Kişisel kitap arşivinizi oluşturmak, okurları, kitapları, yazarları ve konuları takip etmek için 2milyon+ okurun arasına katılın.
Akış
Ara
Paylaş
Popüler
Keşfet
Alışveriş
Ne Okusam?
Kitaplar
Yazarlar
Okurlar
İncelemeler
Alıntılar

Muhammed Ebu Zehra

Muhammed Ebu Zehra

Mezhepler Tarihi kitabının yazarı
Yazar
8.9
82 Kişi
329
Okunma
57
Beğeni
4.701
Gösterim
İmam Şafiî: "Kur'an ilmini öğrenenin kıymeti artar. Hadis yazanın delil getirme kapasitesi yükselir. Fıkıhla uğraşan kişinin şerefi artar. Lügat ilmiyle uğraşan kişinin duyguları incelir. Matematikle uğraşanın görüşü kuvvetlenir. Ancak, nefsini kötülüklerden korumayanın ilmi, kendisine fayda vermez."
İşrakiye (ışıkçılık) felsefesine göre hakikati aramada içtenlikle davranmak, kalbi marifet (bilinç) nuru ile doldurur ve ruhları öylesine arındırır ki, bu sayede gerçekler kendiliğinden açığa çıkar, akıl da bu gerçekleri kavrar ve doğru düşünce elde edilir.
Kitap okumak, kalbin en ince ve en derin noktalarını uyandırır, duyguları canlandırır. İmam Şafiî
Muhammed Ebu Zehra
Sayfa 57 - Meşahir-i Ashab-ı Güzin ve Teracim-i Ahval-i Fukaha
Ebû Hanife'nin çağdaşı olan zühd ve takvâsı ile meşhur Fudayl b.İyaz diyor ki : Ebû Hanife fakih ve müttaki bir zattı .Fıkıh ilminde meşhurdu,çok servet sahibi idi.Etrafındakilere iyilik yapmakla tanınmıştı .Gece gündüz ilim ögrenmekle meşguldü..Kendisine müracaat edenler İlminden ve malından faydalanırdı .Geceleri ibadetle geçirirdi......
1
Şurası aşikardır ki, taklitten taassup doğar.
23444
434 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.