Nevzat Özkan

Nevzat Özkan

YazarDerleyen
10.0/10
1 Kişi
·
8
Okunma
·
0
Beğeni
·
302
Gösterim
Adı:
Nevzat Özkan
Unvan:
Türk Yazar, Akademisyen
Doğum:
Yozgat, 1961
Nevzat Özkan 1961 senesinde Yozgat' a bağlı Büyükkışla kasabasında dünyaya geldi. İlkokulu ve Ortaokulu doğduğu yerde bitirdi. Lise öğrenimini ise Kayseri lisesinde bitirdi. 1982 yılında Kazım Karabekir Yüksek Öğretmen Okulunda Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 10 yıl Milli Eğitime Bağlı okullarda görev aldı.

1988 senesinde Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek lisans eğimi almaya başladı. Daha sonra 1990 senesinde Yarkend agzı isimli teziyle bilim uzmanı oldu. Aynı yerde başladığı doktora eğitimini 1993 yılında Gagavuz Tükçesi Grameri isimli teziyle tamamladı.

1992 yılından itibaren Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümünde çalışmaktadır. 1994 senesinde yardımcı doçent, 1997 yılında doçent ve 2003 senesinde profesör oldu.
Batı Rumeli ağzı, sonseste -ı, -u, -ü ünlülerinin -i olduğu, iç seste -ı- ünlüsünün hakim olduğu, öğrenilen geçmiş zaman ekinin sadece -miş şeklinin kullanıldığı, ö>o, ü>u değişmesiyle ince yuvarlak ünlülerin kalınlaştığı ve bu ses değişiklikleri ve tek şekilli olarak kullanılan bazı ekler sebebiyle büyük ünlü uyumunun devre dışı kaldığı bir ağız alanıdır.
Soylarını Yafes'in oğlu Kartlos'tan getiren ve ülkelerine Kartli adını veren Gürcüler, Kafkasya ailesinin Hartvel koluna mensupturlar.
Kazak sözü, önceleri "kaza benzeyen insan" anlamlarında açıklanmış, ayrıca gazi-i hak> kazak tamlamasından ve kaz- "gezmek", kazak- "talan etmek" fiillerinden getirilmeye çalışılmıştır. Daha sonra yapılan karşılaştırmalı incelemeler, Kazak sözünün ilk defa 13. yüzyılda Kıpçak Türkçesinde "bekar kişi" anlamında kullanıldığını ortaya çıkarmıştır.
Kırgız sözlü kültürünün şaheseri olan Manas Destanı'nı ilk olarak 1856'da Kazak bilgini Çokan Velihanov tarafından yazıya geçirilmesi ve ardından Radloff'un 1862-1869 yılları arasında Isık Köl civarında tespit ettiği 19 bin beyitlik bir Manas varyantını 1885 yılında Proben'in 5. cildinde Almanca tercümesiyle birlikte yayımlaması, Kırgız Türkçesinin sözlü anlatım ve konuşma dilinin yazılı hale getirilmesinin ilk adımı olmuştur.
Kaşgarlı Mahmud, Afşarları 24 Oğuz boyunun altıncısı olarak göstermekte ve Afşar'ın "işini çabuk yapan" anlamına geldiğini belirtmektedir. Afşar sözünü Reşidüddin, "çevik ve vahşi hayvan avına hevesli"; Vambery, "toplayıcı, zaptiye neferi, mübaşir" şeklinde açıklarken, Gy. Németh bu adı Kırım Tatar Türkçesinde "izin vermek, itaat etmek" anlamına gelen auş- fiiliyle ilgilendirmiş ve "uysal" anlamına geldiğini savunmuştur.
1965 yılındaki nüfus sayımında Türkçeden başka dil kullananların sayısı %9 olarak belirlenmiştir. 1985 nüfus sayımındaki ana dili tespitlerinde ve 1992 yılında yapılan akademik çalışmalarda da farklı bir durum ortaya çıkmamıştır.
Kırgız Türkçesiyle yayımlanan ilk çağdaş edebi eser; Moldo Kılıç'ın 1911'de çıkan Zılzala adlı şiir kitabıdır.
Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşını bahane ederek, Doğu Anadolu üzerindeki planları ve Ermenilerin kuzeydoğu Anadolu ile ilgili iddiaları önünde bir engel olarak gördüğü Ahıska Türkleri, Stalin'in emriyle 15 Kasım 1944'te Ahıska'dan, başta Özbekistan olmak üzere Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Rusya Federasyonu'na sürüldüler
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Nevzat Özkan
Unvan:
Türk Yazar, Akademisyen
Doğum:
Yozgat, 1961
Nevzat Özkan 1961 senesinde Yozgat' a bağlı Büyükkışla kasabasında dünyaya geldi. İlkokulu ve Ortaokulu doğduğu yerde bitirdi. Lise öğrenimini ise Kayseri lisesinde bitirdi. 1982 yılında Kazım Karabekir Yüksek Öğretmen Okulunda Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 10 yıl Milli Eğitime Bağlı okullarda görev aldı.

1988 senesinde Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek lisans eğimi almaya başladı. Daha sonra 1990 senesinde Yarkend agzı isimli teziyle bilim uzmanı oldu. Aynı yerde başladığı doktora eğitimini 1993 yılında Gagavuz Tükçesi Grameri isimli teziyle tamamladı.

1992 yılından itibaren Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümünde çalışmaktadır. 1994 senesinde yardımcı doçent, 1997 yılında doçent ve 2003 senesinde profesör oldu.

Yazar istatistikleri

  • 8 okur okudu.
  • 8 okur okuyacak.