Muhammed Emin Er

Muhammed Emin Er

Yazar
9.5/10
2 Kişi
·
6
Okunma
·
1
Beğeni
·
55
Gösterim
Adı:
Muhammed Emin Er
Unvan:
Ulema
Doğum:
Diyarbakır, 1914
Ölüm:
Ankara, 27 Haziran 2013
1910 yılında Diyarbakır Çermik kazasının Kuliyan karyesinde Zaza kökenli bir ailede dünyaya gelir. Çocuk yaştan itibaren ilim öğrenme aşkı ile medreselere gider. Diyarbakır, Siirt, Antep, Mardin civarında medreselerde okur. Norşinli meşâhir-i meşâyih-i Nakşibendiyye-i Hâlidiyyeden Şeyh Muhammed Ziyauddin Hazretlerinin (Vefatı: Norşin 1924) ecille-i hulefâsından Şeyh Ahmed El-Haznevî"nin ismini ve şöhretini duyunca Suriye"ye gider; önce onda, sonra da talebesi ve halifesi Şeyh Molla Abdürrezzak Efendi"de (Vefatı: Kızıltepe 1980) okur.

Uzun süren medrese hayatında çok fazla sayıda kitap tedris eder. Şeyh Ahmed El-Haznevî"nin yanında Nakşibendiyye-i Hâlidîyye tarikatına intisap eder, onun yanında seyr u süluk"a başlar. Ancak, Şeyh Ahmed El-Haznevî 1950 yılında vefat edince, onun manevi işareti ile o sıralarda Cizre"de irşad ile meşgul, meşâyih-i kirâmdan Şeyh Muhammed Said Seyda El-Cezerî"nin yanında seyr u sülukunu sürdürür ve tarikat icâzeti alır.1961"de mürşidi Şeyh Seyda"nın direktifi ile Gaziantep Nizip"in Kertişe köyüne yerleşir, uzunca bir zaman o köyde imamlık, tedrisat ve irşad vazifesini deruhde eder. Bilahare müftülük vazifesine tayin edilir ve Oğuzeli müftüsü olur. Çok fazla sayıda talebe yetiştirir.

80"li yıllardan itibaren dünyanın birçok ülkesine seyahatlerde bulunur. Hatıraları, röportajları çeşitli gazete ve mecmualarda neşredilir. Çok sayıda ilmi ve tasavvufi Arapça eser yazdı. Kendisi Arapça, Farsça, Türkçe, Zazaca ve Kurmanci dillerini bilirdi.
Allah Teala’nın bir şeyi yapması veya yapmaması mümkündür; ister yapar, isterse yapmaz, irade O’nundur.
•Kendi nefsin için istediğini Müslüman kullar için de iste ki Rabbin razı olduğu şeylere seni kavuştursun ve korktuklarından uzaklaştırsın.
95 syf.
·2 günde·9/10
İlmihal tarzı bir anlatım ile, dinin temel bilgilerini, adab-ı muaşeret kurallarını, erkeğin ve kadının birbirine karşı olan ilişkilerindeki takınması gereken hal ve tavırları, eşlerin birbirine karşı sorumluluklarını anlatan sade ama doyurucu bilgi ile dolu bir kitap..

Yazarın biyografisi

Adı:
Muhammed Emin Er
Unvan:
Ulema
Doğum:
Diyarbakır, 1914
Ölüm:
Ankara, 27 Haziran 2013
1910 yılında Diyarbakır Çermik kazasının Kuliyan karyesinde Zaza kökenli bir ailede dünyaya gelir. Çocuk yaştan itibaren ilim öğrenme aşkı ile medreselere gider. Diyarbakır, Siirt, Antep, Mardin civarında medreselerde okur. Norşinli meşâhir-i meşâyih-i Nakşibendiyye-i Hâlidiyyeden Şeyh Muhammed Ziyauddin Hazretlerinin (Vefatı: Norşin 1924) ecille-i hulefâsından Şeyh Ahmed El-Haznevî"nin ismini ve şöhretini duyunca Suriye"ye gider; önce onda, sonra da talebesi ve halifesi Şeyh Molla Abdürrezzak Efendi"de (Vefatı: Kızıltepe 1980) okur.

Uzun süren medrese hayatında çok fazla sayıda kitap tedris eder. Şeyh Ahmed El-Haznevî"nin yanında Nakşibendiyye-i Hâlidîyye tarikatına intisap eder, onun yanında seyr u süluk"a başlar. Ancak, Şeyh Ahmed El-Haznevî 1950 yılında vefat edince, onun manevi işareti ile o sıralarda Cizre"de irşad ile meşgul, meşâyih-i kirâmdan Şeyh Muhammed Said Seyda El-Cezerî"nin yanında seyr u sülukunu sürdürür ve tarikat icâzeti alır.1961"de mürşidi Şeyh Seyda"nın direktifi ile Gaziantep Nizip"in Kertişe köyüne yerleşir, uzunca bir zaman o köyde imamlık, tedrisat ve irşad vazifesini deruhde eder. Bilahare müftülük vazifesine tayin edilir ve Oğuzeli müftüsü olur. Çok fazla sayıda talebe yetiştirir.

80"li yıllardan itibaren dünyanın birçok ülkesine seyahatlerde bulunur. Hatıraları, röportajları çeşitli gazete ve mecmualarda neşredilir. Çok sayıda ilmi ve tasavvufi Arapça eser yazdı. Kendisi Arapça, Farsça, Türkçe, Zazaca ve Kurmanci dillerini bilirdi.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 6 okur okudu.
  • 4 okur okuyacak.