Muammer Bayraktutar

Muammer Bayraktutar

YazarÇevirmen
8.0/10
2 Kişi
·
3
Okunma
·
0
Beğeni
·
5
Gösterim
Adı:
Muammer Bayraktutar
Unvan:
Çevirmen, Yazar
Doğum:
Tokat, 1970
Tokat'ta doğdu (1970).
Turhal İmam-Hatip Lisesi'nden (1988)
ardından da Marara Üniversitesi
ilahiyat Fakültesi'nden mezun oldu (1994).
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda
öğretmenlik ve yöneticilik yaptı (1994-
2011). Süleyman Demirel Üniversitesi
ilahiyat Fakültesi'nde Hadislerde Mecazı
Unsunlar ve Yormu adlı teziyle yüksek
lisansını tamamladı (1998). Ankara
Üniversitesi ilahiyat Fakültesi'nde İmam
Şafii'de Lfza Baglı Hadis/Sünnet Yorumu adlı
çalışmasıyla doktor oldu (2006).
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat
Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültür ve
Alak Bilgisi Eğitimi Bölümü'nde Yardımcı
Doçent olarak öğretim üyeliği görevine
başladı (2011). Halen, Kilis 7 Aralık
Üniversitesi ilahiyat Fakültesi'nde öğretim
üyesi olarak akademik çalışmalanna devam
etmektedir.
«Buna göre Şafi'i "Hz. Peygamber'in zekat aldığı ve alınmasını
emrettiği mallar zekata tabidir, diğer mallar tabi değildir." diyerek zekata tabi mallan sünnette varid olanlarla sınırlamaktadır. '1
Ona göre, Kur'an'ın zahiri anlamı, bütün mallardan zekat verilmesini gerektirmekte, ancak sünnetin delaleti ile bunlardan
hangilerinden zekat verileceği anlaşılmaktadır. Şu halde sünnetin delaleti olmasaydı, Kur'an'ın zahirine göre zekat verilmesinin gerekliliği bakımından bütün mallar eşit olurdu.5 Şafi'i'nin
burada meseleye açıkça delalet teorisi doğrultusunda yaklaştığı
görülmektedir ki, bu tamamen dile ve lafza dayalı bir anlamadan ibarettir.» (Muammer Bayraktutar - İmâm Şâfi'î'nin Hadis Yorum Metodolojisi).
«İslam düşünce tarihinde Zahirilerin önderlerinden biri
olan İbn Hazın da ta'lili red mahiyetinde şunlan söylemektedir:
"Kıyas ve ta'lil ile hüküm vermek batıldır, yalandır, Allah adına
bilgisizce söz söylemektir ve hiçbir zaman helal olamayacak olan
bir haramdır, çünkü bu, ya haram kılınmış hakikatten uzak zan
ile Allah Teala adına kat'i (hüküm vermektir) ya da dinde Allah
Teala'nın izin vermediği bir şey ile şer'de (hükümde) bulunmaktır. Her iki iş de şüphesiz ki batıldır."712» (Muammer Bayraktutar - İmâm Şâfi'î'nin Hadis Yorum Metodolojisi).
Yine bu, onun(İmam Şafii'nin) Hz. Peygamber'in her fiil
ve tatbikatında ilahi bir hikmet ve düşünce aradığını ve varsaydığını göstermektedir.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Muammer Bayraktutar
Unvan:
Çevirmen, Yazar
Doğum:
Tokat, 1970
Tokat'ta doğdu (1970).
Turhal İmam-Hatip Lisesi'nden (1988)
ardından da Marara Üniversitesi
ilahiyat Fakültesi'nden mezun oldu (1994).
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda
öğretmenlik ve yöneticilik yaptı (1994-
2011). Süleyman Demirel Üniversitesi
ilahiyat Fakültesi'nde Hadislerde Mecazı
Unsunlar ve Yormu adlı teziyle yüksek
lisansını tamamladı (1998). Ankara
Üniversitesi ilahiyat Fakültesi'nde İmam
Şafii'de Lfza Baglı Hadis/Sünnet Yorumu adlı
çalışmasıyla doktor oldu (2006).
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat
Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültür ve
Alak Bilgisi Eğitimi Bölümü'nde Yardımcı
Doçent olarak öğretim üyeliği görevine
başladı (2011). Halen, Kilis 7 Aralık
Üniversitesi ilahiyat Fakültesi'nde öğretim
üyesi olarak akademik çalışmalanna devam
etmektedir.

Yazar istatistikleri

  • 3 okur okudu.
  • 2 okur okuyacak.