Muhammed Hamid Muhammed

Muhammed Hamid Muhammed

Yazar
10.0/10
1 Kişi
·
7
Okunma
·
0
Beğeni
·
16
Gösterim
Adı:
Muhammed Hamid Muhammed
Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya mirasci kılacak sandım, buyurmuştur.
Muhammed Hamid Muhammed
Sayfa 42 - Beka yayınları ( Buharı, 6014 Müslim, 2025)
İbn-i Mübarek şöyle der :" Nice küçük ameller var ki niyetiyle büyür ve yine nice büyük ameller de var ki niyetle küçülür. Hatta bazen, niyet - Allah korusun - amelin geçersiz olmasını sağlayıp kişinin cehenneme yüzükoyun gitmesine de sebep olabilir."
Namazda huşûyu elde etmeyi altı başlık altında toplayabiliriz. Bunlar da:

1. Huzur-u kalb: Okuduğuna yoğunlaşmak
2. Tefehhüm: Anlama gayretinde olmak
3. Ta'zim: Allah'ı yüceltme
4. Heybet: Saygı ile korkmak
5. Recâ: Ümit beslemek
6. Hayâ: Utanmak
Her insan hata eder, (ama) hata edenlerin en hayırlısı hatalarına tevbe edenlerdir.
Muhammed Hamid Muhammed
Sayfa 15 - Beka yayınları ( Ahmet b. Hanbel, 3/198, Tirmizi, 2501,ibni Mace, 3251, Darimi 2/303, Hakkım 4/244)
Namazda huşuyu elde etmeyi altı başlık altında toplayabiliriz.
Bunlar da :
1. Huzuru kalb, okuduğuna yoğunlaşmak
2. Tefehhüm, anlama gayretinde olmak
3. Tazim , Allahı yüceltme
4. Heybet, Saygı ile korkmak
5. Reca, ümit beslemek
6. Haya, utanmak
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Muhammed Hamid Muhammed

Yazar istatistikleri

  • 7 okur okudu.
  • 5 okur okuyacak.