Muhammed Abid el-Cabiri

Muhammed Abid el-Cabiri

Yazar
9.1/10
12 Kişi
·
44
Okunma
·
8
Beğeni
·
799
Gösterim
Adı:
Muhammed Abid el-Cabiri
Unvan:
Filozof, Yazar
Doğum:
Figuig, Fas, 1936
Ölüm:
2010
Muhammed Abid El-Cabiri (1936-2010) Faslı filozof ve İslam düşünürü.

İslam dünyasının en önemli düşünürlerinden biri olan Cabiri, Fas’ın doğusundaki Figuig şehrinde doğdu. 1967 yılında felsefe dalında yüksek lisans diploması aldı. 1970 yılında da yine felsefe dalında Rabat’taki Muhammed El-Hamis Üniversitesi’ne bağlı Edebiyat Fakültesi’nde doktora yaptı. Câbiri 1970`li yıllardan bu yana Arap dünyasında sol bir toplum projesini savunanlar arasında yer almıştır. 1959 yılında "İstiklal" partisinin sol kanadı olarak ayrılan "Union Nationale des Forces Populaires" (UNFP)`nin aktif üyelerinden biriydi. UNFP 1973 yılında Fas`ta yasaklanınca, Câbiri 1975`ten 1988`e kadar "Union Socialiste des Forces Populaires"in politbürosuna üye oldu. El-Câbiri eğitim bakanlığı tarafından resmi eğitim malzemesi olarak yayınlanan bir felsefe kitabının da yazarları arasında yer aldı. Aynı fakültede felsefe, Arap fikri ve İslami fikir profesörü olarak görev yaptı. 1967’den vefatına kadar adı geçen fakültede felsefe ve Arap-İslâm düşüncesi hocalığı yaptı.
Zira "ezber fikirler", o fikirleri ezberleyenlerin zihin dünyalarını şekillendirir. öyle ki bu ezberlerle dolu zihinler, kendi dünyalarına yönelik her türlü eleştiriyi adeta can havliyle reddederler.
Zira dini bir ilkeye iman etmek kendi kendine yeterli bir durum olup aklın ya da tarihin kanitlamasina ihtiyaç duymaz.
Muhammed Abid el-Cabiri
Sayfa 83 - Mana yayınları
İlahî kitaplarda 'Sabit" ve "Değişken”

Demek ki Kur'an ile diğer semavi kitaplar arsındaki ilişki "tam uygunluk” şeklinde değil, "müştereklik” şeklindedir. Bütün İlahî kitaplar tek bir esas nüshadan kaynak bulurlar ki, o da "Ümmü'l-Kitap"tır. Kitapların çok olmasının nedeni ise, toplumların çokluğu, çeşitliliği ve zamanın değişkenliğidir. Bir toplum yahut zaman için uygun olan şey, zorunlu olarak diğer toplumlar ve zamanlar için de uygun olmaz. Dahası semavi kitaplar zaman ve gelişme açısından da birbirlerinden farklı seviyededirler. Burada "gelişme” sözcüğü zorunlu olarak, insanlığın tarih boyunca hep daha iyiye doğru geliştiği anlamına gelmez. Tam tersi bir durum da söz konusu olabilir ki burada tam da böyle bir şey vardır. Zira herhangi bir İlahî mesajın üzerinden uzunca bir zaman geçince kâh kasten kâh ihmal nedeni ile ona müdahelede bulunulmuş ve tahrif edilmiştir. İşte bu durum bir İlahî kitap eşliğinde yeni bir elçinin gönderilmesini ve dini tekrar aslına yani "Ümmü'l-Kitap"taki haline döndürmesini gerektirmiştir. Lakin ilahi kitapların şeriatları ahlak, maksat ve gayeye ilişkin yönleri sabit kalmış, ibadet ve muamelat ile ilgili yönleri toplumdan topluma değişiklik göstermiştir.
"İbn Sîna'nin Mağrib(bati) ve Endülüs felsefe ortamında dikkate şayan ve olumlu bir şöhreti yoktu. İbn Bacce , Farabîden bahsedip iktibaslar yapmasına rağmen İbn Sîna'yi gormezden gelmistir. İbn Rüşd, İbn Sina'yi Gazâlî'den beter eleştirmiştir "
Selefî adam ,kendini ispat için art arda bitmez tükenmez bir boğuşmaya tanik olur benliğinde. Benlik ,iman ve akide ile kendini bulup tanımlayınca,o artık ruhî amili ,tarihi yaratan tek amil(işi yapan) olarak görür.Ona göre diğer amiller ikincildir talidir veya temel guzergahtan saptırır
"Harranlilarin Hermesçiliginin etkilerini özellikle Şîa'da özellikle de İsmailiye firkasında buluyoruz. Bugün Ihvan-ı Safâ Risalerinin onlara ait olduğu konusunda hicbir şüphe kalmamıştır. Henry Corbin'inde dediği gibi Şia , islam toplumunda ilk 'hermenleşen ' fırka idi. Hermenetik bilgi onlar nezdinde'Ledünni Hikmet (nebevi felsefe ) ' olarak zuhur etmişti. "
Sünnî Düşünce ve Sufi fikriyatına gelince ; onlar da felsefeye ve filozoflara düşman olmalarına rağmen Harrani etkiden kurtulamadilar. Genel olarak Ehl-i Sünnet, Hermetik-Harrani kaynaklı te'villeri ruhi hayatin pekcok yönü için kabul etmiştir. Hatta Hermes 'i 'peygamber ' olarak görmüş,ona idris peygamber adını vermişlerdir. Ayrıca Agathemedon 'a Şit nebinin adını verdiler .Işraki mutasavviflara gelince onlarin 'muşahadeleri ''nde açıkça harran tesirine rastlanılmaktadır. "
..Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi hevesine uyandan daha sapık kim olabilir!Elbette Allah zalim kavmi doğru yola iletmez..(28/49-50)
1513 syf.
·11 günde·Beğendi·10/10
Kur’an’ ın nuzul (iniş) tertibine göre bu açık tevsiri, siyer eşliğinde Kur’ an-ı Kerim i anlamak isteyenlerin muhakkak kütüphanelerinde bulundurmaları gereken çok önemli bir tevsirdir.
724 syf.
·10/10
Arap dünyasını en iyi tanıyan ve bunu kitaplaştıran başlıca insan Cabiri'dir benim gözümde. Bu kitabı okuduktan sonra Arap-İslam dünyasına bakışım tamamen değişti diyebilirim. İnsana farklı bir çerçeve kazandıran ve kazandırdığı bu çerçeve ile insanı başka boyutlara taşıyan bir kitap. Arap coğrafyasını tanımak isteyenler için ilk başvurulması gereken kitap diyebilirim.

Yazarın biyografisi

Adı:
Muhammed Abid el-Cabiri
Unvan:
Filozof, Yazar
Doğum:
Figuig, Fas, 1936
Ölüm:
2010
Muhammed Abid El-Cabiri (1936-2010) Faslı filozof ve İslam düşünürü.

İslam dünyasının en önemli düşünürlerinden biri olan Cabiri, Fas’ın doğusundaki Figuig şehrinde doğdu. 1967 yılında felsefe dalında yüksek lisans diploması aldı. 1970 yılında da yine felsefe dalında Rabat’taki Muhammed El-Hamis Üniversitesi’ne bağlı Edebiyat Fakültesi’nde doktora yaptı. Câbiri 1970`li yıllardan bu yana Arap dünyasında sol bir toplum projesini savunanlar arasında yer almıştır. 1959 yılında "İstiklal" partisinin sol kanadı olarak ayrılan "Union Nationale des Forces Populaires" (UNFP)`nin aktif üyelerinden biriydi. UNFP 1973 yılında Fas`ta yasaklanınca, Câbiri 1975`ten 1988`e kadar "Union Socialiste des Forces Populaires"in politbürosuna üye oldu. El-Câbiri eğitim bakanlığı tarafından resmi eğitim malzemesi olarak yayınlanan bir felsefe kitabının da yazarları arasında yer aldı. Aynı fakültede felsefe, Arap fikri ve İslami fikir profesörü olarak görev yaptı. 1967’den vefatına kadar adı geçen fakültede felsefe ve Arap-İslâm düşüncesi hocalığı yaptı.

Yazar istatistikleri

  • 8 okur beğendi.
  • 44 okur okudu.
  • 5 okur okuyor.
  • 42 okur okuyacak.
  • 4 okur yarım bıraktı.