1000Kitap Logosu
Niyâzî-i Mısrî
Niyâzî-i Mısrî
Niyâzî-i Mısrî

Niyâzî-i Mısrî

Yazar
BEĞEN
TAKİP ET
9.4
57 Kişi
189
Okunma
113
Beğeni
1.675
Gösterim
Tam adı
Hazret-i Pir Muhammed Niyazi-i Mısri, Niyazi Mısri
Unvan
Büyük bir Sûfî ve Tasavvuf Edebiyatı Ustası, Şair
Doğum
Malatya, Türkiye, 9 Mart 1618
Ölüm
Limni, Yunanistan, 16 Mart 1694
Yaşamı
Asıl adı Mehmet olup, 12 Rebiülevvel 1027 / 8 Şubat 1618'de Malatya'nın şimdiki adı Soğanlı köyü olan İşpozi kasabasında dünyaya gelmiştir. Babası, yöresinin önde gelenlerinden Nakşbendiyye tarikatı mensubu Soğancızâde Ali Çelebi'dir. Niyâzî ve Mısrî ise mahlaslarıdır. Mısrî mahlası tahsilini Mısır'da yaptığından dolayıdır. Çeşitli medreselerde eğitim görmüş ve farklı yerlerde tasavvuf bilgisini geliştirmiştir. 1655 yılında Halveti şeyhi Sinan-ı Ümmi'den hilafet alarak irşada mezun kılınmış, memleketin pek çok yerinde vaazlar vererek halkı irşad etmeye çalışmıştır. Şöhreti her yana yayılan Niyazî Mısrî, ordunun maneviyâtını yükseltmek için Sultan IV. Mehmet tarafından Lehistan seferine götürülür. Hakkında ileri sürülen iftiralardan sonra Limni adasına sürülür ve burada onbeş yıl çileli bir hayat yaşar. Ölümünden bir yıl kadar önce affedilir ve Bursa’ya döner. Fakat Bursa Kadısı'nın şikayeti üzerine tekrar Limni’ye gönderilir ve burada vefat eder. Osmanlı sultanı tarafından sürgüne gönderildiği Limni adasında 1693 (H.1105) senesinde bir Çarşamba günü kuşluk vakti vefat etmiş olup türbesi de aynı adada ziyaretgahtır. Türkçe ve Arapça manzum ve mensur on ciltten fazla eseri bulunmaktadır. Aruz ölçüsü ile yazdığı şiirlerinde genellikle Nesimî ve Fuzulî’nin, heceyle yazdığı şiirlerinde ise Yunus Emre’nin etkisinde kaldığı görülür. Divanı’nın yanı sıra, “Risaletü’t-Tevhid, Şerh-i Esma-i Hüsnâ, Sûre-i Yusuf Tefsiri, Şerh-i Nutk-ı Yunus Emre, Risale-i Eşrât-ı Saat, Tahir-nâme, Fatihâ Tefsiri, Sûre-i Nûr Tefsiri” eserlerinden bazılarıdır.
Can Muallim
Niyazi Mısri Halveti Divanı'ı inceledi.
736 syf.
·
14 günde
·
Beğendi
·
10/10 puan
Tekke Edebiyatı divan okumalarına devam ediyorum. Bu kitap da çok derin şiirler içeriyor. Başta uzun bir giriş var divandan önce. Mutasavvıf şairin ibretlik ve maceralı hayatını ayrıntılı olarak anlatıyor, şairin etkilendiği ve etkilediği sufilerden bahsediyor. Daha önce Sadık Yalsızuçanlar'ın romanını okumuştum Niyazi Hazretlerinin hayatıyla ilgili. Gerçekten çok farklı coğrafyalara uzanan ilginç bir hayat hikayesi. İyi bir dizi film olurdu ehil ellerde diye düşünmeden edemedim. Bazı şiirleri işaretledim belki bir gün ezberlerim diye. Fazla mısra dörtlük işaretlemedim. Çünkü Niyazi Divanı ara ara tekrar döneceğim bir kitap olacak.
Niyazi Mısri Halveti Divanı
OKUYACAKLARIMA EKLE
2
MASUM_SiYAH
Çıktım Erik Dalına'yı inceledi.
136 syf.
·
8/10 puan
Öncelikle hiç duymadığım bir kitaptı .Kütüphane Müdürünün tavsiyesi üzerine okudum.Tasavvufla ilgili kitap okumayanların okuması gereken bir kitap bence.Bazı cümleleriyle hayata nerde yanlış baktığımız tarafları görebiliyoruz.Yunus Emre' yi buluyoruz bazen karşımızda .Tek cümle ile okunması faydalı diye düşünüyorum.Keyifli okumalar.
Çıktım Erik Dalına
OKUYACAKLARIMA EKLE
6
Hilal
Çıktım Erik Dalına'yı inceledi.
152 syf.
·
3 günde
·
Beğendi
·
10/10 puan
Yunus emrenin sırlar ile dolu şiirinin 3 şerhinin yer aldığı müthiş bir hakikat çeşmesi adeta.Bayıldım, her okuyan kendine bir pay çıkartır ve akıl edemediklerinin üzerine utanır. İkazlar ve manalar ile dolu. Eşyanın ve kafamızın hikmetini merak edenler okusunlar.
Çıktım Erik Dalına
OKUYACAKLARIMA EKLE
6
Aysenur
Çıktım Erik Dalına'yı inceledi.
122 syf.
·
3 günde
·
Beğendi
·
9/10 puan
Büyük derviş Yunus Emre söylemiş hal diliyle derdini. Sözlerindeki sırları anlamak her nefsin haddi değil. İlim ehli olmak gerek sırlara vakıf olmak için. Kamil insan olmak gerek manaları anlamak için. Bu nedenledir ki üç kamil insan eline almış kalemi, yazmış şiirlerin şerhini. Ne mutlu ki böyle güzel dervişler yetişmiş bu topraklarda...
Çıktım Erik Dalına
OKUYACAKLARIMA EKLE
13
lazcuk
Vahdetname'yi inceledi.
108 syf.
·
11 günde
·
Beğendi
·
10/10 puan
Böyle kitaplara inceleme yazmak da zor... Haddimizi aşarız endişesi ile kitabın takdim bölümünden bir buklenin eseri tanıtacağını düşündüm; Vahdetname veya Risale-i Vahdet-i Vücud ismiye bilinen bu küçük risale, müellifinin de ifade ettiği üzere Vahdet-i Vücud meselesine bir önsöz mahiyetindedir. Risalede, meselenin ana başlıkları Ayet ve hadisler ışığında veciz bir şekilde kaleme alınmış ve yer yer Türkçe veya Farsça beyitlerle süslenmiştir. Söz konusu başlıklardan bazıları şunlardır: Kur’an'ın batıni manaları, Bilmek Birliğe ulaşmak benlikten geçmek, esma-i hüsna, zat, sıfat, fiill, nefs, ruh, zikir, tesbih, iyilik, kötülük, şeriat tarikat, hakikat rü'yet cennet, cehennem, dünya, Ahiret, sırat, sorgu, hesap, dört unsur, insan, manevi makamlar, küfür, şirk, cehalet, zulüm, münafiklık, mezhep, tarihi yanılgılar, aşk,aşık ve maşuk
Vahdetname
9.8/10
· 13 okunma
OKUYACAKLARIMA EKLE
9