Muhammed B.El-Muhtar Eş-Şankiti

Muhammed B.El-Muhtar Eş-Şankiti

Yazar
7.2/10
6 Kişi
·
15
Okunma
·
2
Beğeni
·
68
Gösterim
Adı:
Muhammed B.El-Muhtar Eş-Şankiti
Tam adı:
M. b. Muhtar eş-Şankıtî
Unvan:
Afrikalı Araştırmacı Yazar
Doğum:
Moritanya, Kuzey Afrika, 1968
Araştırmacı-yazar Muhammed b. El-Muhtar Eş-Şankıti, 1968 yılında Kuzey Afrika ülkelerinden Moritanya'da dünyaya geldi.

1981 yılında Kur'an-ı Kerim ezberini tamamlayarak icâzet aldı. Küçük yaştan itibaren Moritanya'nın tanınmış alimlerinden fıkıh, fıkıh usulü ve nahiv gibi dersler aldı.

1989 yılında Şeriat Fakültesi'nden mezun oldu. Uzmanlık alanı olarak Fıkıh ve Fıkıh Usulü'nü seçmişti. 1994'te başka bir fakülteden Arapça-Fransızca-İngilizce tercüme diploması sahibi oldu.

Amerika'nın Alabama eyaletindeki Güney Kolombiya Üniversitesi'nde iş idaresi üzerine master yaptı.

Teksas Tech Üniversitesi'nde doktora programını tamamlayan Şankıti, "Haçlı Savaşları'nın Sünni-Şii İlişkileri Üzerindeki Etkisi" konulu doktora tezini hazırlamaktadır.

Katar'ın başkenti Doha'da Katar Eğitim ve Öğretim Kurumu'na bağlı İslami Araştırmalar Fakültesi'nde araştırma koordinatörü olarak çalışmakta olan yazar, uzmanlık alanı fıkıh ve siyaset olmasına rağmen aynı zamanda iyi bir şairdir ve İslam edebiyatıyla da yakından ilgilidir.

1997-1998 yıllarında Yemen'in başkenti Sana'daki İman Üniversitesi'nde tefsir ve nahiv dersleri verdi. Aynı dönemde Yemen Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Yazarın bugüne kadar yayınlamış eserlerinden bazıları şunlardır:
- Sudan'daki İslâmî Hareket: Hareket'in Stratejik ve Teşkilatlanma Görüşüne Giriş
- Sahabe Arasındaki Siyasi Anlaşmazlıklar: Şahısların Konumu ve İlkelerin Üstünlüğü Hakkında Risale
- Siyasi Fetvalar: Davet ve Devlet Üzerine Diyaloglar (Yayınlarımız arasında çıktı)
- Tekfir ve Teşhire Sapmadan Hasan Turabi'nin Görüşlerini Tartışmak
- Yönetim İnşası ve Uygulamasında Siyasi Sünnet (Elinizdeki kitabın birinci bölümü)

Muhammed b. El-Muhtar Eş-Şankıti'nin El-Cezire, İslamonline, Alasr gibi ünlü sitelerde çoğunluğu Arapça ve bir kısmı İngilizce olmak üzere yaklaşık 120 makalesi yayınlanmıştır. Bu makalelerden bazıları Türkçeye de çevrilmiştir.
''Bir toplumsal grubun belli hatıraları, baskıya direnmede bir güç kaynağı olabilir, fakat ayırıcı hatiralarin korunduğu ve beslendiği yerde şiddetli toplumsal çatışma tekrar patlak verebilir. ''
Haçlı seferleri hem Fatimilerin hem de bizanslarin zafiyetini ortaya çıkardı. Bizanslilar ikinci Haçlı Seferi'nde marjinallestiler ve dördüncüde yıkıldılar; Fatimiler Şirkuh ve Selahaddin 'ın Mısır 'da Franklarla savaşında marjinalestiler ve daha sonra da Selahaddin tarafından yıkıldılar.
'Hırıstiyan ve Moğol istilâlarinin çifte şokuyla birbirine doğru itilen din adamları ve halk bu sebepten , aynı ortodoks Sünni inancını ikrar ( kabul) etti.'
'Parçalanma halinde olan bir toplum , istila edici bir gücün şokunu yaşadığında, bu birleşmeden meydana gelen dönüşümün anlaşılabilir bir kavramsal zemine oturtulması çok karmaşık ve zor bir hal alır.'
Sahabe vuku bulan savaşlara rağmen aralarındaki ayrılıkları küfür ve iman noktasına getirmediklerine göre, çağımızın araştırmacıları da bu kurallara bağlı kalmalı, vahyi ve tarihi birbirilerine karıştırmamalıdırlar. Sahabe arasındaki siyasi ayrılıklar -ve genel manada Müslümanlar arasındaki ayrılıklar- üzerine araştırma yapan her ferdin akidevi ve fer'i konuları tamamıyla birbirinden ayırması ve fer'î konuları hiçbir şekilde akidevi konulara dönüştürmemesi gerekmektedir. Bunu yapmadıkları takdirde ifrata düşeceklerdir.
Ebû Bahterî şöyle dedi: "Ali'ye (r.a.) Cemel ehlinin müşrik olup olmadıkları soruldu. Ali (ra.):
"Onlar şirkten kaçtılar" dedi.
Sonra münafık olup olmadıkları soruldu. Ali (ra.):
Münafıklar Allah'ı çok az anarlar" dedi.
Sonra denildi ki: "Peki onların durumunu nasıl açıklayabiliriz? Ali (r.a.) dedi ki:
"Onlar bize baş kaldıran kardeşlerimizdir:"
Sahabe fer'i konuları kesinlikle büyütmezdi. Onları akidevi konulara dönüştürmezdi. Tarık b. Şihâb'in bildirdiğine göre, Hâlid b. Velid ile Sad b. Ebî Vakkâs arasında bir problem vardı. Sad'ın (ra.) yanında Halid (ra.) aleyhine konuşulunca şöyle dedi: Aramızdaki problem dinimizi etkileyecek kadar
büyümedi."
216 syf.
·12 günde·Puan vermedi
Sahabe Arasındaki Siyasi İhtilafları okurken üzülmekle birlikte bu şekilde yerinde yazılmış bir eseri zevkle okudum.

Eserden çıkarılması gereken en elzem ders: ihtilafların akidevi bir hüviyete büründürülmesini önleyerek tarih ve şer'i ölçüleri birbirine karıştırılmasını engellemektir.

Öte taraftan ilk nesil müslümanların arasında çıkan bu vakıalar bizlere insanların üstün ve iyi olsalar dahi zaaflarının olabileceğini ve zaafları/hataları savunmak veya zaaflardan/hatlardan dolayı kişileri tekfir veya telin etmememek gerektiğini tebyin etmiştir. [Muhammed B.El-Muhtar Eş-Şankiti - Sahabe Arasındaki Siyasi İhtilaflar]

Yazarın biyografisi

Adı:
Muhammed B.El-Muhtar Eş-Şankiti
Tam adı:
M. b. Muhtar eş-Şankıtî
Unvan:
Afrikalı Araştırmacı Yazar
Doğum:
Moritanya, Kuzey Afrika, 1968
Araştırmacı-yazar Muhammed b. El-Muhtar Eş-Şankıti, 1968 yılında Kuzey Afrika ülkelerinden Moritanya'da dünyaya geldi.

1981 yılında Kur'an-ı Kerim ezberini tamamlayarak icâzet aldı. Küçük yaştan itibaren Moritanya'nın tanınmış alimlerinden fıkıh, fıkıh usulü ve nahiv gibi dersler aldı.

1989 yılında Şeriat Fakültesi'nden mezun oldu. Uzmanlık alanı olarak Fıkıh ve Fıkıh Usulü'nü seçmişti. 1994'te başka bir fakülteden Arapça-Fransızca-İngilizce tercüme diploması sahibi oldu.

Amerika'nın Alabama eyaletindeki Güney Kolombiya Üniversitesi'nde iş idaresi üzerine master yaptı.

Teksas Tech Üniversitesi'nde doktora programını tamamlayan Şankıti, "Haçlı Savaşları'nın Sünni-Şii İlişkileri Üzerindeki Etkisi" konulu doktora tezini hazırlamaktadır.

Katar'ın başkenti Doha'da Katar Eğitim ve Öğretim Kurumu'na bağlı İslami Araştırmalar Fakültesi'nde araştırma koordinatörü olarak çalışmakta olan yazar, uzmanlık alanı fıkıh ve siyaset olmasına rağmen aynı zamanda iyi bir şairdir ve İslam edebiyatıyla da yakından ilgilidir.

1997-1998 yıllarında Yemen'in başkenti Sana'daki İman Üniversitesi'nde tefsir ve nahiv dersleri verdi. Aynı dönemde Yemen Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Yazarın bugüne kadar yayınlamış eserlerinden bazıları şunlardır:
- Sudan'daki İslâmî Hareket: Hareket'in Stratejik ve Teşkilatlanma Görüşüne Giriş
- Sahabe Arasındaki Siyasi Anlaşmazlıklar: Şahısların Konumu ve İlkelerin Üstünlüğü Hakkında Risale
- Siyasi Fetvalar: Davet ve Devlet Üzerine Diyaloglar (Yayınlarımız arasında çıktı)
- Tekfir ve Teşhire Sapmadan Hasan Turabi'nin Görüşlerini Tartışmak
- Yönetim İnşası ve Uygulamasında Siyasi Sünnet (Elinizdeki kitabın birinci bölümü)

Muhammed b. El-Muhtar Eş-Şankıti'nin El-Cezire, İslamonline, Alasr gibi ünlü sitelerde çoğunluğu Arapça ve bir kısmı İngilizce olmak üzere yaklaşık 120 makalesi yayınlanmıştır. Bu makalelerden bazıları Türkçeye de çevrilmiştir.

Yazar istatistikleri

  • 2 okur beğendi.
  • 15 okur okudu.
  • 9 okur okuyacak.