Nevzat Tartı

Nevzat Tartı

Yazar
9.0/10
5 Kişi
·
18
Okunma
·
2
Beğeni
·
42
Gösterim
Adı:
Nevzat Tartı
Unvan:
Akademisyen - Yazar
"O (Kur'an) elbette değerli bir elçinin sözüdür. Bir şair sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz! O bir kâhin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz! O, Âlemlerin Rabb'inden gelmiştir. Eğer o, (Muhammed), bizim adımıza laflar uydursaydı, elbette onun gücünü alır, sonra onun can damarını keserdik." (Hâkka/40-46)
"Tarih ilmindeki fark edilemeyen yanılgılardan biri de günler ve asırların geçmesi ile toplum ve kuşaklardaki değişmeleri dikkate almamaktır... Toplumların hâlleri, âdet ve inançları tek bir süreç ve sabit bir tarzda devam etmemektedir. Bunlar, günler ve zamanın geçmesine bağlı farklılaşmalar ve bir durumdan diğerine dönüşmelerdir. Değişim, kişilerde, vakitlerde ve şehirlerde olduğu gibi bölgeler, ülkeler, asırlar ve devletlerde de gerçekleşmektedir. Bu, Allah'ın kulları için koyduğu bir kanundur."
.
.
.
İbn Haldun, Mukaddime, s. 37-38.

(Bu değişmenin sebepleri hakkında bkz. s. 38 vd.)
İnsanların her eylemi belirli bir zaman dilimi ile iç içe olduğu gibi coğrafi olarak da belirli bir mekanda gerçekleşmektedir. Dolayısıyla sosyal olayları coğrafi faktörlerden soyut bir biçimde analiz etmeye koyulmakla eksik bir iş yapmış oluruz.
.
.
Rothacker, Tarihselcilik Sorunu, s. 57.
Sorokin, Sosyoloji Kuramları, I, s. 166.
Tarihsellik tartışmasının İslam dünyasına söz konusu bu çatıyı oluşturma potansiyeline sahip fıkıh usulü kanalıyla değil de Kur'an ve vahiy ile ilgili tartışmalarla girmiş olmasının bir talihsizlik olarak değerlendirildiği görülecektir.
Tarihsicilik: "Tarihsel öndeyinin sosyal bilimlerin esas hedefi olduğunu ve bu hedefe tarihin evriminin temelinde yatan 'ritimler' ve modeller, "kanunlar" ve trendler'in açığa çıkarılmasıyla varılabileceğini kabul eden yaklaşım tarzıdır.
Hadis tenkidi tamlaması kimi zamanlar hadisler aleyhine bir işlem gibi görülmekte ve bundan rahatsızlık duyulmaktadır. Özellikle günümüzde bu tür çekinceye sahip kişilerin sayısı oldukça fazladır. Hatta hadis tenkidinin yeni bir moda olduğu zannıyla, zaman zaman hadis ilmiyle ulaşan ilim adamları, hadis tenkidi yaptıkları için, haksız yere eleştirilmektedir. Halbuki hadis ilminin temelleri tenkide dayanmaktadır çünkü bu ilmin bütün çabası hadislerin Hz peygambere ait olanını olmayanından ayırmaktır. Bunun yolu da tenkidden geçmektedir. Dolayısıyla hadis ilmi büyük oranda tenkid ilmi olarak kabul edilmektedir.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Nevzat Tartı
Unvan:
Akademisyen - Yazar

Yazar istatistikleri

  • 2 okur beğendi.
  • 18 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 8 okur okuyacak.