Muhammed Hacı Yusuf

Muhammed Hacı Yusuf

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
2
Okunma
·
0
Beğeni
·
212
Gösterim
" Bilim metafiziğe ihtiyaç duymaz....
Metafizik de bilime ihtiyaç duymaz....
Fakat insanoğlu her ikisine de muhtaçtır...."
Prof. Dr. Muhammed Hacı Yusuf, Suriye ve Cambridge'de fizik eğitimi gördü. Fizik üzerine sahip olduğu akademik kariyerin yanında İbn Arabî üzerine çalışmalarda bulundu. Telif ettiği Arapça eserler: Sülûk-i Kalb, Şems-i Mağrib (The Sun of the West), İ'câz-l Beyân fi Sîreti Şeyh Ramazan. Tercümeler: Tercümân-ı Eşvâk ve hâlihazırda Fütûhât-ı Mekkiyye'nin tamamının İngilizceye çevirisi ile uğraşmaktadır.
"Sûfi mütefekkirler, maddî zamandan mânevî zamana geçerek zamanın hakîkatini anlamanın ancak Hak yolunun sâliki olup ân-ı dâim'e ermekle mümkün olacağını söylerler. Evvel, âhir hepsi aslında bir ân-ı dâimdir. Nitekim Hz. Muhammed (s.a.s.): Rabbinizin katında sabah ve akşam yoktur.' demiştir. Bu dereceye ve bu makama erişen kimse isterse bir saatte bin yıllık yol gider ve gelir...”


Mahmud Erol Kılıç, Prof. Dr.
Mahmud Erol Kılıç
"İbnü'l-Arabî, bu esrarlı ontolojik meselelerin dipsiz deryasına dalmaya muktedir tek münevver âlimdir. Kur'ân'ın kozmolojiye dair âyetlerinin bu dipsiz deryasından çıkarttığı, tarihte zaman ve mekânı ilk kez birlikte ele alan bu eşsiz kozmolojik model, EPR ve Zeno Paradoksu gibi bilim ve felsefedeki kafa karıştırıcı târihî çıkmazları çözmektedir. İbnü'l-Arabî'nin eşsiz 'zaman' tasavvuru Kuantum Mekaniğini ve izafiyet Teorisini uzlaştırmaktadır."

Muhammed Hacı Yusuf, Prof.
"F. Capra'nın Tao of Physics'i gibi son dönem popüler çalışmalara paralel daha iddialı İslâmî bir örnek sunan bu düşündürücü çalışma, İslâm'ın en temel, yaratıcı, ilham veren ve bilindiği gibi en zor düşünürlerinden birinin yazılarında bulunabilecek en zor konular üzerine yapılmış, yıllarca süren bir araştırmanın ürünüdür."

James W. Morris, Prof.
290 syf.
·Puan vermedi
Biraz tafsilatlı ve tasavvufi altyapısı olmayan arkadaşların anlayabilmesi biraz zor bir kitap.Fakat üzerinde oturup düşününce , dünya düşündüğümüzden de muazzam bir denge üzerine kurulu.Bunu anlıyorsunuz..

Yazarın biyografisi

Adı:
Muhammed Hacı Yusuf
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 2 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 6 okur okuyacak.