Middle East Journal Of Refugee Studies

Middle East Journal Of Refugee Studies

Dergi
0.0/10
0 Kişi
·
0
Okunma
·
0
Beğeni
·
14
Gösterim
Adı:
Middle East Journal Of Refugee Studies
Doğum:
2016
Middle East Journal of Refugee Studies, 2016 yılından itibaren yılda iki sayı olarak yayımlanan, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği’nin akademik hakemli dergisidir.

Dergide “mültecilik” odaklı araştırmalar yayımlanmaktadır. Dergide mültecilik konusunu disipliner veya disiplinlerarası açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır. Bu çerçevede; (i) Mültecilik olgusunu uluslararası hukuk ve iç hukuk, savaş, göç, travma, devlet politikaları bağlamında ele alan; (ii) Mültecilik alanına özgün teorik ve kavramsal açılımlar sunan; (iii) Mültecilik olgusunu ele alırken farklı/yeni araştırma yöntemlerini kullanan; (iv) Mültecilere yönelik psikolojik, psikiyatrik, sosyolojik ve antropolojik içerikli analizleri eksen alan; (v) Mültecilerin etnik ve demografik özelliklerini ortaya koyan; (vi) Mülteci kamplarını sağlık, hijyen, fiziki özellikler ve temel ihtiyaçlar bağlamında inceleyen; (vii) Mültecilerin gittikleri ülkelerin toplumsal, ekonomik, siyasal yapılarına etkilerini ve mülteciliğin ulusal/bölgesel güvenliğe yansımalarını inceleyen; (viii) Mültecilerin gittikleri ülkelerde karşılaştıkları toplumsal, ekonomik ve siyasal sorunları ortaya koyan yazılara yer verilmektedir.

Dergide nitelikli, özgün, kuramsal ve uygulamalı araştırmaların yanı sıra, kitap değerlendirmeleri, ulusal ve uluslararası hukuki metinler ve içtihatlar yayımlanmaktadır.
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Middle East Journal Of Refugee Studies
Doğum:
2016
Middle East Journal of Refugee Studies, 2016 yılından itibaren yılda iki sayı olarak yayımlanan, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği’nin akademik hakemli dergisidir.

Dergide “mültecilik” odaklı araştırmalar yayımlanmaktadır. Dergide mültecilik konusunu disipliner veya disiplinlerarası açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır. Bu çerçevede; (i) Mültecilik olgusunu uluslararası hukuk ve iç hukuk, savaş, göç, travma, devlet politikaları bağlamında ele alan; (ii) Mültecilik alanına özgün teorik ve kavramsal açılımlar sunan; (iii) Mültecilik olgusunu ele alırken farklı/yeni araştırma yöntemlerini kullanan; (iv) Mültecilere yönelik psikolojik, psikiyatrik, sosyolojik ve antropolojik içerikli analizleri eksen alan; (v) Mültecilerin etnik ve demografik özelliklerini ortaya koyan; (vi) Mülteci kamplarını sağlık, hijyen, fiziki özellikler ve temel ihtiyaçlar bağlamında inceleyen; (vii) Mültecilerin gittikleri ülkelerin toplumsal, ekonomik, siyasal yapılarına etkilerini ve mülteciliğin ulusal/bölgesel güvenliğe yansımalarını inceleyen; (viii) Mültecilerin gittikleri ülkelerde karşılaştıkları toplumsal, ekonomik ve siyasal sorunları ortaya koyan yazılara yer verilmektedir.

Dergide nitelikli, özgün, kuramsal ve uygulamalı araştırmaların yanı sıra, kitap değerlendirmeleri, ulusal ve uluslararası hukuki metinler ve içtihatlar yayımlanmaktadır.