Michel de Certeau

Michel de Certeau

Yazar
9.0/10
2 Kişi
·
7
Okunma
·
3
Beğeni
·
431
Gösterim
Adı:
Michel de Certeau
Unvan:
Fransız Bilim Adamı ve Yazar
Doğum:
Chambéry, Fransa, 17 Mayıs 1925
Ölüm:
Paris, Fransa, 9 Ocak 1986
Michel de Certeau, 1925' Chambéry, Savoie, Fransa'da doğmuştur. Cizvit tarikatı mensubu olan bilim insanı, sosyoloji, felsefe, psikanaliz ve psikoloji üzerine çalışmalar yapmıştır. Lyon'daki Grenoble Üniversitesi'nde klasikler üzerine ve felsefe eğitimi alan de Certeau, 1950 - 1956 yılları arasında din üzerine düşünüşünü geliştirmiştir. Özellikle Cizvit tarikatı üzerine çalışmalar yapmıştır. Bu konuda Çin'deki misyonerlik faaliyetleri ise ayrıca ilgisini çekmiştir. Bu süre zarfında Christus adlı derginin kurucularından olmuştur. Jean-Joseph Surin'in mistik yazıları üzerine olan tezini verdikten sonra Sorbonne'dan teoloji doktorası yaparak mezun olmuştur.

De Certeau'nun en bilinen eseri Gündelik Hayatın Keşfi'dir. Bu eseriyle gündelik hayatın üretim ve tüketim boyutu üzerinde durmuştur. Buna göre gündelik yaşam, yaşam pratikleri ile doludur ve bilincli-bilinçsiz tekrarlar gündelik yaşamın görüngüleridir. Bu, ne bir rejim muhalefeti şeklinde bir davranış silsilesini ne de popüler kültür konusu içerir. Certeau gündelik yaşamı strateji ve taktik kavramları ile çözümlemeye çalışmaktadır.
Sınır koyma eyleminin meydana getirdiği bir çelişkiyle, iki beden arasında, bunların birbirleriyle temas etmeleri sonucunda ortaya çıkan farklılıklar aynı zamanda bunların birleşme noktalarıdır.
Birleşim ve ayrılık bu bağlamda birbirlerinden ayrı düşünülemezler.
Burada alçak sesle ve köylüler arasında söylenmedikçe hiçbir doğru dile getirilemez: "
Agora a gente sabe, mas nao pode diz er alto"
(İnsanlar şimdi biliyorlar, ama bildiklerini yüksek sesle söyleyemezler)
Michel de Certeau
Sayfa 86 - Dost Kitabevi Yayınları, 2009
Kültür de gerilimlerle, sık sık da şiddetle gelişir. Bu gerilim ve
şiddet ögesine, simgesel dengeler kazandırır, kısa ya da uzun süreli uzlaşmalar ve muhasebe sözleşmeleri sağlar. Tüketim taktikleri yani zayıfın güçlüden çıkar sağlamak, güçlüyü oyuna getirmek için kurduğu bu mühendislik bilgisi, bu nedenle, günlük alışkanlık, tutum ve uygulamaların siyasallaştırılması sonucunu getirir.
Michel de Certeau
Sayfa 52 - Dost Kitabevi Yayınları, 2009
Sıradan insan, hem hümanist ironinin kabusu ya da felsefi rüyası hem de "herkesin", saçma, alaylı mutsuzluğunu ifade etmesini sağlayan yazıyı inanılır kılan bir referanstır (ortak tarih) . Ama aydınların yazısı, "halkın" içinden gelen bu sıradan muhatabını, kendi üstdilinin travestisi olarak kullandığında, ayrıcalıklarını elinden alan ve kabuğundan çıkmasını sağlayanı da ortaya çıkarmış olur: Artık Öteki, Tanrı ya da Esin Perisi değil Anonim olandır.
Michel de Certeau
Sayfa 68 - Dost Kitabevi Yayınları, 2009
Yürüyen kişi seçen, seçim yapan kişidir. "Kentin kullanıcısı, sözcelerden, bunları gizlice etkin kılmak amacıyla, parçalar kesip alır" der Barthes.
Michel de Certeau
Sayfa 195 - Dost Kitabevi Yayınları, 2009
Barthes üç okuma etkinliği türü ayırt etmiştir:
Sözcüklerden zevk alan okuma türü,
metnin sonunu getirmeye çalışan ve "beklemekten kurtulmaya" çabalayan okuma türü,
yazma arzusunu besleyen okuma türü.
Biri erotik, öbürü avcı, diğeri de erginleyici okuma türleri.
Michel de Certeau
Sayfa 290 - Dost Kitabevi Yayınları, 2009
Kim okur gerçekten? Ben mi yoksa bendeki bir şey mi? ''Etten kemikten bir gerçek olarak ben değil belirsiz ben, benin yarattığı belirsizlikteki bendir okuyan şu kayboluş metinlerini. Ne kadar okursam bunları, o kadar anlaşılmaz oluyorlar benim için, hiçbir şey anlamaz hale geliyorum.''
332 syf.
·15 günde·8/10
Michel De Carteau
1925 'te Chambery'de doğdu. Çizgi-dışı bir bilim adamıdır. Felsefe, klasik edebiyat, tarih ve ilahiyat okuduktan sonra 1950'de Cizvitlere katıldı. İlk dönemde özellikle Rönesans'tan Klasikçağ'a kadar mistik metinler üzerinde çalıştı. Çalışmalarında antropolojinin, dilbilimin ve psikanalizin yöntemlerini kullandı. Avrupa ve Amerika'da çeşitli üniversitelerde dersler verdi, ortak çalışmalar yürüttü. Araştırma alanları çok çeşitli olsa da temelde iktidar aygıtları karşısında sıradan insanın geliştirdiği açık ya da örtük savunma strateji ve taktikleri üzerinde durdu.
Gündelik hayatın keşfi” adlı eserinde gündelik hayatın üretim ve tüketim boyutu üzerinde durmuştur. Certeau gündelik yaşamı strateji ve taktik kavramları ile çözümlemeye çalışmaktadır.
Strateji, güçler arasındaki ilişkilerin ancak bir istek ya da erk öznesinin yalıtılabilir olduğu anda gerçekleştirebileceği oyun ya da hesaplaşmadır. Strateji, bir mülkiyet olarak çerçevesi çizilebilecek bir mekanın varlığını önkabul olarak benimser. Bu mekan, hedeflerden ya da tehditlerden (mü§teriler ya da rakipler, düşmanlar, kent etrafındaki taşra bölgesi) oluşan dışardakiler kümesiyle kurmuş olduğu ilişkileri yönlendirebileceği bir üstür.
Metis: taktik: Stratejilere kıyasla bir mülkiyetin var olmamasıyla nitelenen hesaplı eyleme taktik adını veriyorum. Taktik mekan olarak sadece ötekinin mekanını kullanır. Bu nedenle yabancı bir gücün yasalarıyla düzenlenmiş haliyle kendisine dayatılan alanda oyununu kurmak zorundadır. Kısacası kurnazlıktır. Sonuç olarak taktik, zayıfın sanatıdır.
"Ötekileşme"yi Dayatılana karşı geliştirilen bir mekanizma olarak görür.
“Çizgidışılığı kültür üretmeyenlerin kültürel bir etkinliği olarak görür.
Hukuk'un en güçlülerin zaman zaman yerlerini değiştirerek, kimisini meşrulaştırırken kimini hukuk dışına iten bir kültür modeli olduğunu söyler.
Gündelik hayatın keşfi, gündelik rutinlerimizin felsefi temellere oturtmaya çalışan bir antropolojik ve sosyolojik çalışma olarak görülebilir.
Akademik metin olduğundan yer yer sosyal bilimler temeli gerektiren metinlerle bezeli olsa da her düzeyden okurun alabileceği bir şeylerin olduğu çok önemli bir kitap.

Yazarın biyografisi

Adı:
Michel de Certeau
Unvan:
Fransız Bilim Adamı ve Yazar
Doğum:
Chambéry, Fransa, 17 Mayıs 1925
Ölüm:
Paris, Fransa, 9 Ocak 1986
Michel de Certeau, 1925' Chambéry, Savoie, Fransa'da doğmuştur. Cizvit tarikatı mensubu olan bilim insanı, sosyoloji, felsefe, psikanaliz ve psikoloji üzerine çalışmalar yapmıştır. Lyon'daki Grenoble Üniversitesi'nde klasikler üzerine ve felsefe eğitimi alan de Certeau, 1950 - 1956 yılları arasında din üzerine düşünüşünü geliştirmiştir. Özellikle Cizvit tarikatı üzerine çalışmalar yapmıştır. Bu konuda Çin'deki misyonerlik faaliyetleri ise ayrıca ilgisini çekmiştir. Bu süre zarfında Christus adlı derginin kurucularından olmuştur. Jean-Joseph Surin'in mistik yazıları üzerine olan tezini verdikten sonra Sorbonne'dan teoloji doktorası yaparak mezun olmuştur.

De Certeau'nun en bilinen eseri Gündelik Hayatın Keşfi'dir. Bu eseriyle gündelik hayatın üretim ve tüketim boyutu üzerinde durmuştur. Buna göre gündelik yaşam, yaşam pratikleri ile doludur ve bilincli-bilinçsiz tekrarlar gündelik yaşamın görüngüleridir. Bu, ne bir rejim muhalefeti şeklinde bir davranış silsilesini ne de popüler kültür konusu içerir. Certeau gündelik yaşamı strateji ve taktik kavramları ile çözümlemeye çalışmaktadır.

Yazar istatistikleri

  • 3 okur beğendi.
  • 7 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 19 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.