Mehmet Tevfik Özcan

Mehmet Tevfik Özcan

Yazar
7.0/10
3 Kişi
·
17
Okunma
·
0
Beğeni
·
35
Gösterim
Adı:
Mehmet Tevfik Özcan
"İyi tasarlanmış" hukuk düzeninin temel gerekçesi toplumun sorunlarını çözmektir; ancak bu da ilk bakışta sorgulanmaksızın kabul edilmesi gereken bir prensip değildir.
Mehmet Tevfik Özcan
Sayfa 6 - On İki Levha Yayıncılık
Devlet ve hukuk toplum içinde çatışan gerçekliklerden biri adına taraf olur ve bu taraflılık toplumun çoğunluğu yönünden kabul edilebilir değilse, o toplumda sonu gelmez bir kargaşa dönemi yaşanır
Mehmet Tevfik Özcan
Sayfa 5 - On İki Levha Yayıncılık
Hukukun ideal bir toplumun akıl adına düzenlenişinin taslağını çizdiği düşüncesi inandırıcılığını yitirirken, toplumsal çatışmayı önlemek için hukuksal araçları kullanarak alınan tedbirler onun giderek pragmatik araçlar kümesine dönüşmesine yol açmıştır.
Mehmet Tevfik Özcan
Sayfa 7 - On İki Levha Yayıncılık
Toplumsal yaşamı mükemmel surette düzenleme iddiasındaki hukuk ile toplumsal gerçekliğin kendisi aynı şey değildir.
Mehmet Tevfik Özcan
Sayfa 5 - On İki Levha Yayıncılık
Hukukçu sıfatıyla, daha ileri giderek, belirttiğim türden düşünsel olarak iyi ayarlanmış bir düzenin toplumda fiili yokluğunu düşünmek bile olanaksız hale gelir; hatta insan olarak bu düzenin yokluğu duygusu dehşete kapılmamıza neden olur.
Mehmet Tevfik Özcan
Sayfa 4 - On İki Levha Yayıncılık
Hukuk düzeni insan ilişkilerinin her alanıyla ilgilidir; dolayısıyla kişinin doğumundan ölümüne diğer insanlarla girebileceği tekil, grupsal, tek taraflı veya çok taraflı ilişkiler, hatta bunlara ek olarak mensubu olduğu toplumu yöbeten iktidar sistemleri ile her türden ilişkisi hukukun düzenleme iddiasının içinde yer tutar.
Mehmet Tevfik Özcan
Sayfa 3 - On İki Levha Yayıncılık
"Hukuk, çıkarlarla bölünmüş toplumda, çıkar çatışmalarının toplumsal birleşmeyi zaafa uğratmaması için geliştirilmiş çözümlerin birikimidir."
Weber ve izleyicisi toplumbilimcilerin işaret ettiği gibi, toplumsal düzen konusunda geleneksek bağların sona erdiği bir modern toplumda, yasakoyucu akıl düzeni yeniden kurgularken, bu kapitalist (yani modern) toplumun önemli bir karakteristiğidir. Bunu ihlak ettiğimizde zarar gören tarafından sistem harekete geçirilir veya ihlalin henüz başkasına zarar verdiği fiilden görülmemiş olsa bile, mutlaka başka insanlara zarar vereceğimiz farz olunur ve yaptırım yoluyla düzeltiliriz.
Mehmet Tevfik Özcan
Sayfa 3 - On İki Levha Yayıncılık
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Mehmet Tevfik Özcan

Yazar istatistikleri

  • 17 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 6 okur okuyacak.