Ömer Mahir Alper

Ömer Mahir Alper

YazarÇevirmenEditör
9.1/10
14 Kişi
·
55
Okunma
·
10
Beğeni
·
637
Gösterim
Adı:
Ömer Mahir Alper
Tam adı:
Prof. Dr. Ömer Mahir Alper
Unvan:
Türk Öğretim Görevlisi, İslam Felsefecisi, Araştırmacı Yazar
Doğum:
Elazığ, Türkiye, 18 Nisan 1967
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nü bitirdi (1990). Mezuniyetinin ardından ilmî çalışmalar yapmak üzere bir yıl Mısır’da (Kahire) bulundu (1991-1992). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını (1993) ve doktorasını (1998) tamamladı. Doktora sürecinde sahasıyla ilgili araştırmalar yapmak üzere bir yıl İngiltere’de (Londra) bulundu (1995-1996). 2005’te İlahiyat (İslam Felsefesi) Bilim alanında doçent; 2011’de profesör oldu. 2001 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevini sürdürmekte olan Alper, 2008-2009’da Yale University (New Haven, Connecticut), Near Eastern Languages and Civilizations Bölümü’nde bir akademik yıl misafir araştırmacı olarak bulundu. Uzmanlık ve ilgi alanları klasik ve modern İslâm felsefesinde metafizik ve epistemoloji, mukayeseli İslâm ve Batı felsefesi, Osmanlı düşünce geleneği ve meta-felsefedir. The International Society for Islamic Philosophy’nin (ISIP) kurucu üyeleri arasında yer alan Alper’in yayımlanmış kitaplarından bazıları şunlardır:

Osmanlı Felsefesi: Seçme Metinler, İstanbul: Klasik Yayınları, 2015; Varlık ve İnsan: Kemalpaşazâde Bağlamında Bir Tasavvurun Yeniden İnşası (İstanbul: Klasik Yayınları, 2010; ikinci bs. 2013), İbn Sînâ (İstanbul: İSAM, 2008; dördüncü bs. 2014), Felsefenin Doğası (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2012); Aklın Hazzı: İbn Kemmûne’de Bilgi Teorisi (İstanbul: Ayışığı Kitapları, 2004), İslâm Felsefesinden Akıl-Vahiy/Felsefe-Din İlişkisi: Kindî, Fârâbî ve İbn Sînâ Örneği (İstanbul: Ayışığı Kitapları, 2000; ikinci bs. 2008).
128 syf.
·Beğendi·9/10
Felsefenin Doğası felsefeye giriş mahiyetinde bir eser olup, felsefî bir manifesto havasında yazılmıştır. Ömer Mahir Alper hiç bir dipnot vermediği bu eserinde kendi açısından felsefenin çizilemez sınırlarını, sonu olmayan derinliğini ve hakikat ile doğrudan ilişkisini göstermeye çalışmıştır. Velüd bir yazar olan Ömer Mahir Alper'in diğer eserleri hakkında bir merak sahibi oluyoruz. Fakat aynı zamanda bir felsefî klasik okurmuş gibi bir hisse kapılıyoruz. Felsefeye merakı olan herkes bu eseri mutlaka okumalıdır.
175 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
Bu Seyx,, Islam felsefenin dehasi Ibn Sina ile tanismak icin ideal bir kitap. Yazar Ibn Sinanin hayati ile baslayip, tüm felsefesi dusuncelerini ve ilimlerin tasnifini kisa ve oz sekilde basariyla yorumlamistir. Eserleri hakkinda dolgun bilgi vermesi kitap icin ayrica bir artidir. Eger Islam felsefesine ilginiz varsa hic vakit kayb etmeyin.
128 syf.
·1 günde·9/10
Genel anlamda varlığı, özelde ise insanın kendi varlığını anlamlandırma noktasında felsefenin çok büyük bir rolü vardır. Temelde bir düşünme eylemi olan felsefe insan faktörünün olduğu her yer ve zamanda mevcuttur. Burada değişmeyen şey felsefenin varlığı ise de her insan ve toplumda yapılan felsefenin niteliği ve niceliğinde farklılıklar söz konusudur.

Ömer Mahir Alper’in kaleme aldığı Felsefenin Doğası adlı eser, bize felsefenin ne olduğu, özü, nitelikleri, niçin gerekli olduğu; felsefe tarihçisinin özelikleri, görevleri; felsefe tarihinin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili bazı fikirler teklif etmektedir. Kısacası eserde “felsefenin felsefesi” (metafelsefe) yapılmaya çalışılmaktadır. Alper, kitabında topladığı bu düşüncelerinin on yıllık gözlemleri ve okumaları sonucu ortaya çıkan semereler olduğunu belirtmektedir. Aralarında konu bütünlüğünün gözetildiği yazılardan oluşan ve aforizma-deneme tarzında kaleme alınan eser iki bölümden oluşmaktadır. “Birinci Kitap” adı verilen ilk bölüm 82; “İkinci Kitap” adı verilen ikinci bölüm ise 176 parçayı ihtiva etmektedir.

Alper, eserin önsözünde felsefenin günümüzdeki durumundan yakınmaktadır: “İnsanın özünden fışkıran felsefe bir hakikat araştırması, bilgece bir hayatın esası olmaktan çıkarılıp araçsallaştırılmakta ve nihayetinde bir metaa dönüştürülmektedir” (s. 7). Bu bağlamda ilk bölümde felsefenin ne olduğu/ne olması gerektiği hususunda görüşlerini belirtmektedir. Ona göre felsefe, tüm kavramlar gibi henüz tamamlanmış bir varlığa sahip değildir. Felsefe her ne kadar diğer varlıklar gibi var olan özelliğine sahip olsa da “ben” felsefeyi düşündüğümde hem onun içinde hem de dışında olurum. Ancak diğer varlıkları düşünmem için onların benim dışımda bir varlıklarının olması yeterlidir. Yine diğer varlıklardan farklı olarak benim felsefeyi tanımlamam mümkün değildir. Zira felsefe durağan bir varlık değildir. O sürekli zaman ve mekân ile beraber değişim ve dönüşün halindedir. “Felsefenin doğası, onun belirli bir tanıma hapsedilmesine engeldir. Çünkü onun doğasının bir niteliği, var olmakta olan bir varolan olmasıdır” (s. 13). Alper’e göre her ne kadar felsefenin tanımını yapmak mümkün olmasa da, yine de felsefe hakkında aslî bir bilinç mümkün olabilmektedir.

Sonuç olarak Alper’in kaleme aldığı Felsefenin Doğası, genel olarak yazarın hatırı sayılır bir sürede edindiği bilgi birikimini aktarmasından dolayı olsa gerek tartışılır meseleler ihtiva ettiğini söyleyebiliriz. Eserde yer yer tekrarlara düşüldüğü de olmuştur. Ancak farklı yerle konu bütünlüğü sağlamak adına yapıldığı düşünülen bu tekrarların çok dikkat çektiğini söyleyemeyiz. Alper’in bu eseri felsefî konulara en az orta düzeyde hâkim olan okuyucular tarafından zevkle okunacağını belirtmemiz gerekecektir. Deneme tarzında kaleme alınan eser, yıllarını hakikat arayışına adamış bir filozofun felsefe hakkındaki okunmaya değer mülahazalarını ihtiva etmektedir. Felsefenin Doğası, felsefî meselelerde yol kat etmiş ya da bu yolda ilerlemek isteyen beyinlere, felsefeyi farklı bir perspektiften görmeleri için bir şans vermektedir.

Yazarın biyografisi

Adı:
Ömer Mahir Alper
Tam adı:
Prof. Dr. Ömer Mahir Alper
Unvan:
Türk Öğretim Görevlisi, İslam Felsefecisi, Araştırmacı Yazar
Doğum:
Elazığ, Türkiye, 18 Nisan 1967
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nü bitirdi (1990). Mezuniyetinin ardından ilmî çalışmalar yapmak üzere bir yıl Mısır’da (Kahire) bulundu (1991-1992). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını (1993) ve doktorasını (1998) tamamladı. Doktora sürecinde sahasıyla ilgili araştırmalar yapmak üzere bir yıl İngiltere’de (Londra) bulundu (1995-1996). 2005’te İlahiyat (İslam Felsefesi) Bilim alanında doçent; 2011’de profesör oldu. 2001 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevini sürdürmekte olan Alper, 2008-2009’da Yale University (New Haven, Connecticut), Near Eastern Languages and Civilizations Bölümü’nde bir akademik yıl misafir araştırmacı olarak bulundu. Uzmanlık ve ilgi alanları klasik ve modern İslâm felsefesinde metafizik ve epistemoloji, mukayeseli İslâm ve Batı felsefesi, Osmanlı düşünce geleneği ve meta-felsefedir. The International Society for Islamic Philosophy’nin (ISIP) kurucu üyeleri arasında yer alan Alper’in yayımlanmış kitaplarından bazıları şunlardır:

Osmanlı Felsefesi: Seçme Metinler, İstanbul: Klasik Yayınları, 2015; Varlık ve İnsan: Kemalpaşazâde Bağlamında Bir Tasavvurun Yeniden İnşası (İstanbul: Klasik Yayınları, 2010; ikinci bs. 2013), İbn Sînâ (İstanbul: İSAM, 2008; dördüncü bs. 2014), Felsefenin Doğası (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2012); Aklın Hazzı: İbn Kemmûne’de Bilgi Teorisi (İstanbul: Ayışığı Kitapları, 2004), İslâm Felsefesinden Akıl-Vahiy/Felsefe-Din İlişkisi: Kindî, Fârâbî ve İbn Sînâ Örneği (İstanbul: Ayışığı Kitapları, 2000; ikinci bs. 2008).

Yazar istatistikleri

  • 10 okur beğendi.
  • 55 okur okudu.
  • 5 okur okuyor.
  • 52 okur okuyacak.
  • 2 okur yarım bıraktı.