Nicholas O. Berry

Nicholas O. Berry

Yazar
8.0/10
1 Kişi
·
5
Okunma
·
0
Beğeni
·
227
Gösterim
Adı:
Nicholas O. Berry
Unvan:
Amerikalı Siyaset Bilimcisi, Yazar
Doğum:
Amerika
Yazar Cornell Koleji'nden emekli Profesör ve Mount Vernon eski Belediye Başkanıdır..
Geçmişe bakıldığında, İslâm medeniyetlerinin yüzyıllar boyunca bilimde, fel-
sefede, tıpta, temizlikte, mimarîde, demircilikte ve aklınıza gelebilecek her konuda
Hıristiyan Avrupa'dan kat kat ileride olduğu görülür. Arapçadan yapılan çeviriler
sâyesinde Avrupa, özellikle Aristoteles ile beraber klâsik Yunan düşüncesiyle tanışır
ve Rönesans ile de Avrupa'nın modernleşmesi başlar. Bin yıl önce Müslümanlar, Av-
rupa'yı geri bırakan şeyin Hıristiyanlık olduğunu düşünüyorlardı.
Nicholas O. Berry
Sayfa 317 - adres yayinlari
Orta Doğu uzmanlarının çoğu, İslâmcı doktrinin özünde Müslüman toplumları
modernleşmeden uzak tutacak herhangi bir şey olmadığını savunurlar. Fakat duruma
bakıldığında tamamen modernleşmiş bir İslâm toplumu olmadığı görülür. Ata-
türk iki dünya savaşı arasındaki süreçte Türkiye'yi hızla modern ve Avrupalı bir çiz-
giye oturtmaya uğraşmış, fakat aldığı kararlar pek çoğunu rahatsız etmişti. Değişime
direnen bu insanlar şimdilerde Türkiye'yi Orta Doğulu ve İslâmcı bir ülke hâline
getirmeye uğraşıyor. Şah, İran'ı modernleştirmeye uğraşmış, ama İslâmcılar tarafın-
dan devrilmişti. Sedat, Mısır'ı modernleştirmeye çalışmış, ancak 1981'de İslâmcılar
tarafından sûikasta uğramıştı. Petrol, bazı Müslüman ülkelere inanılmaz gelir sağla-
mış onları zengin etmiş fakat yine de kültürel olarak modernleştirememiştir.
Nicholas O. Berry
Sayfa 321 - adres yayinlari
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Nicholas O. Berry
Unvan:
Amerikalı Siyaset Bilimcisi, Yazar
Doğum:
Amerika
Yazar Cornell Koleji'nden emekli Profesör ve Mount Vernon eski Belediye Başkanıdır..

Yazar istatistikleri

  • 5 okur okudu.
  • 5 okur okuyacak.