Murat Somer

Murat Somer

Yazar
7.0/10
1 Kişi
·
2
Okunma
·
0
Beğeni
·
7
Gösterim
Adı:
Murat Somer
Unvan:
Siyaset Bilimci, Yazar
Doğum:
İstanbul, 1970
Prof. Dr. Murat Somer Koç Üniversitesi'nde Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler alanında öğretim üyesi ve Stanford Üniversitesi’ndeki Abbasi Programı’nda ziyaretçi araştırmacı. Uzmanlık alanları karşılaştırmalı siyaset ve politik ekonomi olan Somer'in araştırmaları dünyada ve Türkiye’de demokratikleşme ve otokratikleşme, hibrit rejimler, sosyal ve siyasal kutuplaşma, etnik siyaset ve çatışmalar, dinsel ve laik siyaset biçimleri ve siyasal İslam, Kürt meselesi, ve Türkiye, Ortadoğu ve Doğu Avrupa siyasetleri üzerine. Karşılaştırmalı Politika, Uluslararası Politik Ekonomi, 21. Yüzyılda Otoriterlik ve Demokrasi, ve Dünyada Din ve Laiklik üzerine lisans ve lisansüstü dersler veriyor.

Somer’in araştırma ve makaleleri kitaplarda, kitap derlemelerinde, ve Comparative Political Studies, Democratization, The Middle East Journal, ve Third World Quarterly gibi uluslararası akademik dergilerde yayınlandı. Milada Dönüş: Ulus-Devletten Devlet-Ulusa Türk ve Kürt Meselesinin Üç İkilemi adlı kitabı, sosyal bilimlerde 2015 Sedat Simavi Ödülüne layık bulundu. Türkiye basınının kapsamlı içerik analizi temelinde "dindar ve laik elit değerleri" üzerine araştırmasıyla 2009'da bir Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma ödülü kazandı. Dünyada ve Türkiye’de kutuplaşma ve otoriterleşme üzerine uluslararası bir araştırma projesini ürünü olarak, 2018’de American Behavioral Scientist ve 2019’da the Annals of the AAPSS’de yayınlanan iki özel dergi sayısının eş-editörlüğünü yaptı. Çeşitli ziyaretçi görevleri arasında, Demokrasi ve Kalkınma bursiyeri ünvanıyla Princeton Üniversitesi'nde (2010-2011), kıdemli araştırmacı olarak Stockholm Üniversitesi'nde (2013), ve ziyaretçi akademisyen ve asosiye üye olarak Harvard Üniversitesi’ndeki Weatherhead Center for International Affairs’te (2016-2017) bulundu ve çalıştı.

Dünyanın birçok üniversitesinde, düşünce kuruluşlarında ve sivil toplum örgütlerinde konuşmalar ve dersler verdi. Foreign Policy, Al Jazeera Turk, Radikal 2 ve T24 gibi platformlarda fikir yazıları yayınlandı. NTV, CNN Türk, Deutsche Welle ve Al Jazeera International gibi medya kuruluşlarında programlara katıldı ve röportajlar verdi.

Istanbul Erkek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi (ekonomi) mezunu olan Somer, master (ekonomi) ve doktora (politik ekonomi ve kamu politikaları) derecelerini Los Angeles'da Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden (USC) aldı. Koç Üniversitesi’ne katılmadan önce “modern dünyada etnik çatışmalar” konusunda bir Mellon doktora-sonrası bursunun sahibi oldu ve Washington Üniversitesi Seattle'da ders verip doktora-sonrası araştırmalar yaptı.
Tüm dünyada sosyal demokrasinin en temel değerleri olan sosyal adalet, insan onuru ve gerçek eşitlik (yasalardan ve kağıt üzerinde kalmayan) ve demokrasi.
Turkiye'deki Kürtlerin önemli bölümünün en temel talebinin, sözde kalmayan ve tek taraflı olmayan "eşit vatandaşlık" ve Türk ve Kürtlerin ortak arzusu olan "Barış"tır.
Türkiye'deki sosyal demokratların bu sorunun çözümünde en ön planda ve liderlik konumunda olmasını beklerdik. Ama öyle değil. Dünyada sosyal demokratlar birçok yerde etnik milli ve bölgesel sorunların çözümünde başat rol oynamış, demokratik değişimin öncüsü ve farklılıkların diyalog penceresi olmuş, devlet tarafından kabul görülenlerle ötekileştirilenler, çoğunluk toplumuyla azınlıklar birbirlerinin kimliklerini ve özgür iradelerini dışlayan, saygı duymak istemeyen etnik, mezhepsel, dini ve milli gruplar arasında birleştirici bir köprü olmuştur. Bizde de geçmişte sosyal demokratların bu konuda önemli çabaları ve katkıları var ama bugün yetersiz. Neden?
Sosyal demokratlar Türkiye'de neden Kürt meselesinin çözümünde başat ve liderlik edici bir rol oynayamıyor?
Anadili Kürtçe olan ve evinde Türkçe konuşulmayan öğrenciler eğitimlerine, anlamadıkları bir dilde konuşan bir öğretmenle bir adım geriden başladılar.
Enisite (etnik grup-insan topluluğu), dil, ırk ve din-mezhep farklarını reddetmeden insanları birleştiren bir ulus inşa etmek amacını yansıtıyordu. Ama o dönem tarihsel koşullarında bu amaçla tutarlı politikalar uygulanamadı.
Ötekileştirme ve düşmanlaştırma söylemleri yerine adalet, insan hakları, anlamak, müzakere ve diyalog yöntemlerine odaklanmalıdır.
Siyasal aktörlerin, bu sorunu özgürlükçü demokrasi temelinde çözebilecek koalisyonlar kurmaması.
Türk ve Kürt kimlikleri konusunda, hem Kürtlerin hak, hukuk ve kimlik taleplerini karşılayabilen hem de toplumun ortak kimlik ihtiyacını karşılayabilen ve Türk kimliğini benimsemiş çoğunlukta endişe yaratmayan, çözümler ve açılımlar bulunmaması
Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yöntemlerle çizebilmesi için, böyle bir çözüme yönelik işbirliği yapacak ve toplumu ve seçmenleri ikna edecek siyasal ittifaklar gerekiyor. 2009 ve 2013 çözüm süreçlerinde AKP ve HDP böyle bir ittifak kurmak istediler ama dünya görüşleri ve siyasal düşünceleri birbirinden o kadar farklıydı ki süreç hiçbir zaman şeffaf olmadı. Nasıl bir toplum ve siyaset düzeni için müzakere ettiklerini hiçbir zaman açıklığa kavuşturamadılar. Sürdürülebilir ve sağlam bir süreç oluşamadı. 7 Haziran 2015 seçimlerisonrası oluşan muhalefet de kendi içindeki bölünmeleri aşamadı. Dolayısıyla mevcut siyasal kırılma çizgileri bir çözüme imkan vermiyor. Üstelik rejimin geleceği ve Kürt sorununun çözümü iç içe gelmiş durumda. Çıkış için siyaseti yeniden yorumlamaya ve yeni ittifaklara ihtiyaç var.
42 syf.
·1 günde
Kitapta ana temalardan yola çıkılmış, kısa ve net cümlelerle 42 sayfadan oluşan bir kitap kaleme getirmiş Doç.Dr.Murat Somer. Zira 40 yillik bir sorunu 42 sayfalık bir kitaba sığdırılması, sorunu anlamak için çok zor. Temeline dayalı bilgi birikiminin olması gerekir. Kürt sorunu hakkında bilgi sahibi olmayan ve bu sorunu kabullenmeyen arkadaşlar için kesinlikle bu kitabı tafsiye etmiyorum :) bu sorunu ayrıntılı bir şekilde ele alan başka bir kitabı okumalarını öneriririm. Kürt sorunu adı altında kitap yazmakta ayrı bir cesaret ister, bunun için Doç.Dr.Murat Somer'i kutluyorum. Zira bu sorunu kabullenmeyen milyonlarca insan var.

Politik siyasetçilerin bu sorunu çözmek ve çözüme ulaştırmak yerine meydanlarda, "Artık Kürt sorunu diye birşey yoktur. Bazı Kürt vatandaşların sorunu vardır. Dolayısıyla, artık Alevi sorunu da yoktur. Bazı Alevi vatandaşların sorunu vardır." diyerek bunu çözüme ulaştıramazsınız. Kürt sorunu vardır ve bu böyle bilinmelidir. Çözüme ulaştırılmadığı sürece var olmaya devam edecektir.
Biz yaşıyorken, yok demek akıl karıdır.

Yazarın biyografisi

Adı:
Murat Somer
Unvan:
Siyaset Bilimci, Yazar
Doğum:
İstanbul, 1970
Prof. Dr. Murat Somer Koç Üniversitesi'nde Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler alanında öğretim üyesi ve Stanford Üniversitesi’ndeki Abbasi Programı’nda ziyaretçi araştırmacı. Uzmanlık alanları karşılaştırmalı siyaset ve politik ekonomi olan Somer'in araştırmaları dünyada ve Türkiye’de demokratikleşme ve otokratikleşme, hibrit rejimler, sosyal ve siyasal kutuplaşma, etnik siyaset ve çatışmalar, dinsel ve laik siyaset biçimleri ve siyasal İslam, Kürt meselesi, ve Türkiye, Ortadoğu ve Doğu Avrupa siyasetleri üzerine. Karşılaştırmalı Politika, Uluslararası Politik Ekonomi, 21. Yüzyılda Otoriterlik ve Demokrasi, ve Dünyada Din ve Laiklik üzerine lisans ve lisansüstü dersler veriyor.

Somer’in araştırma ve makaleleri kitaplarda, kitap derlemelerinde, ve Comparative Political Studies, Democratization, The Middle East Journal, ve Third World Quarterly gibi uluslararası akademik dergilerde yayınlandı. Milada Dönüş: Ulus-Devletten Devlet-Ulusa Türk ve Kürt Meselesinin Üç İkilemi adlı kitabı, sosyal bilimlerde 2015 Sedat Simavi Ödülüne layık bulundu. Türkiye basınının kapsamlı içerik analizi temelinde "dindar ve laik elit değerleri" üzerine araştırmasıyla 2009'da bir Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma ödülü kazandı. Dünyada ve Türkiye’de kutuplaşma ve otoriterleşme üzerine uluslararası bir araştırma projesini ürünü olarak, 2018’de American Behavioral Scientist ve 2019’da the Annals of the AAPSS’de yayınlanan iki özel dergi sayısının eş-editörlüğünü yaptı. Çeşitli ziyaretçi görevleri arasında, Demokrasi ve Kalkınma bursiyeri ünvanıyla Princeton Üniversitesi'nde (2010-2011), kıdemli araştırmacı olarak Stockholm Üniversitesi'nde (2013), ve ziyaretçi akademisyen ve asosiye üye olarak Harvard Üniversitesi’ndeki Weatherhead Center for International Affairs’te (2016-2017) bulundu ve çalıştı.

Dünyanın birçok üniversitesinde, düşünce kuruluşlarında ve sivil toplum örgütlerinde konuşmalar ve dersler verdi. Foreign Policy, Al Jazeera Turk, Radikal 2 ve T24 gibi platformlarda fikir yazıları yayınlandı. NTV, CNN Türk, Deutsche Welle ve Al Jazeera International gibi medya kuruluşlarında programlara katıldı ve röportajlar verdi.

Istanbul Erkek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi (ekonomi) mezunu olan Somer, master (ekonomi) ve doktora (politik ekonomi ve kamu politikaları) derecelerini Los Angeles'da Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden (USC) aldı. Koç Üniversitesi’ne katılmadan önce “modern dünyada etnik çatışmalar” konusunda bir Mellon doktora-sonrası bursunun sahibi oldu ve Washington Üniversitesi Seattle'da ders verip doktora-sonrası araştırmalar yaptı.

Yazar istatistikleri

  • 2 okur okudu.