Mehmet Selik

Mehmet Selik

YazarÇevirmen
8.9/10
70 Kişi
·
27
Okunma
·
0
Beğeni
·
153
Gösterim
Adı:
Mehmet Selik
Unvan:
Türk yazar, çevirmen ve akademisyen
Doğum:
Kuşadası, Aydın, 1932
Ölüm:
Ege'de bir kasaba, 2005
Doç. Dr. Mehmet Selik, (d. 1932 - ö. 2005 ) özelikle Das Kapital çevirisiyle tanınan ve Marksist iktisat alanına hâkim olan yazar, çevirmen ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi akademisyenidir. Hasan Celal Güzel üniversitede öğrencisiydi. Türk tarihçisi Halil Berktay ile "İktisat tarihi" kürsüsünde birlikte çalışmışlardır.

Emekli teknik işçilerinden ve i’dâdî mezunlarından Süleyman Selik ile ilk okul me’zunu Şerife Hanım’ın oğludur. 1932’de Kuşadası'nda doğdu. 1950’da İzmir Atatürk Erkek Lisesi’ni “Pekiyi” derecede bitirdi. S.B.F.’nden me’zuniyetini müteâkıb, Eylül 1954’de Ankara Defterdarlığı Kızılbey Vergi Dâiresi’nde stajyer Me’murluğa ta’yin edilerek Devlet hizmetine girdi. Bu görevde iken, Ocak 1955’de, açılan sınavı kazanıp, S.B.F. İktisad ve Maliye Kürsîsî Asistanlığına atandı. 1960’da İstanbul İktisad Fakültesi’nde “Milletlerarası Sermâye Hareketleri” adlı tez’ini başarı ile savunarak “İktisad Doktoru” pâyesini kazandı. Ayrıca Ankara Hukuk Fakültesi’nde fark sınavı verip sertifika aldı. Bu arada fi’li askerlik hizmetini Kore’de yedek teğmen rütbesiyle tamamladı. Görgü ve bilgi arttırma maksadıyle önce A.B.D.’ne, sonra İngiltere’ye gitdi. 1969’da Doçentliğe terfi etti.

Selik, 1968 yılı Mart ayında doçentlik tezi olarak Marksist Değer Teorisi çalışmasını hazırlamış ve bu çalışması önce 1969 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde ve ikinci baskı ile 1970 yılı başlarında Ekim Yayınevi tarafından ve üçüncü baskısı ise 1974 yılı başlarında Doğan Yayınevi tarafından yapılmıştır. Ayrıca çok sayıda kitabı bulunmakta ve yine çok sayıda kitabın çevirisini yapmıştır. 1969 yılı Türkiye genel seçimlerinde İzmir ilinden milletvekili adayı olmuştur.

Selik ayrıca Türkiye İşçi Partisi üyeliği ile de tanınırdı Hatta TİP olayında genel sekreterlik görevini de yürütmüştür.

İzmir’li olan ve Ankara’a fikri sürgün hayatı yaşan her aydın gibi, Ege’de bir kasabaya yerleşti. 2005 yılında aramızdan sessizce ayrıldığında yanında sadece ailesi vardı.

Kitapları
Türkiye'de Yabancı Sermaye: (1923-1960), SBF, 1961
İktisat Çevirileri, Sevinç Matbaası, 1964
Azgelişmiş Ülkeler ve İktisadi Kalkınma, Sosyal adalet yayınları, 1965
Marksist Değer Teorisi, Doçentlik tezi (1969, 1970 ve 1974)
100 Soruda İktisadî Doktrinler Tarihi, Gerçek Yayınevi, 1988

Çevirileri
Kapital, 1966-67, 2012 Yordam Kitap ISBN 6055541798

Hakkında yazılmış kitaplar
Başkaldırının Yedi Rengi, Oral Çalışlar, Milliyet Yayınları, 1988
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
875 syf.
·32 günde·Beğendi·10/10
Kitap 3 ciltten oluşmaktadır. 1. cilt sermayenin üretim ilişkileri süreci, 2. cilt sermayenin dolaşım sürecinden, 3. cilt ise bir bütün olarak kapitalist üretim sürecini incelemektedir.
1.ciltte Para-Meta-Meta’-Para’ üzerinden sermayenin üretim süreci ele alınmaktadır. Meta ve Para arasında ilişkinin üretim sürecinden geçerek nasıl oluştuğu anlatılmaktadır. Artık değerin elde edilişi detaylandırılmaktadır. Ücret ve çalışma üzerinden artık değer sermaye ve emek gücü için önem arz etmektedir. Bu bağlamda Para-Meta-Meta’-Para’ döngüsündeki sermaye birikim süreci ortaya konmaktadır
2. ciltte ise sermayenin dolaşım süreci ve gelişimi üzerinden analizler ortaya konmaktadır. Sermayenin devri kavramı önem arz etmektedir. Toplumsal toplam sermaye nsıl yeniden üretilmekte ve dolaşmaktadır soruları cevaplanmaktadır.
3.Ciltte ise kapitalist üretim süreci bir bütün olarak ele alınmaktadır. Kar, rant, faiz gibi kavramların ilk iki ciltte ortaya konan üretim ve dolaşım süreçlerindeki yeri ortaya konmakta ve incelenmektedir.
Kapital(sermaye), bir kapitalizm incelemesidir. Kapitalizm anlaşılmak isteniyorsa günümüz değişimleri ve Marks’ın yazamadıkları bağlamındaki eksiklerine rağmen okunması gerekiyor. Sosyal bilimcinin kütüphanesinde olması gereken bir kitap. Marks’ın kullandığı bazı kavramları anlamak açısından öncü birkaç yazım okunabilir. İçerik kavranması kolay değil ancak dil anlaşılabilir. Okurken elde kalem olması gerekir bence.
Devlet üzerine yazmak istediği kitabı yazabilmiş olabilseydi eğer Kapital ile o kitap arasında ilişkiler kurmak ve analizin çerçevesini genişletmek açısında çok iyi olabilirdi. Belirli bir dönem de yapılan bir kapitalizm incelemesi olsa da temel argümanları geçerliliği sürdürmektedir. Sınıflar gibi bitemeyen bölümleri bulunmaktadır. Engels’in düzenlemesi ile 2.ve 3. cilt ortaya çıkabilmiştir. Günümüz ilişkilerini anlamak için bu perspektif üzerinden çalışan Marksistlere bakmak da yararlı olacaktır.
Sonuçta:
“kapital, kesinlikle burjuvaların (toprak sahipleri dâhil) kafasına şimdiye dek fırlatılmış en korkunç gülledir...”
De te fabula narratur!’ Anlatılan senin hikâyendir.
192 syf.
·2 günde·Beğendi·9/10
Sosyalizmin Alfabesi, sosyalizm alfabe gibi öğretmeyi amaçlamış ve sosyalizm hakkında hiçbir bilgisi olmayan birine bile bir sosyalizm fikri oluşturmayı başarabilecek bir kitaptır. Benim kitaptan öğrendiğim bazı bilgiler oldu elbet ama kitap daha çok sosyalizmin temelini anlattığı için sıkça tekrar düşüyor, bazı değindiği yerlere 3-4 kez değindiği oluyor bu da sosyalizmi az çok bilen biri için can sıkabiliyor.

Sosyalizmin alfabesi kitabı asıl olarak 118. sayfada bitiyor, ondan sonraki yaklaşık 70 sayfalık kısım yazarların konuşmaları ve makalelerinden oluşuyor. O kısımların bana pek bir şey kattığını söyleyemem o yüzden farklı yayınevleri o kısmı koymamış, onları da tercih edebilirsiniz.

İlk 118 sayfa oldukça başarılı biçimde sosyalizmin nedenini ve yöntemini açıklıyor ve çok önemli noktalara değinip bunu istatistiklerle zenginleştiriyor, bunu yaparken de akıcı bir ûslupla hiç sıkmıyor. Sosyalist olun ya da olmayın sosyalizmi anlamak için okuyacağınız başarılı kitaplardan biri olduğunu düşünüyorum. Keyifli okumalar!
Bitirdiğimde görüşlerimi belirteceğim. Şuan için söyleyeceklerim Das Kapital'in oldukça ağır bir dile sahip olduğu ve bu yapıtın ciddi bir şekilde incelenmesi gerektiğidir.
875 syf.
·15 günde·Beğendi·9/10
Bilimsel sosyalizmin ana kitabı olan ve kapitalizmin yazılmış, yazılacak en ağır ve kapsamlı eleştirisi olan Kapital; uzun, yorucu ve sabır isteyen bir okuma gerektiren, bunun yanında okuyucuya hayatı boyunca gerekli olacak bilgiler içeren bir başyapıt. Aslında Kapital'i uzun zamandır (yıllara yayılacak derecede) okumak istiyordum fakat tam metine sadık ve en az hatalı çevirisinden okumanın en doğrusu olacağını düşünüyordum. Bu yüzden bugüne kadar beklemek zorunda kaldım diyebilirim. Yordam Kitap bu konuda ciddi anlamda övgüyü ve takdiri hak ediyor.

Meta ve Para başlığı altındaki ilk bölümde metanın altına, altının paraya, paranın da tekrar metaya evrilirken aldığı aşamalar nedenleri ve sonuçlarıyla irdeleniyor kitapta. Derinlemesine analizlerle zenginleştirilmiş, okuması zor ve yoğun ama bir o kadar açıklayıcı bilgilerle yol alıyor.

Paranın sermayeye dönüşümünün ele alındığı ikinci bölümde ise paranın metaya, metanın da tekrar paraya evrilmesi, yani satmak için satın alınması anlatılıyor. Para, faiz ve sermaye kavramlarının tarihi sürecinin işlenerek ortaya çıkış nedenleri anlatılıyor.

Mutlak artık değerin üretimi başlıklı üçüncü bölüm, emek gücünün kullanımı, kapitalist tarafından emeğin sermayeye katkısı, işverenin çalışanlar üzerindeki çalışma saatleri üzerinde hileler yaparak gasp ettiği emek ve zaman, çalışmanın insanla doğa arasındaki ilişkisi, emek ve iş gücünün kullanımı çerçevesinde kapitalist sınıfıyla işçi sınıfı arasındaki mücadeleye yer veriyor. Vardiya sistemi ve çocuk işçiler hakkında çıkarılan yasaların içeriğiyle ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşırken, ağır çalışma şartlarının 9, 8 hatta 7 yaşlarına kadar indirgendiği, başta İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerindeki acımasız koşullar altında ölümüne çalıştırılan insanların dramına tanık oluyoruz.

Göreli artık değerin üretimi ismi verilen dördüncü bölümde en dikkat çekici nokta, manifaktür sisteminin dezavantajlarının ve her biri kendi alanında usta zanaatkâr olan işçilerin bu değirmende öğütülerek zaman içinde nasıl birer vasıfsız elemana dönüştüğünün örnekleriyle anlatılması oluyor. Ayrıca ağır sanayi makinelerinin üretilmesiyle birlikte kaçınılmaz bir hâle gelen makineleşmenin emekçiler üzerindeki etkileri de tüm çıplaklığıyla göz önüne seriliyor.

Mutlak ve göreli artık değer üretiminin birlikte ele alındığı beşinci bölümde emek gücü fiyatının kendi değerine göre irdelenmesini ve artık değer oranı için çeşitli formülleri görüyoruz.

Ücretlendirme çeşitleri (Zamana ve parça başına göre) ve ülkeler arasındaki ücret farklarının anlatımıyla şekillenen altıncı bölümün ardından, sermayenin nasıl büyük bir birikime dönüşüp, kapitalist denilen yaratığı oluşturup palazlandırarak insanların başına ne denli bir çorap ördüğü bir kez daha akıllara kazınıyor.

Kitabın içeriğindeki yoğunluk zaman zaman okumayı zorlaştırsa da sömürülen halkların tarihine; emeğin ve üretimin sömürüsünün tarihine derinlemesine bir bakış ile kapitalizm denen canavarın aslında ne kadar güçlü ve bir o kadar alt edilebilir olduğunu idrak ediyoruz okudukça. Paranın, makamın ve gücün değil, emeğin ve hakkın söz sahibi olacağı, olabileceği bir dünya umudu, sömürü düzeninin ancak son bulmasıyla gerçekleşebilir. Ve bu umudun dile gelmiş, kaleme alınmış en büyük yol göstericisidir Kapital.
192 syf.
·6 günde·Puan vermedi
Arkadaşlar öncelikle bu kitabı okumak için herhangi bir ideoloji’ye bağlı olmanıza gerek yok.
Sosyalizm nedir,ne değildir veya sosyalizmin ileri gelen fikir adamları bu konuda ne düşünüyor diye merak ediyorsanız okumalısınız.
Benim kafam ideolojiden,siyasetten,ekonomiden sıkılıyor anlayamıyorum diyorsanız okumalısınız çünkü çok basit anlatmış.
Ekonomi ile alakalı bölüm okuyorum-ki bu devirde her mesleğin sonu ekonomiye çıkıyor- diyorsanız okumalısınız.
Ciddi okuyucu arkadaşlar bence bu kitabı okumalısınız.
İyi okumalar.
192 syf.
·17 günde·Puan vermedi
Sosyalizm, kapitalizm ve komünizm hakkında temel bilgileri öğrenmek için basit ve sade bir dille anlatılmış. Başlangıç için güzel bir kitap. Önerilebilir.
875 syf.
·Beğendi·9/10
Bir dönem Marks'ın peşinden peygamberimiz diyerek koşmuştur. Siyasal ideolojileri sorgulamak bize düşmez lakin gerçekten devrim etkisi yaratan bir çalışmadır bu. Marks bir peygamber değildi elbet ancak çok hassas çalışan bir bilim adamı olduğu inkâr edilemez.
192 syf.
·3 günde·Puan vermedi
Kitabı okurken mutlaka eleştirel bir dille okuyun, kendi fikirlerinizle karşılaştırın, boşlukları doldurmaya çalışın.Sosyalizmin temel taşlarını güzel ve duru bir dille anlatmış.
192 syf.
·9 günde·9/10
DİKKAT! ADAMI SOSYALİST YAPAR!

Ciddiyim, bahsettiği o düzen insana cennet gibi geliyor. Hele ki bu lanet düzenden iğreniyorsanız. Okudukça hep “keşke” dedim. Ama çokça da “malesef” dedim. Elbette Sovyetler birliğinin başarısızlığı sosyalizmi yok etmez ama sonuç olarak insan denen varlığın ne denli aç gözlü olduğunu da gözler önüne sürer bence. Açıkcası bu dünyada akılcı, eşit, adaletli bir düzen sağlamanın pek mümkün olduğuna inanmıyorum. Teoride bu sağlanabilir elbette ama bu dünya lanetli bir yer. Bir çivi çaksan durmuyor.

Teorisiyle yeni tanıştığım bu düzen beni etkiledi. Bence herkes okumalı..

Yazarın biyografisi

Adı:
Mehmet Selik
Unvan:
Türk yazar, çevirmen ve akademisyen
Doğum:
Kuşadası, Aydın, 1932
Ölüm:
Ege'de bir kasaba, 2005
Doç. Dr. Mehmet Selik, (d. 1932 - ö. 2005 ) özelikle Das Kapital çevirisiyle tanınan ve Marksist iktisat alanına hâkim olan yazar, çevirmen ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi akademisyenidir. Hasan Celal Güzel üniversitede öğrencisiydi. Türk tarihçisi Halil Berktay ile "İktisat tarihi" kürsüsünde birlikte çalışmışlardır.

Emekli teknik işçilerinden ve i’dâdî mezunlarından Süleyman Selik ile ilk okul me’zunu Şerife Hanım’ın oğludur. 1932’de Kuşadası'nda doğdu. 1950’da İzmir Atatürk Erkek Lisesi’ni “Pekiyi” derecede bitirdi. S.B.F.’nden me’zuniyetini müteâkıb, Eylül 1954’de Ankara Defterdarlığı Kızılbey Vergi Dâiresi’nde stajyer Me’murluğa ta’yin edilerek Devlet hizmetine girdi. Bu görevde iken, Ocak 1955’de, açılan sınavı kazanıp, S.B.F. İktisad ve Maliye Kürsîsî Asistanlığına atandı. 1960’da İstanbul İktisad Fakültesi’nde “Milletlerarası Sermâye Hareketleri” adlı tez’ini başarı ile savunarak “İktisad Doktoru” pâyesini kazandı. Ayrıca Ankara Hukuk Fakültesi’nde fark sınavı verip sertifika aldı. Bu arada fi’li askerlik hizmetini Kore’de yedek teğmen rütbesiyle tamamladı. Görgü ve bilgi arttırma maksadıyle önce A.B.D.’ne, sonra İngiltere’ye gitdi. 1969’da Doçentliğe terfi etti.

Selik, 1968 yılı Mart ayında doçentlik tezi olarak Marksist Değer Teorisi çalışmasını hazırlamış ve bu çalışması önce 1969 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde ve ikinci baskı ile 1970 yılı başlarında Ekim Yayınevi tarafından ve üçüncü baskısı ise 1974 yılı başlarında Doğan Yayınevi tarafından yapılmıştır. Ayrıca çok sayıda kitabı bulunmakta ve yine çok sayıda kitabın çevirisini yapmıştır. 1969 yılı Türkiye genel seçimlerinde İzmir ilinden milletvekili adayı olmuştur.

Selik ayrıca Türkiye İşçi Partisi üyeliği ile de tanınırdı Hatta TİP olayında genel sekreterlik görevini de yürütmüştür.

İzmir’li olan ve Ankara’a fikri sürgün hayatı yaşan her aydın gibi, Ege’de bir kasabaya yerleşti. 2005 yılında aramızdan sessizce ayrıldığında yanında sadece ailesi vardı.

Kitapları
Türkiye'de Yabancı Sermaye: (1923-1960), SBF, 1961
İktisat Çevirileri, Sevinç Matbaası, 1964
Azgelişmiş Ülkeler ve İktisadi Kalkınma, Sosyal adalet yayınları, 1965
Marksist Değer Teorisi, Doçentlik tezi (1969, 1970 ve 1974)
100 Soruda İktisadî Doktrinler Tarihi, Gerçek Yayınevi, 1988

Çevirileri
Kapital, 1966-67, 2012 Yordam Kitap ISBN 6055541798

Hakkında yazılmış kitaplar
Başkaldırının Yedi Rengi, Oral Çalışlar, Milliyet Yayınları, 1988

Yazar istatistikleri

  • 27 okur okudu.
  • 6 okur okuyor.
  • 49 okur okuyacak.
  • 2 okur yarım bıraktı.