1000Kitap Logosu
Osman Nûri Efendi
Osman Nûri Efendi
Osman Nûri Efendi

Osman Nûri Efendi

Yazar
BEĞEN
TAKİP ET
10.0
1 Kişi
1
Okunma
0
Beğeni
20
Gösterim
Unvan
Kayışzâde Hafız
Doğum
Burdur, 1834
Ölüm
İstanbul, 1894
Yaşamı
1834 senesi civârında Burdur’da doğdu. Hıfzını memleketinde tamamladıktan sonra medrese tahsîli için İstanbul’a gitti. Medrese derslerine devam ettiği esnâda Kazasker Mustafa İzzet Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet aldı. Hocasının vefâtından sonra şâkirdânından Muhsinzâde Abdullah Bey’den de uzun müddet istifâde etti. Bir müddet sıbyân mekteplerinde hüsn-i hat muallimliğinde bulundu. H. 1292/M. 1875 senesinde hocası Kazasker Efendi’nin delâletiyle Bayezid Mekteb-i Rüşdîsi’ne sülüs muallimi oldu. Ayrıca Seniyye Hanımsultan’ın eşi Müşîr Hüsnî Paşa’nın Ramazân imâmlığı da uhdesine verildi. Ancak bir nedenle vazîfelerini terk ile memleketine döndü. Kendini tümüyle mesâhif-i şerîfe istinsâhına hasrettiği bu dönemde, yazmış olduğu nüsâh-ı mübârekeyi tâliplerine vermek için İstanbul’a giderdi. İstanbul’da bulunduğu esnâda misâfir olduğu Sultan Abdülhamîd’in imâm-ı evveli Hâfız Râşid Efendi’nin evinde, H. 1311 senesi Ramazân-ı Şerîf’inin 4. gecesi (12 Mart 1894) Terâvih Namazı’nı kıldırırken, esnây-ı rüku’da âniden vefât eden Kayışzâde Osman Nûrî Efendi, Merkez Efendi Kabristânı’na defnedilmiştir.
Henüz kayıt yok