Mevlanzade Rıfat

Mevlanzade Rıfat

Yazar
9.0/10
2 Kişi
·
10
Okunma
·
1
Beğeni
·
59
Gösterim
Adı:
Mevlanzade Rıfat
İngiliz,Fransız deniz kuvvetleri komutanları Çanakkalede seyyar ve sabit hastaneleri topa tutarken ve Rusya hükümeti ermeniler vasıtasıyla Kars civarında ikamet eden binlerce Müslümanı kılıçtan geçirirken ve Kafkasyada aldığı Osmanlı esirlerini yine aynı Ermeniler vasıtasıyla katlederken ve bunları açlık susuzlukla merhametsizce öldürürken İngiltere Fransa Rusya hükümetlerinin insaniyet hislerine müracaat etmemeleri garip değil midir?
Ermeni gönüllü ceteleri bu Rus kıtalarına rehberlik yapıyorlardı.Bu ceteler girdikleri köy ve kasabalarda vahşet göstermeye çoluk çocuk kadın ihtiyar demeyip rast geldiklerini öldürmeye başlamışlardı.
Her hâlükarda ilahi yardımı sığınak ve peygamberin ruhaniyetini imdat kapısı kabul eden meclis,ilan buyrulmuş olan mübarek cihadı takdis ile rabbani muvaffakiyetlere mazhar olmaları dualarını tekrar eyler.
Nihayet saraya vardılar ve itiraz görmeksizin sarayın bahçesine girerek hep bir ağızdan “Padişah babamızı görmek isteriz!” diye bağrışlar.

Beş dakika sonra merhum Sultan Mehmed Reşat Han hazretleri merasim dairesinin penceresinde göründü ve talebeye hitaben bir şeyler söylemekte olduğu anlaşıldı ise de sözleri duyulmuyor yalnız dudaklarının oynadığı görülüyordu.
Velhasıl bu vaka ve neticesi İttihat ve Terakkiye karşı memlekette ağız acacak kimse bırakmamıştı. Vatan sahnesinde rakipsiz kalan İttihat ve Terakki Osmanlı Devletini tarif edilmiş olduğu gibi Alman hesabına Harb-i Umumi’ye dahil eylemişti.
Mevlanzade Rıfat
Sayfa 100 - M.Sevket Paşa ve dahi muhaliflerin öldürülmeleri
Sultan Beşinci Mehmed Reşad Han hazretleri tabiat itibariyle halim bir zat idi.Kimseyi rencide edemez hatır kıramazdı. İttihat ve Terakki Cemiyetinin nüfuz ve tesirine de fazlaca tabi olup iradesine sahip olamamıştı.
Bütün bu işleri İttihat be Terakki ricali şahsî ihtiras ve mebfaatleri namına ve Alman hesabına görmüşleri.
Mevlanzade Rıfat
Sayfa 103 - İttihatcıların diktatörce yönetimi
Bâb-ı Âli kendisine geniş bir selahiyet vermişti.Padişah dahi eline ayrıca bir hatt-ı hümayun ita eylemişti.
Ağaoğlu Ahmet Beye sorulabilir mi?

Padişah bir hattı hümayun,Bâb-ı Âli dahi vasi selahiyet vermemiş olsa idi,Mirliva Mustafa Kemal ilk adımlarında Anadolu'da ne yapabilirdi? Peşine kaç kişi takılabilirdi?
Bununla beraber Ağaoğlu Ahmed Bey yeni efendisini(mkemal) tumturaklı sözlerle överken farkında olmayarak veya kasten ihtam ediyor.Güya Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçmeden henüz İstanbulda iken metbuuna karşı isyan fikri taşımış ve bu fikirle Anadoluya gelmiş.Milli hakimiyete dayalı kayıtsız şartsız müstakil yeni bir Türk devleti teşkilini istemiş!!

Halbuki Mirliva Mustafa Kemal'i Anadolu'ya gönderen Damat Ferit Paşa hükümeti idi,kuvvet veren de Sultan Mehmed Vahideddin hazretleri idi.Verilen vazife zahiren ordu müfettişi,hakikatte ordu haricinde bir ihtiyat kuvveti hazırlanması idi.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Mevlanzade Rıfat

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 10 okur okudu.
  • 9 okur okuyacak.