Muhammed B.El-Muhtar Eş-Şankiti

Muhammed B.El-Muhtar Eş-Şankiti

Yazar
7.2/10
6 Kişi
·
15
Okunma
·
2
Beğeni
·
67
Gösterim
Adı:
Muhammed B.El-Muhtar Eş-Şankiti
Tam adı:
M. b. Muhtar eş-Şankıtî
Unvan:
Afrikalı Araştırmacı Yazar
Doğum:
Moritanya, Kuzey Afrika, 1968
Araştırmacı-yazar Muhammed b. El-Muhtar Eş-Şankıti, 1968 yılında Kuzey Afrika ülkelerinden Moritanya'da dünyaya geldi.

1981 yılında Kur'an-ı Kerim ezberini tamamlayarak icâzet aldı. Küçük yaştan itibaren Moritanya'nın tanınmış alimlerinden fıkıh, fıkıh usulü ve nahiv gibi dersler aldı.

1989 yılında Şeriat Fakültesi'nden mezun oldu. Uzmanlık alanı olarak Fıkıh ve Fıkıh Usulü'nü seçmişti. 1994'te başka bir fakülteden Arapça-Fransızca-İngilizce tercüme diploması sahibi oldu.

Amerika'nın Alabama eyaletindeki Güney Kolombiya Üniversitesi'nde iş idaresi üzerine master yaptı.

Teksas Tech Üniversitesi'nde doktora programını tamamlayan Şankıti, "Haçlı Savaşları'nın Sünni-Şii İlişkileri Üzerindeki Etkisi" konulu doktora tezini hazırlamaktadır.

Katar'ın başkenti Doha'da Katar Eğitim ve Öğretim Kurumu'na bağlı İslami Araştırmalar Fakültesi'nde araştırma koordinatörü olarak çalışmakta olan yazar, uzmanlık alanı fıkıh ve siyaset olmasına rağmen aynı zamanda iyi bir şairdir ve İslam edebiyatıyla da yakından ilgilidir.

1997-1998 yıllarında Yemen'in başkenti Sana'daki İman Üniversitesi'nde tefsir ve nahiv dersleri verdi. Aynı dönemde Yemen Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Yazarın bugüne kadar yayınlamış eserlerinden bazıları şunlardır:
- Sudan'daki İslâmî Hareket: Hareket'in Stratejik ve Teşkilatlanma Görüşüne Giriş
- Sahabe Arasındaki Siyasi Anlaşmazlıklar: Şahısların Konumu ve İlkelerin Üstünlüğü Hakkında Risale
- Siyasi Fetvalar: Davet ve Devlet Üzerine Diyaloglar (Yayınlarımız arasında çıktı)
- Tekfir ve Teşhire Sapmadan Hasan Turabi'nin Görüşlerini Tartışmak
- Yönetim İnşası ve Uygulamasında Siyasi Sünnet (Elinizdeki kitabın birinci bölümü)

Muhammed b. El-Muhtar Eş-Şankıti'nin El-Cezire, İslamonline, Alasr gibi ünlü sitelerde çoğunluğu Arapça ve bir kısmı İngilizce olmak üzere yaklaşık 120 makalesi yayınlanmıştır. Bu makalelerden bazıları Türkçeye de çevrilmiştir.
-Cemel savaşı bittiği zaman Ammar b. Yasir, Aişe'ye (r. anha) şöyle dedi:
Bu mesafe sizden alınan ahitten ne kadar uzaktır:" Bununla Allah-u Teala'nin şu sözünü kastediyordu: "Evlerinizde vakarla oturun."
Aişe (r.anha) şöyle dedi:
"Eba Yekzan!"
Ammar; "Evet!" dedi.
Aişe (r.anha) devamla dedi ki;
"Vallahi sen her zaman doğruyu söyleyen bir insansın!"
Ammar şöyle karşılık verdi;
Senin ağzından benim hakkımdaki hükmünü veren Alah'a hamd olsun!"
Ebû Bahterî şöyle dedi: "Ali'ye (r.a.) Cemel ehlinin müşrik olup olmadıkları soruldu. Ali (ra.):
"Onlar şirkten kaçtılar" dedi.
Sonra münafık olup olmadıkları soruldu. Ali (ra.):
Münafıklar Allah'ı çok az anarlar" dedi.
Sonra denildi ki: "Peki onların durumunu nasıl açıklayabiliriz? Ali (r.a.) dedi ki:
"Onlar bize baş kaldıran kardeşlerimizdir:"
Peygamberimiz Muhammed (s.a.v.) Ensar'dan olan Nu'man b. Amr'a içki içtiği için ceza vermiştir. Aynı şekilde Ömer b. Haytab (r.a.) kendi döneminde Kudame b. Mez'ûn'u cezalandırmıştır. Bu iki Sahabe de Bedir savaşına katılmışlardı. Allah-u Teâlâ'nın seçtiği ve masum kıldığı Peygamberler hariç insanoğlu, tabiatı gereği iman yönden ne kadar güçlü olsa da hayatında bir zaafa ve eksikliğe sahip olabilir.
Cebriye; daha iyisinin olamayacağını düşünmek, geçmiş olaylara mutlaka olması gereken, hiçbir şekilde kendisinden kaçışın olmadığı problemler gözüyle bakmaktır: Bu da eskiden meydana gelmiş olayları günümüze kadar taşımaya sebep olur. Aynı zamanda bu anlayış; olayları gerektiği gibi anlayıp düzeltmeye giden yolu kapatan bir bakış açısıdır.
Cumud ise; günün şartlarına uymadığı ve geleceğe de ışık tutmadığı halde geçmişte başarıya götüren vesilelere bağlanmak ve onlarla yetinmektir. Aynı şekilde bu bakış açısı da geçmişte faydalı ve yön verici olan vesilelerin zamanla şer'î temel kaidelerin donuklaşmasına sebep olan bir problemdir
"Ebu Bekir'e (r.a.) biat edildiği zaman Ebu Süfyan, Aliye (ra.) gelerek şöyle dedi: "Kureyş'in en düşük ailesi size galip geldi. Vallahi atları ve adamlarıyla size saldıracaklardır. Ali (r.a.) ona şöyle dedi: "Hâlâ İslam'a düşmanlik besliyorsun. Bu seçimin İslam'a ve ehline bir zararı olmayacaktır. Biz Ebu Bekir'i bu iş için uygun gördük."
- Tarihi metodu benimseyenler Muaviye b. Ebi Süfyan'ı kendi çağındaki ya da kendinden sonra gelen sultanlarla kıyaslamaktadırlar: Diğer sultanlara oranla daha iyi olduğunu söyleyerek onu savunmaktadırlar. Bu, yerinde bir yaklaşımdır. Çünkü diğer sultanlarla kıyasladığımız zaman, Muaviye'nin Müslümanlara muamelesinin, dine yaklaşımının diğer sultanlara oranla daha adil ve iyi olduğu görülmektedir.

- Muaviye'yi asıl metoda göre değerlendirenler ise onu, Peygamberle başlayıp "raşid halifeler"le devam eden nebevi devletin üzerine bina edildiği temel kaidelere göre değerlendirmektedirler.
Peygamber'in (s.a.v) askerlerinin gideceği yönü müşriklere bildirmeye çalışan Hatib b. Ebi Belta olayı da bu konuda zikredilebilecek olaylardandır. Ebu Belta'nin sergilediği bu davranış, özellikle savaş gibi durumlarda basit bir hata değildir. Buhârî, bu rivayeti "Casusluk" başlığı adı altında zikreder. Ebu Davûd da bu olayı "Müslüman'ın casus olması"
başlığı altında zikreder.

Ömer'in (r.a.) onu öldürme isteği karşısında Nebi (s.a.v.) onun Bedir ehlinden, aynı zamanda İslam'a ilk girenlerden biri olduğunu zikrederek Ömer'i engelledi. Ömer (ra.) onun
boynunu vurmak isteyince Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu;

"O, Bedir savaşında bulundu. Allah, Bedir ehlini gördü ve şöyle buyurdu;"İstediğinizi yapın, çünkü ben sizi bağışladım."

Amr b. Dinâr şöyle dedi. "Onunla ilgili olarak şu ayet-i kerime indi "Benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyiniz."
216 syf.
·12 günde·Puan vermedi
Sahabe Arasındaki Siyasi İhtilafları okurken üzülmekle birlikte bu şekilde yerinde yazılmış bir eseri zevkle okudum.

Eserden çıkarılması gereken en elzem ders: ihtilafların akidevi bir hüviyete büründürülmesini önleyerek tarih ve şer'i ölçüleri birbirine karıştırılmasını engellemektir.

Öte taraftan ilk nesil müslümanların arasında çıkan bu vakıalar bizlere insanların üstün ve iyi olsalar dahi zaaflarının olabileceğini ve zaafları/hataları savunmak veya zaaflardan/hatlardan dolayı kişileri tekfir veya telin etmememek gerektiğini tebyin etmiştir. [Muhammed B.El-Muhtar Eş-Şankiti - Sahabe Arasındaki Siyasi İhtilaflar]

Yazarın biyografisi

Adı:
Muhammed B.El-Muhtar Eş-Şankiti
Tam adı:
M. b. Muhtar eş-Şankıtî
Unvan:
Afrikalı Araştırmacı Yazar
Doğum:
Moritanya, Kuzey Afrika, 1968
Araştırmacı-yazar Muhammed b. El-Muhtar Eş-Şankıti, 1968 yılında Kuzey Afrika ülkelerinden Moritanya'da dünyaya geldi.

1981 yılında Kur'an-ı Kerim ezberini tamamlayarak icâzet aldı. Küçük yaştan itibaren Moritanya'nın tanınmış alimlerinden fıkıh, fıkıh usulü ve nahiv gibi dersler aldı.

1989 yılında Şeriat Fakültesi'nden mezun oldu. Uzmanlık alanı olarak Fıkıh ve Fıkıh Usulü'nü seçmişti. 1994'te başka bir fakülteden Arapça-Fransızca-İngilizce tercüme diploması sahibi oldu.

Amerika'nın Alabama eyaletindeki Güney Kolombiya Üniversitesi'nde iş idaresi üzerine master yaptı.

Teksas Tech Üniversitesi'nde doktora programını tamamlayan Şankıti, "Haçlı Savaşları'nın Sünni-Şii İlişkileri Üzerindeki Etkisi" konulu doktora tezini hazırlamaktadır.

Katar'ın başkenti Doha'da Katar Eğitim ve Öğretim Kurumu'na bağlı İslami Araştırmalar Fakültesi'nde araştırma koordinatörü olarak çalışmakta olan yazar, uzmanlık alanı fıkıh ve siyaset olmasına rağmen aynı zamanda iyi bir şairdir ve İslam edebiyatıyla da yakından ilgilidir.

1997-1998 yıllarında Yemen'in başkenti Sana'daki İman Üniversitesi'nde tefsir ve nahiv dersleri verdi. Aynı dönemde Yemen Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Yazarın bugüne kadar yayınlamış eserlerinden bazıları şunlardır:
- Sudan'daki İslâmî Hareket: Hareket'in Stratejik ve Teşkilatlanma Görüşüne Giriş
- Sahabe Arasındaki Siyasi Anlaşmazlıklar: Şahısların Konumu ve İlkelerin Üstünlüğü Hakkında Risale
- Siyasi Fetvalar: Davet ve Devlet Üzerine Diyaloglar (Yayınlarımız arasında çıktı)
- Tekfir ve Teşhire Sapmadan Hasan Turabi'nin Görüşlerini Tartışmak
- Yönetim İnşası ve Uygulamasında Siyasi Sünnet (Elinizdeki kitabın birinci bölümü)

Muhammed b. El-Muhtar Eş-Şankıti'nin El-Cezire, İslamonline, Alasr gibi ünlü sitelerde çoğunluğu Arapça ve bir kısmı İngilizce olmak üzere yaklaşık 120 makalesi yayınlanmıştır. Bu makalelerden bazıları Türkçeye de çevrilmiştir.

Yazar istatistikleri

  • 2 okur beğendi.
  • 15 okur okudu.
  • 9 okur okuyacak.