Nimet Adıgüzel

Nimet Adıgüzel

Çevirmen
8.9/10
7 Kişi
·
13
Okunma
·
0
Beğeni
·
35
Gösterim
Adı:
Nimet Adıgüzel
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
504 syf.
·65 günde·10/10
Kitabın ilk bölümü bilim felsefesindeki şiirsel doğalcılığı oluşturan temel kavramlardan bazılarını araştırıyor. Carroll, Aristoteles'ten ve eski Yunanlılardan başlıyor ve Araplar aracılığıyla ilerliyor. Galileo'nun on yedinci yüzyılda yaptığı araştırmaları inceliyor. Galileo ve onun entelektüel halefi Isaac Newton, dünyanın mutlaka dış nedenler gerektirmeyen, kendi kendine yeten fiziksel yasalara göre işlediğini göstermiştir. Kitapta keşfedilen en önemli kavramlardan biri, kişinin daha önceki dünya anlayışına dayalı olarak fenomenlere olasılıkları atadığı ve ardından bu anlayışı yeni kanıtlara göre güncellediği Bayesçi düşüncedir. Bayesçi düşünce, bilimi saçmalıktan ayırmak için güçlü bir araçtır. Aslında tüm insan inanç sistemlerinin Bayesçi kriterlere göre işlediği (veya işlemesi gerektiği) iddia edilebilir. Bayesçilik, bilimsel sürece bir öznellik unsuru katar, ancak Carroll'un da gösterdiği gibi, bu varsayılan önyargı, doğal fenomenler hakkındaki araştırmalarımıza zarar vermiyor aksine doğru açıklamalar üretmemize izin veriyor.

Bilimsel bir perspektiften, dünya hakkında konuşmanın en temel yolu kuantum alan teorisidir ve daha spesifik konuşacak olursak, Nobel Ödüllü Frank Wilczek tarafından icat edilen bir terim olan Çekirdek Teori'dir. Çekirdek Teori, içinde yaşadığımız evrenin çoğunu içeren ancak belirli fenomenleri (örneğin karanlık madde, büyük patlama ve kara delikler) hariç tutan bir "uygulanabilirlik alanı" içindeki kuantum alan teorisi olarak görülebilir. Çekirdek Teori, ispatlanması zor Her Şeyin Teorisi olmasa da, bilimsel kesinliğe ulaştığımız kadar yakın olabilecek pek çok deneyden elde edilen çok fazla veri ile doğrulanmıştır. Carroll'ın dediği gibi, "Günlük yaşamımızda deneyimlediğimiz maddeleri ve süreçleri açıklayan Temel Teorinin doğru olduğundan emin olabiliriz. Bundan bin yıl sonra fiziğin temel doğası hakkında çok daha fazla şey öğrenmiş olacağız, ancak yine de bu özel gerçeklik katmanından bahsetmek için Çekirdek Teoriyi kullanacağız ". Bu cüretkar bir iddia, ancak Carroll bu iddiayı titiz bilimsel akıl yürütmeyle destekliyor.

Kitap ayrıca Rene Descartes üzerinde ayrıntılı olarak durmaktadır çünkü onun düalizm ve saf düşünce fikirleri şiirsel doğalcılığa meydan okur gibi görünmektedir, ancak Carroll'un da gösterdiği gibi, bu zorluklar yanıltıcıdır, çünkü hem zihin hem de bedenin iyi bilinenlere dayanarak işlediği gösterilebilir. Bunlar fiziksel ilkelerdir.  Bu fikirler, Carroll'un felsefe ve sinirbilimdeki gerçeklik ve bilinç hakkında sorular sorma iddiasında olan birçok düşünce deneyini ele aldığı kitabın sonraki bölümlerinde görünmeye devam ediyor.  Bazı deneyler zombileri içerirken, diğerleri bizi simüle eden uzaylıları içerir;  hepsi de eğlencelidir. Carroll, büyük ölçüde bize, örneğin gezegenlerin hareketine neden olan aynı doğa kanunlarının, kişinin kırmızı rengi algılamasına da yol açtığını ikna edici bir şekilde gösteriyor. Kitabın 'John Searle's Chinese Room' ve 'Mary the Color Scientist' gibi ünlü bilmeceleri içeren bölümü büyüleyici ve son derece düşündürücüdür. Düşünce deneylerinin net bir çözümü yokken, Carroll'ın noktası, bunların hiçbirinin temel doğalcı yapıyı ihlal etmediğidir.

Bilinçli niyetin insan davranışından sorumlu olduğu inancında kişisel veya sosyal fayda olsa da, böyle bir konum bilişsel bilimden bildiğimiz her şeyle ve dünyanın nasıl çalıştığına dair Temel Teoriye göre bildiğimiz açıklamalarla tutarsızdır. Davranış, içsel deneyimlerden değil, karmaşık beyin faaliyetlerinden kaynaklanır. Beynimizin yaklaşık olarak aynı zamanda hem davranıştan hem de bilinçten sorumlu olduğu gerçeği, bilinçli niyetin davranışa neden olduğu yanılsamasına yol açar. Bilincin davranıştan sorumlu olduğunu iddia etmek, davranıştan bir tanrının sorumlu olduğunu veya öten bir horozun güneşin doğmasına neden olduğunu iddia etmekten daha mantıklı değildir.

Carroll, bilincin beyin aktivitesi, kimya ve fiziğin daha derin katmanları hakkında konuşmanın başka bir yolu olduğunu iddia ederek bunun üstesinden gelmeye çalışıyor. Ne yazık ki, bilinci deneyim hakkında konuşmanın bir yoluna indirgemek zor problemi çözmede başarısız oluyor. Bilinç, beyin durumları hakkında konuşmanın bir yolundan daha fazlasıdır. Varlığı ve biçimi için bu durumlara bağlıdır, ancak onlarla aynı değildir. Bilincin ne olduğunu bildiğimi iddia etmiyorum, ama her ne ise, kelimelerden daha fazlasıdır.

Sean Carroll, yaşamın kökeni üzerinde çalışan hiçbir bilim adamının belirli bir sürece işaret etmediğini yazmış ve "Burada bazı doğaüstü müdahalelere ihtiyacımız var" diyor. Bazı insanlar, evrimin bir deneyin gözlemleyemeyecek kadar yavaş gerçekleştiğini söylüyor. Bununla birlikte, David Bartel ve Jack Szostak 1993 yılında ilginç bir deney yaptılar. Onlar trilyonlarca molekülden oluşan rastgele bir nükleotid dizisindeki rastgele bir RNA molekülüyle başladılar. Daha yüksek kataliz oranlarına sahip olanların bir kısmını seçtiler ve kopyalarını çıkardılar. Kopyalama sırasında rastgele mutasyonlar meydana geldi. On yinelemeden sonra, son molekül havuzu, reaksiyonları katalize etmede orijinal numuneye göre 3 milyon kat daha iyiydi.

Hayatın anahtarı, kopyalanan kimyasal reaksiyonlar için bir dizi talimattır. Talimatlardaki mutasyonlar, yaşamın doğal seçilimle gelişmesine izin verir. 1988'deki bir deneyde Richard Lenski, belirli besinler ile birlikte şişelerde E. coli bakterisi üretti. Her gün altı nesil bakteriyi yönetti. Zamanla, binlerce nesil boyunca bakteriler, şişelerdeki besin maddelerini daha iyi kullanmak için evrimleşti.

Bu kitabı çok beğendim! Çok güzel yazılmış ve iyi düşünülmüş. Sean Carroll birçok yeni, ilginç felsefi ve bilimsel argümana sahip ve onun muhakemesini açıklamaya yardımcı olan birçok benzetme ve metaforla anlaşılması zor konuları çok iyi açıklamış. Geçmişin eleştirel olmayan düşüncelerinin çoğunu Bayesçi muhakemenin yanlış uygulamasına ya da hiç uygulanmamasına indirgiyor. Bildiğim kadarıyla bu yeni bir fikir;  Bayesci muhakemenin felsefeye uygulanması gelecekte çok belirgin olmalıdırSonuç olarak, The Big Picture, bilimin mevcut durumu ve birleştirici bir felsefe olarak Şiirsel Doğalcılık portresi üzerine mükemmel bir kitaptır.  Bu nedenlerden dolayı bu konular ile ilgilenen herkeze şiddetle tavsiye ediyorum.

Yazarın biyografisi

Adı:
Nimet Adıgüzel

Yazar istatistikleri

  • 13 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 45 okur okuyacak.
  • 4 okur yarım bıraktı.