Mevlüt Çelebi

Mevlüt Çelebi

Yazar
8.4/10
5 Kişi
·
25
Okunma
·
4
Beğeni
·
1.490
Gösterim
Adı:
Mevlüt Çelebi
Unvan:
Türk Öğretim Üyesi, Yazar
Doğum:
Ürgüp, Nevşehir, Türkiye, 1964
1964'te Ürgüp/Nevşehir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini, doğduğu Başdere kasabasında tamamladı. Lise eğitimini Kayseri Atatürk Lisesi'nde yaptı. Ege Üniversitesi Tarih Bölümü'nü 1986 yılında bitirdi. Aynı yıl, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde yüksek lisansa, Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarih Bölümü'nde okutmanlığa başladı. Yüksek lisans ve doktora tezlerinde Millî Mücadele döneminde Türk İtalyan ilişkilerini çalıştı. Doktorasını tamamladıktan sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde yardımcı doçent olarak görev aldı. Türkiye Bilimler Akademisi ve Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği burslarla İtalya'da arşiv ve kütüphanelerde araştırmalar yaptı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki erkek çocuk sahibi olan Çelebi, İngilizce ve İtalyanca
Milli duygu ile dil arasındaki bağ,çok kuvvetlidir.Dilin milli ve zengin olması milli duygunun gelişmesinde başlıca unsurdur.Türk dili,dillerin en zenginidir ve Türk milleti için kutsal bir hazinedir.Türk dili,Türk milletini kalbidir,zihnidir..
Türklerle İtalyanlar arasındaki doğrudan ilk ilişki, 5'inci yüzyıl ortalarında Hunların Roma kapılarına kadar ulaşmalarıyla olmuştur. Bu iletişimin günümüze uzanan kalıntıları; İtalyan edebiyatına ve sahne sanatlarına hâlâ malzeme vermektedir. İtalyanların ve genelde Avrupalıların Türklere karşı bilinç altı ön yargısını ifade eden "Mamma li Turchi!" (Anneciğim, Türkler!) deyimi de o dönemden kalma bir ifadedir.
Barış Konferası'nın Yunanistan'a İzmir'e asker çıkarma izni vermesi İtalya ile müttefikleri arasında gerginliğe yol açtı. Bunun üzerine İtalya, Türkiye politikasını müttefiklerinden bağımsız hale getirdi. Bu kararın sonucu olarak İtalyanlar, daha önce işgal ettikleri Antalya'ya ek olarak, Ege işgal kuvveti komutanı General Elia komutasında Fethiye, Bodrum ve Marmaris'i 11 Mayıs 1919 günü işgal ettiler. İşgallerine devam eden İtalyanlar; Kuşadası ve Selçuk istasyonunu 14 Mayıs, Güllük iskelesini 16 Mayıs, Söke'yi 17 Mayıs, Milas'ı 2 Haziran, Çine'yi 5 Haziran, Burdur'u 28 Haziran ve Muğla'yı 23 Temmuz 1919 tarihinde işgal ettiler.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı dönemde Anadolu'daki; bir İtalyan belgesine göre 14.606 bir Türk kaynağına göre 17.900 askeriyle İtalya'da, işgalci bir devlet olmasına rağmen Ankara Hükümeti tarafından "kötünün iyisi" olarak görülmüştür. İtalyanların Anadolu hareketine bakışları, işgal politikaları ve Heyet-i Temsiliye döneminde milliyetçilere yardım etmeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İtalya arasında, diğer İtilâf Devletleri'ne oranla daha dostça ilişkilerin kurulmasına ortam hazırlamıştır.
Ancak, Doğu'da Ermeni, Güney'de Fransız ve Batı'da Yunanlılara karşı yürütülmekte olan savaşa bir de Güneybatı'da İtalyanlara karşı cephenin açılması, Millî Mücadele hareketinin daha çok insan ve zaman kaybıyla sonuçlanmasını doğurabilirdi. Mustafa Kemal Paşa, bu dönemde İtalyanlara karşı izlenen stratejiyi şu sözlerle tanımladı: "Yunanın Aydın vilayetinden çıkarılması hususunda tarafımızdan yapılacak ciddi girişimler, İtalyanların da memleketimizi terk etmesi gibi ikinci bir başarı temin edebileceğinden şüphe yoktur."
İtalyan makamlarının Yunan mezalimi hakkında gönderdikleri yazıların konu kısmanında "Massacri" (Katliamlar), "Atrocità" (Vahşet), "Eccidio" (Katliam), "Crudeltà" (Gaddarlık), "Brigantaggio Greco" (Yunan Haydutluğu) ve "Atrocità Greche" (Yunan Vahşeti) gibi terimler kullanılmıştır. Belgelerde dikkati çeken noktalardan birisi, Anadolu'da yaşayan Rumların da mezalime katıldıkları. Bu sadece İzmir'in işgaliyle sınırlı değildir. Yerli Rumlar, çoğu zaman Yunan askeri üniforması giyerek çapulculuk yapmışlardır.
No: 1
Tarih: 18 Mayıs 1919
Kimden/Kime: Yüzbaşı G.Fauda'dan Başkomutanlığa.
Özet: (...) 15 Mayıs gecesi ve ayın 16'sında Türk mahallerinde katliam ve yağmalamanın devam ettiği, gümrük binası ve diğer resmi binaların kapıları açılarak her şeyin çalındığı. Yunan askerlerinin aptalca ve bir Balkan ordusu gibi onursuz ve korkak davrandığı ve raporun yazıldığı 18 Mayıs'a kadar, tam olarak bir liste yapmak mümkün değilse de, 600 Türkün öldürüldüğü ve pek çoğunun da yaralandığı.
No: 10

Tarih: 31 Mayıs 1919
Kimden/Kime: İzmir'in işgalinde rıhtımda bulunan İtalyan muhribi Bronzetti'den Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 16 Mayıs'ta gönderilen rapor. Bu rapor, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Başbakanlığa, Dışişleri Bakanlığına Deniz Kuvvetleri Bakanına da gönderilmiştir.
Özet: (...) Denizde demirli halde bulunan Yunan gemilerinden ve Konak ve gümrük yönlerinden, denizdeki ve karadaki Türklerin üzerine ateş edildiği. Yunan muhribinden de Konak istikametine bir kaç el ateş edildiği. Binbaşı Arturo Carossini, 100'den fazla Türkün denize atıldığını ve pek çoğunun, aralarında sivil Rumların da bulunduğu Yunan askerleri tarafından açılan yaylım ateşi sonucu öldürdüklerini anlattığı (...)
No: 15

Tarih: 22 Haziran 1919
Kimden/Kime: Roma'dan Paris'teki İtalyan Heyetine.
Kont Senni'nin, telgrafla Menemen'e gönderdiği iki İtalyan subayının; Yunan birliklerinin Menemen'de sistemli bir yağma ve Müslüman halka katliam yaptıkları ve çoğunun kadın ve çocukların oluşturduğu 200'den fazla ölü ve yüzlerce yaralı saydıklarını bildirdiği.
No: 19

Tarih: 28 Haziran 1919
Kimden/Kime: Rodos'tan Doğu Akdeniz İtalyan Seferi Kuvvetler Komutanı General Battistoni'den Başkomutanlığa.
İzmir ve Edremit'e asker çıkarmaya devam eden Yunanlıların katliamlara devam ettikleri, İzmir'in köylerinde 22 ve Ahmetli'de 45 Türk'ü öldürdükleri ve Manisa'da bütün Türklerin evlerini arayarak yağma ettikleri.
298 syf.
·3 günde·Beğendi·7/10 puan
Taksim Cumhuriyet Anıtında 2 Rus generalin de tasvir edildiği iddiası ben de merak uyandırmıştı ve bu kitabı kaynak olabileceği düşüncesiyle okumaya başladım. Merak ettiğim konuya değinilmiş kitapta ve bunların mesnetsiz açıklamalar olduğu belirtilmiş. İddialar tamamen yalanlanmamış da. Wikipedia nın konuyla ilgili verdiği bilgiler hangi kaynağa dayanıyor şimdi bunu inceleyeceğim. Ama kitabı okurken, ilgimi çeken başka konular oldu. Bunları da araştırmaya başladım. En önemlisi hayatı ilgimi çeken ilk kadın ressamlarımızdan Hale Asaf ve sevgilisi Antonio Aniante.
Salim
Salim İtalyan Arşiv Belgelerinde Anadolu'da Yunan Mezalimi'yi inceledi.
263 syf.
Eser, Türkçe, İngilizce ve İtalyanca yazılmıştır. Yunanlıların işgal sırasında Türk halkına yaşattıkları vahşeti konu alan 89 adet belge ve 28 adet tıpkı basım ekten oluşur. İşgal ettikleri topraklarımızda Yunanlılarla sınırdaş olan İtalyanların raporlarında yer alan katliam, tecavüz, yağma ve yıkımları konu alır.

5'inci yüzyılda Hunların Roma kapılarına dayanmasıyla başlayan Türk-İtalyan ilişkileri 1. Dünya Savaşı ile beraber yerini talihsiz yıllara bırakmıştır. "Anneciğim Türkler!" diyen Avrupa eline geçen fırsatla Anadolu'nun batısını İtalyan ve Yunanların işgaline açmıştır. Her girilen yerleşim yerinde evleri hatta çocukları yakmak, kadınlara tecavüz etmek, evleri zorla almak, keyfi tutuklamalar, silahlı saldırılar, değerli eşya ve paraları gasp etmek, şehirleri denizden bombalamak suretiyle halkımıza kan kusturmuşlardır. İzmir'in işgal edildiği günden kurtulduğu güne kadar yaşanan kıyımı, İtalyan makamlarının raporlarında da görerek bir kez daha yaşananlara şahitlik etmiş oluyoruz.

Yakarak, yıkarak işgal ettikleri ülkemizi yine aynı şekilde terk etmişlerdir. Bunca şehidimize ve yabancı ülkelerin resmî raporlarına rağmen varlığı sorgulanmaya çalışılan Türk İstiklal Harbi'nde hayatlarını kaybeden kadın, çocuk ve erkek yurttaşlarımızın aziz ruhları şâd, mekanları cennet olsun.

İçindekiler
Kısaltmalar (s.V)
Önsöz (s.VII-VIII)
Giriş (s.1-11)
Belgeler (s.13-52)
Dizin (s.53-57)
Preface (s.61)
Introduction (s.63-70)
Documents (s.71-110)
Index (s.111-114)
I Documenti (s.117-198)
Indice (s.199-202)
Bibliyografya (s.205-208)
Ekler (s.209-263)

Yazarın biyografisi

Adı:
Mevlüt Çelebi
Unvan:
Türk Öğretim Üyesi, Yazar
Doğum:
Ürgüp, Nevşehir, Türkiye, 1964
1964'te Ürgüp/Nevşehir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini, doğduğu Başdere kasabasında tamamladı. Lise eğitimini Kayseri Atatürk Lisesi'nde yaptı. Ege Üniversitesi Tarih Bölümü'nü 1986 yılında bitirdi. Aynı yıl, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde yüksek lisansa, Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarih Bölümü'nde okutmanlığa başladı. Yüksek lisans ve doktora tezlerinde Millî Mücadele döneminde Türk İtalyan ilişkilerini çalıştı. Doktorasını tamamladıktan sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde yardımcı doçent olarak görev aldı. Türkiye Bilimler Akademisi ve Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği burslarla İtalya'da arşiv ve kütüphanelerde araştırmalar yaptı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki erkek çocuk sahibi olan Çelebi, İngilizce ve İtalyanca

Yazar istatistikleri

  • 4 okur beğendi.
  • 25 okur okudu.
  • 4 okur okuyor.
  • 32 okur okuyacak.