Orhan Gazi Ertekin

Orhan Gazi Ertekin

Yazar
9.2/10
5 Kişi
·
6
Okunma
·
1
Beğeni
·
127
Gösterim
Adı:
Orhan Gazi Ertekin
Unvan:
Türk Yazar, Hakim
1993 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1998 yılında Siirt, Baykan’da hâkimliğe başladı. Radikal, Taraf, Star, Zaman gazeteleri ile Express, Birikim, Tarih ve Toplum, Toplum ve Bilim dergilerinde yazıları yayımlandı. “Cumhuriyet Dönemi’nde Türkçülüğün Çatallanan Yolları” başlıklı makalesi 2002 yılında İletişim Yayınları tarafından, Kürt meselesi ile Türk-İran ilişkileri üzerine analizlerin yer aldığı “Öz Soy Operası: Kayıp Bir Destan Kayıp Bir Tarih” makalesi 2005 yılında Toplum ve Bilim dergisi tarafından yayımlandı. “Yargı Meselesi Hallolundu” (Epos Yayınları) kitabı 2011 yılında, Faruk Özsu ile birlikte yazdığı “Türkleşmek İslamlaşmak Memurlaşmak: Ak Parti Cemaat ve Yargının Hikayesi” kitabı (Nika Yayınevi) 2013 yılında; Faruk Özsu, Kemal Şahin, Uğur Yiğit ve Muzaffer Şakar ile birlikte yazdığı “Türkiye’de Yargı Yoktur” kitabı (Tekin Yayınevi, 2.Baskı) 2014 yılında yayımlandı. 2009 yılında Demokrat Yargı Derneği’nin kurucu kadrosunda yer aldı ve eşbaşkanlığını yürüttü. Halen Gaziantep’te hâkim olarak görev yapmakta ve Demokrat Yargı Derneği’nin eşbaşkanlığı görevini sürdürmektedir. Faruk Özsu (Mersin Hâkimi), Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1993 yılında mezun oldu. 1998 yılında Emirdağ’da hâkim olarak mesleğine başladı. Radikal İki, Star, Taraf ve Agos gazeteleri ile Güncel Hukuk, Express ve Ayrıntı dergilerinde yazı ve röportajları yayımlandı. Orhan Gazi Ertekin ile birlikte yazdığı “Türkleşmek İslamlaşmak Memurlaşmak: Ak Parti Cemaat ve Yargının Hikayesi” isimli kitabı (Nika Yayınevi) 2013 yılında; Orhan Gazi Ertekin, Kemal Şahin, Uğur Yiğit ve Muzaffer Şakar ile birlikte yazdığı “Türkiye’de Yargı Yoktur” kitabı (Tekin Yayınevi, 2.Baskı) 2014 yılında yayımlandı. Yazılarında ağırlıklı olarak yargı sosyolojisine dikkat çekti. Türk yargısının teşkilatlanma, zihniyet ve iktidarla ilişkileri bağlamında anlaşılması yönünde çaba sarf etti. 2009 yılında Demokrat Yargı Derneği’nin kurucu kadrosu içinde yer aldı. Halen de bu dernekte başkan yardımcısı ve Mersin’de hâkim olarak görev yapmaktadır. Muzaffer Şakar (Yargıtay Tetkik Hâkimi), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1998 yılında mezun oldu, 2001 yılında Kocaeli hâkimliğine atandı. Hukuk ve yargı konularındaki yazıları gazete ve dergilerde yayımlandı. İnsan hakları konusunda sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürüttüğü faaliyetleri bulunmaktadır. Yüksek lisans tezini “ifade özgürlüğü” konusunda yazmış olup, halen Ankara Üniversitesi Genel Kamu Hukuk Bölümü’nde doktora çalışmasını sürdürmekte ve “yargı” konulu bir doktora tezi hazırlamaktadır. Orhan Gazi Ertekin, Faruk Özsu, Kemal Şahin ve Uğur Yiğit ile birlikte yazdığı “Türkiye’de Yargı Yoktur” kitabı (Tekin Yayınevi, 2.Baskı) 2014 yılında yayımlandı. Kurulduğu tarihten bugüne Demokrat Yargı Derneği üyesidir. Aynı zamanda derneğin eşbaşkanlığı görevini sürdürmektedir. Hamide YİĞİT 1965 yılında Hatay’ın Samandağ ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Samandağ’da, Yüksek Öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe bölümünde tamamladı. Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalında Lisansüstü eğitime devam ederken, K. Maraş Andırın Lisesi’nde Felsefe Grubu öğretmenliğine atandı. Öğretmenliğinin birinci yılını tamamlamadan, Lisansüstü eğitim gördüğü Anabilim Dalında Araştırma görevlisi oldu. Ancak YÖK’ün Araştırma Görevlilerini güvencesizleştirdiği 50/d maddesine dayanarak, bir yıl sonra sözleşmesi feshedilip, Üniversiteyle ilişiği kesildi. 1992 yılında tekrar öğretmenliğe döndü. Halen Ankara’da Felsefe Grubu öğretmenliği yapıyor. Eğitim emekçilerinin güvencesizleştirilmesi ve eğitimin piyasalaştırılmasına karşı aktif olarak sendikal mücadelenin içinde yer aldı. Eğitim sorunları ve eğitim emekçilerinin mücadelesiyle ilgili sendika.org’ta makaleleri yayımlandı. Suriye’ye yönelik emperyalist saldırının başlaması üzerine bu konuda inceleme ve araştırma çalışmalarına başladı. Haziran 2011’de Suriye üzerine yazdığı ilk yazısı “Suriye Gerçeği: Savaş kapımızda, duyan var mı?” Bunu diğer yazıları takip etti. Ayrıca Suriye ve Mısır’la ilgili Arapçadan çevirdiği makaleleri bir çok haber sitesi ve dergide yayımlandı. Arife Kalender 1954 yılında, Malatya’nın Arguvan’a bağlı Ermişli Köyü’nde doğdu. İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu-Almanca Bölümü’nde okudu. Kadıköy Anadolu Lisesi’nde uzun yıllar yönetici ve Almanca öğretmeni olarak görev yaptı. Şiire 1970’li yıllarda başladı. İlk kitabı “Maviler de Eskidi” 1992 yılında yayınlandı. Alman edebiyatından çeviriler yaptı. Türk şiirinin ustalarından kırka yakını hakkında yaptığı incelemelerini ilk olarak “Şiir Irmakları”, sonra da iki cilt halinde “Şiir Adaları” adıyla yayına hazırladı. Yayımlanmış on iki şiir kitabını Gül Küstü-Toplu Şiirler/I ve Suçlu Fırtınalar-Toplu Şiirler/II adıyla iki kitap olarak İlya Yayınları’ndan çıkardı. Okul öncesi ve ilkokul çocukları için şiir kitapları yayınladı. “Bendeki Malatya” adlı otobiyografik kent kitabını, Heyamola’dan çıkardı. Dergi ve gazetelerde şiir, eğitim, kadın sorunları ve şair kadınlara dair yazılar yazdı. Arife Kalender, uzun yıllar PEN Yazarlar Derneği, Bilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (BESAM) ve Türk Yazarlar Sendikası’nın (TYS) yönetim kurullarında çalıştı. BESAM ve Nazım Hikmet Vakfı kurucu üyeleri arasında yer aldı.
AKP’nin iktidar olduğu son on yıldan bu yana siyaset analizi zaten büyük oranda bir devlet kurumları analizi olmuştur. Özellikle Ordu ve yerleşkeleri üzerine kurulu siyasal analiz eğilimleri giderek yargı ve yargı organları arasında ve içindeki çekişme, mücadele ve mücahede ve tabii ki uzlaşma alanlarının belirli bir siyasal yön kazanması ile sonuçlanmıştır. Bu gelişmelerin, Cumhuriyetin ilk dönemlerinden itibaren özellikle de Maarif Vekaletindeki karşıt kadrolaşma eğilimlerine dayandığı söylenebilir ise de esas olarak 1980 sonrası süreçler tarafından hazırlanmıştır. Devlet aygıtı içindeki çeşitli kurumlar,özellikle emniyet ve yargı bu sürece giderek daha yoğun bir biçimde eklenmiş ve birer politik cephe alanlarına dönüştürülmüştür. En önemlisi emniyet, yani polistir. Polis, bu politik cephenin en müstahkem mevkii iken yargı da aynı derecede tahkim edilmiştir…
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Orhan Gazi Ertekin
Unvan:
Türk Yazar, Hakim
1993 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1998 yılında Siirt, Baykan’da hâkimliğe başladı. Radikal, Taraf, Star, Zaman gazeteleri ile Express, Birikim, Tarih ve Toplum, Toplum ve Bilim dergilerinde yazıları yayımlandı. “Cumhuriyet Dönemi’nde Türkçülüğün Çatallanan Yolları” başlıklı makalesi 2002 yılında İletişim Yayınları tarafından, Kürt meselesi ile Türk-İran ilişkileri üzerine analizlerin yer aldığı “Öz Soy Operası: Kayıp Bir Destan Kayıp Bir Tarih” makalesi 2005 yılında Toplum ve Bilim dergisi tarafından yayımlandı. “Yargı Meselesi Hallolundu” (Epos Yayınları) kitabı 2011 yılında, Faruk Özsu ile birlikte yazdığı “Türkleşmek İslamlaşmak Memurlaşmak: Ak Parti Cemaat ve Yargının Hikayesi” kitabı (Nika Yayınevi) 2013 yılında; Faruk Özsu, Kemal Şahin, Uğur Yiğit ve Muzaffer Şakar ile birlikte yazdığı “Türkiye’de Yargı Yoktur” kitabı (Tekin Yayınevi, 2.Baskı) 2014 yılında yayımlandı. 2009 yılında Demokrat Yargı Derneği’nin kurucu kadrosunda yer aldı ve eşbaşkanlığını yürüttü. Halen Gaziantep’te hâkim olarak görev yapmakta ve Demokrat Yargı Derneği’nin eşbaşkanlığı görevini sürdürmektedir. Faruk Özsu (Mersin Hâkimi), Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1993 yılında mezun oldu. 1998 yılında Emirdağ’da hâkim olarak mesleğine başladı. Radikal İki, Star, Taraf ve Agos gazeteleri ile Güncel Hukuk, Express ve Ayrıntı dergilerinde yazı ve röportajları yayımlandı. Orhan Gazi Ertekin ile birlikte yazdığı “Türkleşmek İslamlaşmak Memurlaşmak: Ak Parti Cemaat ve Yargının Hikayesi” isimli kitabı (Nika Yayınevi) 2013 yılında; Orhan Gazi Ertekin, Kemal Şahin, Uğur Yiğit ve Muzaffer Şakar ile birlikte yazdığı “Türkiye’de Yargı Yoktur” kitabı (Tekin Yayınevi, 2.Baskı) 2014 yılında yayımlandı. Yazılarında ağırlıklı olarak yargı sosyolojisine dikkat çekti. Türk yargısının teşkilatlanma, zihniyet ve iktidarla ilişkileri bağlamında anlaşılması yönünde çaba sarf etti. 2009 yılında Demokrat Yargı Derneği’nin kurucu kadrosu içinde yer aldı. Halen de bu dernekte başkan yardımcısı ve Mersin’de hâkim olarak görev yapmaktadır. Muzaffer Şakar (Yargıtay Tetkik Hâkimi), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1998 yılında mezun oldu, 2001 yılında Kocaeli hâkimliğine atandı. Hukuk ve yargı konularındaki yazıları gazete ve dergilerde yayımlandı. İnsan hakları konusunda sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürüttüğü faaliyetleri bulunmaktadır. Yüksek lisans tezini “ifade özgürlüğü” konusunda yazmış olup, halen Ankara Üniversitesi Genel Kamu Hukuk Bölümü’nde doktora çalışmasını sürdürmekte ve “yargı” konulu bir doktora tezi hazırlamaktadır. Orhan Gazi Ertekin, Faruk Özsu, Kemal Şahin ve Uğur Yiğit ile birlikte yazdığı “Türkiye’de Yargı Yoktur” kitabı (Tekin Yayınevi, 2.Baskı) 2014 yılında yayımlandı. Kurulduğu tarihten bugüne Demokrat Yargı Derneği üyesidir. Aynı zamanda derneğin eşbaşkanlığı görevini sürdürmektedir. Hamide YİĞİT 1965 yılında Hatay’ın Samandağ ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Samandağ’da, Yüksek Öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe bölümünde tamamladı. Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalında Lisansüstü eğitime devam ederken, K. Maraş Andırın Lisesi’nde Felsefe Grubu öğretmenliğine atandı. Öğretmenliğinin birinci yılını tamamlamadan, Lisansüstü eğitim gördüğü Anabilim Dalında Araştırma görevlisi oldu. Ancak YÖK’ün Araştırma Görevlilerini güvencesizleştirdiği 50/d maddesine dayanarak, bir yıl sonra sözleşmesi feshedilip, Üniversiteyle ilişiği kesildi. 1992 yılında tekrar öğretmenliğe döndü. Halen Ankara’da Felsefe Grubu öğretmenliği yapıyor. Eğitim emekçilerinin güvencesizleştirilmesi ve eğitimin piyasalaştırılmasına karşı aktif olarak sendikal mücadelenin içinde yer aldı. Eğitim sorunları ve eğitim emekçilerinin mücadelesiyle ilgili sendika.org’ta makaleleri yayımlandı. Suriye’ye yönelik emperyalist saldırının başlaması üzerine bu konuda inceleme ve araştırma çalışmalarına başladı. Haziran 2011’de Suriye üzerine yazdığı ilk yazısı “Suriye Gerçeği: Savaş kapımızda, duyan var mı?” Bunu diğer yazıları takip etti. Ayrıca Suriye ve Mısır’la ilgili Arapçadan çevirdiği makaleleri bir çok haber sitesi ve dergide yayımlandı. Arife Kalender 1954 yılında, Malatya’nın Arguvan’a bağlı Ermişli Köyü’nde doğdu. İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu-Almanca Bölümü’nde okudu. Kadıköy Anadolu Lisesi’nde uzun yıllar yönetici ve Almanca öğretmeni olarak görev yaptı. Şiire 1970’li yıllarda başladı. İlk kitabı “Maviler de Eskidi” 1992 yılında yayınlandı. Alman edebiyatından çeviriler yaptı. Türk şiirinin ustalarından kırka yakını hakkında yaptığı incelemelerini ilk olarak “Şiir Irmakları”, sonra da iki cilt halinde “Şiir Adaları” adıyla yayına hazırladı. Yayımlanmış on iki şiir kitabını Gül Küstü-Toplu Şiirler/I ve Suçlu Fırtınalar-Toplu Şiirler/II adıyla iki kitap olarak İlya Yayınları’ndan çıkardı. Okul öncesi ve ilkokul çocukları için şiir kitapları yayınladı. “Bendeki Malatya” adlı otobiyografik kent kitabını, Heyamola’dan çıkardı. Dergi ve gazetelerde şiir, eğitim, kadın sorunları ve şair kadınlara dair yazılar yazdı. Arife Kalender, uzun yıllar PEN Yazarlar Derneği, Bilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (BESAM) ve Türk Yazarlar Sendikası’nın (TYS) yönetim kurullarında çalıştı. BESAM ve Nazım Hikmet Vakfı kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 6 okur okudu.
  • 7 okur okuyacak.