1000Kitap Logosu
Mehmet Tabakoğlu
Mehmet Tabakoğlu
Mehmet Tabakoğlu

Mehmet Tabakoğlu

Yazar
BEĞEN
TAKİP ET
8.0
1 Kişi
2
Okunma
0
Beğeni
20
Gösterim
lazcuk
bir alıntı ekledi.
Ey ilâhî mektubun nüshası ki o sensin. Ve ey şahlar şahının güzelliğinin aynası ki o sensin. Mademki âlemde senden başka şah yoktur. Aradığın her ne ise kendinden başkası değildir. 40 Ey nüsha-i nâme-i ilâhî ki tûyî V'ey âyine-i cemâl-i şehinşâhî ki tûyî Bîrûn zi tu şâhî ki nist her çi der âlem est Ez hod be-taleb her ân-çi ki tûyî Şimdi ey kardeşim! Bu kâinatı gösteren ayna sensin. Senin kendinden hiç haberin var mı? Şimdi ey yâr! Bu nokta senin hakikatindir. Ondan da sürekli olarak harf meydana gelmektedir. Harfin gece gündüz meydana gelmesi kesintiye uğramaz. Daima uyanıktır, [13a] uyuması yoktur. Beden uyuyunca gören odur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 40. Bu rubai Evhadüddin Kirmani'ye de (ö.635/1238) Mevlana Celaleddin Rumi'ye de Atfedilmektedir. Bk. Evhadüddin Kirmani, Divan-ı Ruab'iyyat haz. Ahmed Ebu Mahbub, Tahran, 1366, s.13; Mevlana Celaleddin Rumi, Külliyat-ı Şems, haz. Bediuzzaman Füruzanfer, Tahran, 1342, s.323. Bu bilgi için bk. Ahmet Karataş ''Abdurrahman Cami'nin Kaside-i Feride'sinin tercüme ve şerhi'' Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 18 (2017), s.187
Mehmet Tabakoğlu
Sayfa 193 - İnsan Yayınları ☪ Birinci Baskı 2020
1
13
Âlemin içini dışına çevirsen Âdem olur. Âlemin zâhirinde her ne varsa bunlar Âdem’in bâtınında vardır. Bunun en bariz örneği nasıl ki güneş büyük âlemin aydınlatıcısı olarak kabul ediliyorsa, insanın kalbi de bu güneş misali aydınlatıcı bir özelliğe sahip olarak tasavvur edilmiştir.
Mehmet Tabakoğlu
Sayfa 44 - İnsan Yayınları, 1. Baskı: Aralık 2020
2
50 öğeden 16 ile 30 arasındakiler gösteriliyor.