anlamların üzerinde durarak yeni bir bakış açısı kazandırılmaktadır.
484 syf.
·Beğendi·5/10
Tam olarak neye karşı çıkıp neyi ispatlamaya çalıştığını anlamak mümkün değil. İnsanın içine anlamsız bir kuşku düşüyor. Peki ya böyle değilse ya daha başka türlü bir ihtimal daha varsa ne olacak? Temellendirilen düşünceler çok da objektif değil. Kadim doğunun metastatik etkisi burada da gözlemleniyor. İnadına karşı çıkış...
Yertn
Yertn Kur'an'a Göre Yedi Aşamada Ahiret'i inceledi.
270 syf.
·Puan vermedi
Kitabın önsözünde belirtildiği üzere kabir azabı kitabından ayrılarak bu kitap oluşturulmuş fakat Hoca ahiretle ilgili herbir aşamada kabirde sorgulama vs olmayacağını belirtmektedir ve bu bir süre sonra sıkıcı olmaya başlamaktadır. Sanki bu kitabını da tamamen kabirde sorgulama olmayacağını göstermek için yazmış gibi.
Bunun dışında ahiret hayatının aşamalarının tek tek sınıflandırılmış olması bilgileri daha kalıcı hale getiriyor. Kuran temelli yaklaşımları ile bilinen Mehmet Hoca bu tasnifi ile kafada soru işareti bırakmadan konu ile ilgili tüm ayetleri değerlendirerek görüşlerini açıklamaktadır. Geleneksel bilginin ayetler temelinde vizyon kazanması adına önemli bir eser olarak görüyorum.
207 syf.
·12 günde·Beğendi·8/10
Mehmet Okuyan Hocanın önce Kur'an'da bulunan kıssaların temel mantığını daha sonra örnekli açıklaması olan Adem Kıssasını anlattığı kitabı.

Kıssalar neden var nasıl geçmekte ve en önemlisi ne vermesi beklenmektedir? Bu soruların cevabı bu kitapta.

Hz. Adem ile ilgili de tahmin edemeyeceğimiz değişik yorumlar ve bu yorumların arkasını doldurmak için deliller bulunmakta.
Bu tarzı sevenlere tavsiye ederim.
484 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
Trafik kazasında ölmüş birine, trafik kurallarını okumak ne derece faydalı ise, ölmüş birine Kur'an olumak o derece faydalıdır. Evet kutsal kitabımız ölüler için değil diriler için indirilen muazzam bir kitap. Mehmet Uzun Hoca sabahlara kadar araştırarak, bu yapıtı kaleme almış. Buna göre kabirde fiziki bir işkencenin, azabın olmasının bir takım ayete ve akla aykırı olduğunu dile getirmiş. Olsa olsa ruhen bir sıkılmanın olabileceğini ayetler ışığıyla anlatmaya çalışmış. Okumanızı tavsiye ederim.
İyi Okumalar...
Kalbi Selamlar...
208 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
Okuduğumuz kitap, Kuran'da geçen Hz. Nuh kıssasının bizlere vermek istediği mesajı anlatmayı anlatmayı kendine şiar edinmiş.
.
Hz. Nuh'un nitelikleri nasıldır?
Hz. Nuh ne için mücadele etmiştir?
Hz. Nuh'un kavmi nasıldı?
Hz. Nuh ne gibi suçlamalara maruz kaldı?
Kavmiyle ilgili istekleri neydi?
Hz. Nuh'un gemisi bugün için neyi ifade ediyor?
"Tufan" öncesinde ve sonrasında neler yaşandı?
.
gibi sorulara yine Kuran ayetleriyle cevap verip bizleri düşündürmek amaç edinilmiş.

Yazarın biyografisi

Adı:
Mehmet Okuyan
Tam adı:
Prof. Dr. Mehmet Okuyan
Unvan:
Türk İlahiyatçı, Tefsir Profesörü, Yazar
Doğum:
Çaykara, Trabzon, 1965
Prof. Dr. Mehmet Okuyan 1965 doğumludur. İlköğrenimini doğduğu beldede tamamladıktan sonra ortaöğrenimini Trabzon Hayrat’ta tamamladı. 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Aynı Fakülte’de Tefsir Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan Mehmet Okuyan 1990 senesinde Yüksek Lisans yapmıştır. 2002 yılında Doçent, 2008 yılında ise Profesör ünvanını almıştır. Arapça ve İngilizce dillerine hakim olan Mehmet Okuyan evli ve 3 çocuk babasıdır. Bugüne kadar bir çok eser’e imza atan Mehmet Okuyan aslen Trabzon Çaykara’lıdır ve Çaykara’da doğmuştur. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Yazar istatistikleri

  • 125 okur beğendi.
  • 141 okur okudu.
  • 23 okur okuyor.
  • 234 okur okuyacak.
  • 5 okur yarım bıraktı.

Yazarın sıralamaları