Nâci Kâşif Kıcıman

Nâci Kâşif Kıcıman

Yazar
6.0/10
1 Kişi
·
1
Okunma
·
0
Beğeni
·
2
Gösterim
Adı:
Nâci Kâşif Kıcıman
Tam adı:
Mehmet Naci Kıcıman
Unvan:
Bürokrat, Yazar
Doğum:
Konya, 1893
Ölüm:
1982
Naci Kâşif Kıcıman, babası Ermenekli Ömer Kâşif Kozan Kadılığı görevini yaptığı dönemde 27 Aralık [Rumi 1310], 1893’te Kozan’da doğmuştur. Ömer Kâşif Kıcıman’ın beş oğlunun en büyüğüdür.

İlk mektebi babasının memuriyetle dolaştığı Akkâ Kalesi’nde, Rüştiyeyi Ermenek'te, Liseyi ise Konya ve Şam’da bitirmiştir.

[Rumi 1331], Miladi (1914) yılında ise Mülkiye’den mezun olmuştur.

İlk resmi vazifesi İhtiyat Zabitliği ( Yedek Subaylık)dir. Bu vazifeyi Anafartalar ve Akbaş’ta, I. Dünya Savaşı sırasında Fahreddin Paşa komutasındaki Hicaz Kuvve-yi Seferiyesi'nde İstihbarat Zabitliği ve Kolordu Erkan-ı Harbiyesi İkinci Şube Müdür Vekilliğinde ifa etmiştir. Bunun üç yılı Medine’nin sukutundan sonra Mısır’da esaretle geçmiştir. Naci Kâşif Kıcıman’ın oğlu Mekteb-i Mülkiyeyi Şahane (Siyasal Bilgiler Fakültesi) mezunu ve Emekli Büyükelçi Akgünhan Kıcıman’ın ifadesine göre Naci Kâşif Kıcıman, “Üç yıl esarette olmak üzere altı yıl askerlik yapmıştır.” demektedir.

Naci Kâşif Kıcıman, Milli Mücadele’den sonra sırasıyla;
Şûrâ-yı Devlet Raportörlüğü,
Zârâ, Gebze, Adapazarı, Gönen Kaymakamlığı,
Dâhiliye Vekâleti Mahalli İdareler Umum Müdürlüğü,
Birinci Umumi Müfettişlik Başmüşavirliği,
1937 yılında Sinop Valiliği,
1937-1939 yılları arasında Matbuat Umum Müdürlüğü, T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü,
1939-1940 yılları arasında Bolu Valiliği,
1941-1942 yılları arasında Trabzon Valiliği,
1942-1944 yılları arasında Sivas Valiliği,
1945-1946 yılları arasında Siirt Valiliği görevini yapmıştır.
1946 yılında tekaüde (emekliye) ayrılmıştır.

Naci Kâşif Kıcıman, 1933 yılında Viyana V. İdari İlimler Kongresi,
1934 yılında Paris Belediyecilik Kongresi,
1935 yılında Bürüksel Köycülük Kongresinde Türkiye’yi şerefle temsil etmiştir.

Ailesi, baba tarafından Kıcıman Ağa namıyla maruf olup Tekeli Aşireti beylerinden bir zata kadar çıkmaktadır.
Ana tarafından ise Ermenek Derebeylerinden Sinan Bey ( Bulgaristan’da Tırnova İsyanını bastıran kumandan)e dayanmaktadır.
Dedesi zamanın müderrislerinden Hacı Mehmet Kıcıman’dır.

Babası ise Ömer Kaşif Kıcıman Kozan, Akka, Mersin, Silifke, Burdur, Şam ve Abdulmecit zamanında İstanbul kadılığı yapmıştır. Ayriyeten Osmanlı Devleti’nin ilmiye sınıfının en son rütbesi olan Kazaskerlik vazifelerinde bulunmuştur.

Naci Kâşif Kıcıman, çok iyi derecede Fransızca ve Arapça bilmekteydi.
Türkiye'de Belediyeciliği kuran adamdır. İller Bankası da onun eseridir.
Evli ve iki çocuk babasıydı.


Eserleri:
1. Hicaz Bizden nasıl Ayrıldı? (1922 Tercüman-ı Hakikat gazetesinde tefrika olarak yayınlanmıştır.)
2. Medine Müdafaası: Hicaz Neden Bizden Ayrıldı? 1976 (3. Baskısı 1994)
3. Mahalli İdareler
4. Şehircilik ve Belediyecilik
5. Köy ve Yaşayışını Güzelleştirme Kongre ve Kararları
6. Belediye Kanun ve Esasları
7. Belediyenin Ekonomik Çalışmaları uluslararası araştırma eserleri.
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Nâci Kâşif Kıcıman
Tam adı:
Mehmet Naci Kıcıman
Unvan:
Bürokrat, Yazar
Doğum:
Konya, 1893
Ölüm:
1982
Naci Kâşif Kıcıman, babası Ermenekli Ömer Kâşif Kozan Kadılığı görevini yaptığı dönemde 27 Aralık [Rumi 1310], 1893’te Kozan’da doğmuştur. Ömer Kâşif Kıcıman’ın beş oğlunun en büyüğüdür.

İlk mektebi babasının memuriyetle dolaştığı Akkâ Kalesi’nde, Rüştiyeyi Ermenek'te, Liseyi ise Konya ve Şam’da bitirmiştir.

[Rumi 1331], Miladi (1914) yılında ise Mülkiye’den mezun olmuştur.

İlk resmi vazifesi İhtiyat Zabitliği ( Yedek Subaylık)dir. Bu vazifeyi Anafartalar ve Akbaş’ta, I. Dünya Savaşı sırasında Fahreddin Paşa komutasındaki Hicaz Kuvve-yi Seferiyesi'nde İstihbarat Zabitliği ve Kolordu Erkan-ı Harbiyesi İkinci Şube Müdür Vekilliğinde ifa etmiştir. Bunun üç yılı Medine’nin sukutundan sonra Mısır’da esaretle geçmiştir. Naci Kâşif Kıcıman’ın oğlu Mekteb-i Mülkiyeyi Şahane (Siyasal Bilgiler Fakültesi) mezunu ve Emekli Büyükelçi Akgünhan Kıcıman’ın ifadesine göre Naci Kâşif Kıcıman, “Üç yıl esarette olmak üzere altı yıl askerlik yapmıştır.” demektedir.

Naci Kâşif Kıcıman, Milli Mücadele’den sonra sırasıyla;
Şûrâ-yı Devlet Raportörlüğü,
Zârâ, Gebze, Adapazarı, Gönen Kaymakamlığı,
Dâhiliye Vekâleti Mahalli İdareler Umum Müdürlüğü,
Birinci Umumi Müfettişlik Başmüşavirliği,
1937 yılında Sinop Valiliği,
1937-1939 yılları arasında Matbuat Umum Müdürlüğü, T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü,
1939-1940 yılları arasında Bolu Valiliği,
1941-1942 yılları arasında Trabzon Valiliği,
1942-1944 yılları arasında Sivas Valiliği,
1945-1946 yılları arasında Siirt Valiliği görevini yapmıştır.
1946 yılında tekaüde (emekliye) ayrılmıştır.

Naci Kâşif Kıcıman, 1933 yılında Viyana V. İdari İlimler Kongresi,
1934 yılında Paris Belediyecilik Kongresi,
1935 yılında Bürüksel Köycülük Kongresinde Türkiye’yi şerefle temsil etmiştir.

Ailesi, baba tarafından Kıcıman Ağa namıyla maruf olup Tekeli Aşireti beylerinden bir zata kadar çıkmaktadır.
Ana tarafından ise Ermenek Derebeylerinden Sinan Bey ( Bulgaristan’da Tırnova İsyanını bastıran kumandan)e dayanmaktadır.
Dedesi zamanın müderrislerinden Hacı Mehmet Kıcıman’dır.

Babası ise Ömer Kaşif Kıcıman Kozan, Akka, Mersin, Silifke, Burdur, Şam ve Abdulmecit zamanında İstanbul kadılığı yapmıştır. Ayriyeten Osmanlı Devleti’nin ilmiye sınıfının en son rütbesi olan Kazaskerlik vazifelerinde bulunmuştur.

Naci Kâşif Kıcıman, çok iyi derecede Fransızca ve Arapça bilmekteydi.
Türkiye'de Belediyeciliği kuran adamdır. İller Bankası da onun eseridir.
Evli ve iki çocuk babasıydı.


Eserleri:
1. Hicaz Bizden nasıl Ayrıldı? (1922 Tercüman-ı Hakikat gazetesinde tefrika olarak yayınlanmıştır.)
2. Medine Müdafaası: Hicaz Neden Bizden Ayrıldı? 1976 (3. Baskısı 1994)
3. Mahalli İdareler
4. Şehircilik ve Belediyecilik
5. Köy ve Yaşayışını Güzelleştirme Kongre ve Kararları
6. Belediye Kanun ve Esasları
7. Belediyenin Ekonomik Çalışmaları uluslararası araştırma eserleri.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur okudu.
  • 1 okur okuyacak.