Giriş Yap

Nedret Tanyolaç Öztokat

Yazar
Çevirmen
0.0
0 Kişi
3
Okunma
11
Beğeni
1.895
Gösterim
Yapıtı açıklamak için yazarın deneyimlerinden izler aranarak genel sonuçlara varmak, bir başka deyişle, yapıtı yazarın salt bedensel-ruhsal-bilişsel yaşam deneyimiyle bir tutmak, yapıtın imgeselliğini ve biricikliğini kendi dışında kalan öznel, dolayısıyla tartışılabilir parametrelere indirgemek olurdu, araştırmacı için ne denli kolay bir yol olsa da.
Reklam
·
Reklamlar hakkında
"metin" sözcüğünün Hint-Avrupa dil ailesinden geldiği ve kökensel olarak "texere", "dokumak" eylemini gösterdiği bilinmektedir. Dokunmuş bir bütün olarak metin, onu oluşturan öğelerden ayrı ele alınamaz.
Başkasının söyleminin anlatıcı söylemi içinde yer alması yazarın ya da anlatıcının söylemiyle ötekilerin söylemi arasındaki etkileşim konusunu içerir. Bu iki yapı arasında bir dinamizm söz konusudur. Aktarılan ya da "alıntılanan" söylem, "konuşan kişinin gerçekliğini, özgünlüğünü, bütünlüğünü korumaya alır" böylece ötekinin söylemi el değmemişliğiyle, kapalı yapısıyla korunmuş olur.
Aslında yapıtın okuyucusunun zaman ve uzamı yapıtın sözcelem zaman ve uzamından çok farklıdır. Her yazar belli bir okur kitlesini düşünerek yazdığını dile getirir, ancak belirlenen kitle değişmez nitelikli olmaktan çok uzaktır. Balzac romanlarının yazıldığı dönemle şimdiyi düşünürsek, bugün bir Goriot Baba okuyucusuyla, örneğin 1860'larda yapıtı okuyan bir özne arasında uçurumlar vardır. (...) Yazın yapıtı yıllara meydan okuyarak Kendi iç yapısıyla varlığını sürdürür: Hem içine kapanıktır, hem yüzyıllar boyunca yaşar.
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Yazınsal yapıtların en büyük özelliği tek anlam boyutuna indirgenemez oluşudur.