Muhammed B.El-Muhtar Eş-Şankiti

Muhammed B.El-Muhtar Eş-Şankiti

Yazar
7.2/10
6 Kişi
·
15
Okunma
·
2
Beğeni
·
68
Gösterim
Adı:
Muhammed B.El-Muhtar Eş-Şankiti
Tam adı:
M. b. Muhtar eş-Şankıtî
Unvan:
Afrikalı Araştırmacı Yazar
Doğum:
Moritanya, Kuzey Afrika, 1968
Araştırmacı-yazar Muhammed b. El-Muhtar Eş-Şankıti, 1968 yılında Kuzey Afrika ülkelerinden Moritanya'da dünyaya geldi.

1981 yılında Kur'an-ı Kerim ezberini tamamlayarak icâzet aldı. Küçük yaştan itibaren Moritanya'nın tanınmış alimlerinden fıkıh, fıkıh usulü ve nahiv gibi dersler aldı.

1989 yılında Şeriat Fakültesi'nden mezun oldu. Uzmanlık alanı olarak Fıkıh ve Fıkıh Usulü'nü seçmişti. 1994'te başka bir fakülteden Arapça-Fransızca-İngilizce tercüme diploması sahibi oldu.

Amerika'nın Alabama eyaletindeki Güney Kolombiya Üniversitesi'nde iş idaresi üzerine master yaptı.

Teksas Tech Üniversitesi'nde doktora programını tamamlayan Şankıti, "Haçlı Savaşları'nın Sünni-Şii İlişkileri Üzerindeki Etkisi" konulu doktora tezini hazırlamaktadır.

Katar'ın başkenti Doha'da Katar Eğitim ve Öğretim Kurumu'na bağlı İslami Araştırmalar Fakültesi'nde araştırma koordinatörü olarak çalışmakta olan yazar, uzmanlık alanı fıkıh ve siyaset olmasına rağmen aynı zamanda iyi bir şairdir ve İslam edebiyatıyla da yakından ilgilidir.

1997-1998 yıllarında Yemen'in başkenti Sana'daki İman Üniversitesi'nde tefsir ve nahiv dersleri verdi. Aynı dönemde Yemen Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Yazarın bugüne kadar yayınlamış eserlerinden bazıları şunlardır:
- Sudan'daki İslâmî Hareket: Hareket'in Stratejik ve Teşkilatlanma Görüşüne Giriş
- Sahabe Arasındaki Siyasi Anlaşmazlıklar: Şahısların Konumu ve İlkelerin Üstünlüğü Hakkında Risale
- Siyasi Fetvalar: Davet ve Devlet Üzerine Diyaloglar (Yayınlarımız arasında çıktı)
- Tekfir ve Teşhire Sapmadan Hasan Turabi'nin Görüşlerini Tartışmak
- Yönetim İnşası ve Uygulamasında Siyasi Sünnet (Elinizdeki kitabın birinci bölümü)

Muhammed b. El-Muhtar Eş-Şankıti'nin El-Cezire, İslamonline, Alasr gibi ünlü sitelerde çoğunluğu Arapça ve bir kısmı İngilizce olmak üzere yaklaşık 120 makalesi yayınlanmıştır. Bu makalelerden bazıları Türkçeye de çevrilmiştir.
-Cemel savaşı bittiği zaman Ammar b. Yasir, Aişe'ye (r. anha) şöyle dedi:
Bu mesafe sizden alınan ahitten ne kadar uzaktır:" Bununla Allah-u Teala'nin şu sözünü kastediyordu: "Evlerinizde vakarla oturun."
Aişe (r.anha) şöyle dedi:
"Eba Yekzan!"
Ammar; "Evet!" dedi.
Aişe (r.anha) devamla dedi ki;
"Vallahi sen her zaman doğruyu söyleyen bir insansın!"
Ammar şöyle karşılık verdi;
Senin ağzından benim hakkımdaki hükmünü veren Alah'a hamd olsun!"
İbn-i Teymiye, Sahabe-i kiramın yerini ve İslam'ın temel kaidelerini savunmak arasındaki dengeyi büyük oranda koruyabilmiştir. Bu bir çok insanın yakalamayamadığı bir dengedir. Başkaları, şahısların konumlarını korumak adına şeriatin kurallarını feda etmişlerdir. Diğer taraftan kimileri de şer'î kuralları savunmak adına şahısları feda etmiştir.
"İş istişareye ulaşınca, samimi veya basiretli kimsenin istişâresinden yararlan."

"İstişârenin senin değerini düşürdüğünü sanma, çünkü kanadın ucundaki tüyler kanadın dibindeki tüylere güç verir."
Cebriye; daha iyisinin olamayacağını düşünmek, geçmiş olaylara mutlaka olması gereken, hiçbir şekilde kendisinden kaçışın olmadığı problemler gözüyle bakmaktır: Bu da eskiden meydana gelmiş olayları günümüze kadar taşımaya sebep olur. Aynı zamanda bu anlayış; olayları gerektiği gibi anlayıp düzeltmeye giden yolu kapatan bir bakış açısıdır.
Cumud ise; günün şartlarına uymadığı ve geleceğe de ışık tutmadığı halde geçmişte başarıya götüren vesilelere bağlanmak ve onlarla yetinmektir. Aynı şekilde bu bakış açısı da geçmişte faydalı ve yön verici olan vesilelerin zamanla şer'î temel kaidelerin donuklaşmasına sebep olan bir problemdir
Hafiz İbn-i Cevzi şöyle demektedir: "Şer'i ölçülerde ne Ebu Bekir, ne de Ömer taklit edilir. Bu kuralların üzerinde bina edilmesi gereken temel bir kaidedir. Bundan dolayı büyük şahısları gereğinden fazla yüceltme!"
Ammarı şöyle derken duydum: "Aişe, Basra'ya doğru yola çıktı, vallahi o dünya ve ahirette Nebinizin (s.a.v.) eşidir. Ancak Allah-u Teâlâ acaba ona mı, yoksa kendisine mi itaat edeceğiniz konusunda sizi sınamaktadir."
...

Amr b. Ğalib şöyle dedi: " Adamın biri Aişe'ye (r.anha) sövdü, Ammar (r.a) bunu duyunca şöyle dedi: "Defol, kahrolasıca seni! Allah Rasûlünün hanımına mı sövüyorsun?"

...

Ammar'ın bu açıklamadan kastı, Ali'nin (ra.) doğru olan tarafta oluğunu bildirmekti. Bununla birlikte; Aişe'nin (r.anha) dinden çıkmadığı gibi Cennet'te Nebi'nin (s.a.v.) eşi olmaktan da çıkmadığını ifade ediyordu. İşte bu Ammar'ın insafı, Allah'tan korkusu, hak sözü söylemek için gösterdiği hassasiyetine işaret etmektedir."
İbn-i Teymiye kendisinden öncekilerden farklı olarak Hilafet ve Saltanat arasındaki farkı çok güzel bir şekilde ortaya koymuştur. Bunuda şu sözleriyle ifade etmiştir: Rasulullah'ın (s.a.v) nebevi hilafetin biteceğini bildirmesinde, saltanatın yerilmesi vardı." Çünkü "saltanata dayanan sistemde dinin bazı hükümleri terk edilmiştir."
Nebi (s.a.v) şöyle buyurmaktadır:
"Kadılar/hakimler üç gruptur. Bunlardan birinci grupta olanlar Cennet'te, diğer iki gruptakiler ise Cehennem'dedir. Birinci grupta olanlar, doğruyu bilen ve onunla hükmedenlerdir ki bunlar Cennet'tedirler, ikinci grupta olanlar cehaletle insanlar arasında hükmedenlerdir. Bunlar Cehennem'dedir. Üçüncü grupta olanlar ise hakkı bildiği halde onun hilafina hüküm verir ki o da Cehennem'dedir."
216 syf.
·12 günde·Puan vermedi
Sahabe Arasındaki Siyasi İhtilafları okurken üzülmekle birlikte bu şekilde yerinde yazılmış bir eseri zevkle okudum.

Eserden çıkarılması gereken en elzem ders: ihtilafların akidevi bir hüviyete büründürülmesini önleyerek tarih ve şer'i ölçüleri birbirine karıştırılmasını engellemektir.

Öte taraftan ilk nesil müslümanların arasında çıkan bu vakıalar bizlere insanların üstün ve iyi olsalar dahi zaaflarının olabileceğini ve zaafları/hataları savunmak veya zaaflardan/hatlardan dolayı kişileri tekfir veya telin etmememek gerektiğini tebyin etmiştir. [Muhammed B.El-Muhtar Eş-Şankiti - Sahabe Arasındaki Siyasi İhtilaflar]

Yazarın biyografisi

Adı:
Muhammed B.El-Muhtar Eş-Şankiti
Tam adı:
M. b. Muhtar eş-Şankıtî
Unvan:
Afrikalı Araştırmacı Yazar
Doğum:
Moritanya, Kuzey Afrika, 1968
Araştırmacı-yazar Muhammed b. El-Muhtar Eş-Şankıti, 1968 yılında Kuzey Afrika ülkelerinden Moritanya'da dünyaya geldi.

1981 yılında Kur'an-ı Kerim ezberini tamamlayarak icâzet aldı. Küçük yaştan itibaren Moritanya'nın tanınmış alimlerinden fıkıh, fıkıh usulü ve nahiv gibi dersler aldı.

1989 yılında Şeriat Fakültesi'nden mezun oldu. Uzmanlık alanı olarak Fıkıh ve Fıkıh Usulü'nü seçmişti. 1994'te başka bir fakülteden Arapça-Fransızca-İngilizce tercüme diploması sahibi oldu.

Amerika'nın Alabama eyaletindeki Güney Kolombiya Üniversitesi'nde iş idaresi üzerine master yaptı.

Teksas Tech Üniversitesi'nde doktora programını tamamlayan Şankıti, "Haçlı Savaşları'nın Sünni-Şii İlişkileri Üzerindeki Etkisi" konulu doktora tezini hazırlamaktadır.

Katar'ın başkenti Doha'da Katar Eğitim ve Öğretim Kurumu'na bağlı İslami Araştırmalar Fakültesi'nde araştırma koordinatörü olarak çalışmakta olan yazar, uzmanlık alanı fıkıh ve siyaset olmasına rağmen aynı zamanda iyi bir şairdir ve İslam edebiyatıyla da yakından ilgilidir.

1997-1998 yıllarında Yemen'in başkenti Sana'daki İman Üniversitesi'nde tefsir ve nahiv dersleri verdi. Aynı dönemde Yemen Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Yazarın bugüne kadar yayınlamış eserlerinden bazıları şunlardır:
- Sudan'daki İslâmî Hareket: Hareket'in Stratejik ve Teşkilatlanma Görüşüne Giriş
- Sahabe Arasındaki Siyasi Anlaşmazlıklar: Şahısların Konumu ve İlkelerin Üstünlüğü Hakkında Risale
- Siyasi Fetvalar: Davet ve Devlet Üzerine Diyaloglar (Yayınlarımız arasında çıktı)
- Tekfir ve Teşhire Sapmadan Hasan Turabi'nin Görüşlerini Tartışmak
- Yönetim İnşası ve Uygulamasında Siyasi Sünnet (Elinizdeki kitabın birinci bölümü)

Muhammed b. El-Muhtar Eş-Şankıti'nin El-Cezire, İslamonline, Alasr gibi ünlü sitelerde çoğunluğu Arapça ve bir kısmı İngilizce olmak üzere yaklaşık 120 makalesi yayınlanmıştır. Bu makalelerden bazıları Türkçeye de çevrilmiştir.

Yazar istatistikleri

  • 2 okur beğendi.
  • 15 okur okudu.
  • 9 okur okuyacak.