Philip Zimbardo

Philip Zimbardo

Yazar
8.6/10
96 Kişi
·
245
Okunma
·
29
Beğeni
·
1.364
Gösterim
Adı:
Philip Zimbardo
Tam adı:
Philip G. Zimbardo
Unvan:
ABD'li Yazar, Psikolog
Doğum:
New York, ABD, 23 Mart 1933
Philip G. Zimbardo, Stanford Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün onursal profesörü olan, Zimbardo Yale Üniversitesi, New York Üniversitesi ve Kolombiya Üniversitesi’nde de öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Yürütücüsü olduğu Stanford Hapishane Deneyi (1971) ile hem akademik dünyayı hem de popüler kültürü etkilemiştir. Yaratım sürecinde yer aldığı ve sunuculuğunu üstlendiği “Discovering Psychology” adlı 20 bölümlük belgesel serisinin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde pek çok lise ve üniversitede ilgi görmesinden dolayı “Psikolojinin Yüzü ve Sesi” olarak da anılmaktadır. Zimbardo, 350’den fazla akademik ve popüler makale ile kitap bölümü ve farklı türlerde 50 kitap yayınlamıştır. 2004’te Ebu Gureyb Hapishanesi’ndeki Amerikan askerlerinin cezai durumlarına ilişkin bilirkişilik yapmış, Şeytan Etkisi-Kötülüğün Psikolojisi (Lucifer EffectPsychology of Evil) (2015) olarak dilimize çevrilen son kitabında da ünlü Stanford Hapishane Deneyi bağlamında Ebu Gureyb Hapishanesi’nde yaşananları ele almıştır. Şu anda Stanford’daki Terörizme Yönelik Disiplinlerarası Politika, Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin (Director, Center for Interdisciplinary Policy, Education, and Research on Terrorism (CIPERT)) yöneticiliğini yapmaktadır. Aynı zamanda Heroic Imagination Project kapsamında sıradan kahramanların psikolojisine yönelik araştırmalarını sürdürmekte ve yeni eğitim materyalleri geliştirmektedir. Ayrıca, son yıllarda zaman yönelimi konusuna da odaklanan yazarın The Time Paradox (Zimbardo ve Boyd, 2009) adlı kitabında bireylerin içinde bulundukları zihinsel zaman boyutları kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.
Amerikalıların yüzde 76'sı haberleri gündelik bazda izlediklerini, okuduklarını ya da duyduklarını söylerken sadece yüzde 41'i başlıklardan ötesini okuduklarını ifade ettiler. Dolayısıyla bir çeşit bilme ilizyonu var. Herhangi bir şeyle ilgili yüzeysel bilgiye sahip olma ama herşeyi bildiğine inanma tehlikesi bu.
Philip Zimbardo
Sayfa 27 - Pegasus
392 syf.
·19 günde·Beğendi·8/10 puan
Bitik erkekler... Zimbardo'nun hızla yükselişe geçen feminizm "modasına" sanki bir inat olarak yazdığı, "Konuya bir de biz erkeklerin gözünden bakın. Bir zamanlar çalışan, eve ekmek getiren, kadınına aslanlar gibi bakan erkeklerken yıllar sonra hayata adım atmaya korkan, video oyunu ve porno bağımlısı, umutsuz bir nesil olduk. Ama bir sorun niye olduk?" mesajını sürekli olarak gözümüze dayadığı bir derleme. Derleme diyorum çünkü pek çok makaleden bahsediyor ve bunları yorumluyor. Pozitif ayrımcılığı kendi çıkarları uğruna kullanmayı asla hoş karşılamayan, olabildiğince hayatta eşit şartlara sahip olmayı savunan biri olarak Zimbardo'nun pek çok çarpıcı tespitini beğendim. Ancak Zimbardo'nun alttan alta verdiği "Bu zalım kadınlar hep erkekleri sömürüyor" mesajını almaktan da pek hoşlanmadım. Çalışmalarıyla dünyaca ünlü bir sosyal psikologtan böyle "ekşimsi", herkesin yapabileceği sığ bir genelleme beklemezdim.
816 syf.
·7 günde·9/10 puan
Birçok yerde zimbardo deneyi(stanford hapishanesi deneyi) olarak geçen ve das experiment filminin kitabı olan bu kitap ismi gibi insanın kısa sürede nasıl kötüleşebileceğini, soykırımları ve miligram deneyi gibi birçok deneyi anlamakta. 816 sayfasına rağmen akıcı olarak okuyabileceğiniz bu olağan üstü psikoloji kitabı bazı yerlerde insanın nasıl davranması gerektiğini de vurguluyor ve yine çoğu yerde ben ne yapardım diye düşündürüyor.
392 syf.
·18 günde·Beğendi·9/10 puan
Yepyeni bir çağdayız, dijital çağ… dijital teknolojinin yaşamımızdaki yeri tartışılmaz, gündelik yaşamımızın sıradan bir parçası artık. Bu kadar yoğun teknoloji kullanımı bizi, aileyi, toplumu, yeni kuşakları etkilenmemesi düşünülemez. Birey de aile de toplum da nesil de çok farklı öncekilerden. Akıllı telefonlar, tüm geleneksel medyanın işlevlerini yerine getiren bir tür çoklu medya (konuşma, yazışma, sosyal medya, oyun, televizyon, sinema, gazete, radyo vs.). Özellikle internetin icadıyla ve sonrasında internet kullanılabilen cep telefonlarıyla, internet kullanımı daha da “problemli” hale gelebilmekte. Şimdilik yararlarından çok zararlarını konuşabiliyoruz. Nedir bu zararlar: internet bağımlılığı, siber zorbalık, sağlık sorunları, iletişim sorunları, sosyal ilişkilerin değişen doğası, mahremiyetin ihlali, masumiyetin zedelenmesi… Özellikle genç erkeklerdeki (daha erken yaştaki çocuklarda hatta) dijital oyun oynama bağımlılığı ve yoğun pornografiye maruz kalma en önemli zararlı etkilerden.

Stanford Hapishane Deneyi (aynı adlı film var: https://www.sinemalar.com/...rd-prison-experiment) ile meşhur olmuş bilim insanı ve psikolog P. Zimbardo ve asistanı N.D.Coulumbe ile birlikte kaleme aldıkları Bitik Erkekler kitabında, gençlerde teknoloji kullanımının zararlarına odaklandıkları ilginç fikirler ileri sürmektedir. Onlara göre, gençlerin birçoğu dizi ve peri masallarıyla büyümekteler; ilişkilerde her şey “ben” etrafında dönüyor. Ama bu teknolojik gelişmeler daha çok erkeklerde olumsuz etkiler barındırıyor. Özellikle erkekler aleyhinde gelişen yeni eko-sistem ve toplumsal yasalar düşünülürse, erkeklerde çifte bir dezavantajlılık oluşturuyor. İlginç fikirlerinin özeti, teknolojinin erkekliği, müstehcenlik ve dijital oyunlarla sabote ettiğidir. Gençlerin “cinsel teşhirciliğin şatafatlı bir yaşam biçimiyle harmanlandığı imgelere boğulmuş bir toplumda” yaşadığını söyler. Ebeveynlerinden, akranlarından ve de medyadan gelen karışık ve çelişkili mesajların arasında gençlerin etkilenmeyeceğinin düşünülmemesi gerektiğini ifade eder.

Bir okuyucu arkadaşımıza sözümdü, yılın son gününde de olsa hatırımdan çıkmamıştı, sözümü yerine getirdim. Sadece ilgililerin okumasını salık veririm.
Aslında psikolojiye giriş dersi için kullandığımız ama bana kolay yoldan birçok şey öğreten bir kitap oldu. İçeriği ilginizi çekiyorsa anlatımı kolay ve eğlenceli bir bakıma.
392 syf.
·Beğendi·8/10 puan
Y kuşağı için sert bir eleştiri, Kafka kitapları kadar buhrana sokarak başlıyor. Sonra daha normal bir ruh hali ile okunuyor. Son 90 sayfası kaynakça. Bir de, kadınlara yönelik kısımları da var ve maskülizm vurgusu olmasını da beğendim.
396 syf.
·14 günde·Puan vermedi
Zaman kavramına dair oldukça zihin açıcı bir kitap. Zamanın bilimsel tarafına değil, insan psikolojisi üzerine kurulu bu kitabı okurken zaman zaman kişisel gelişim zaman zaman da bilimsel bir kitap okuyormuş gibi hissedeceksiniz. Her şeyden önemlisi bir farkındalık oluşturmaniza yardımcı olacak ve zaman kavramının haricinde, insan ilişkileri başta olmak üzere ufkunuzu da geliştirecek. Zaman Paradoksu Philip Zimbardo
816 syf.
İnsanların bu kadar kısa bir sürede değişmesi tüylerimi ürpertti. Deney için katıldıklarını unutup hapishaneye ayak uydurmaları. Gerçek mahkum gibi davranmaları. Kaçış planları düzenlemek, isyan başkaldırı.
392 syf.
·6 günde·10/10 puan
Amerika'da erkek çocukların okul başarılarının ve sosyal faaliyetlere katılımının düşmesi fark eden, bunun üzerine akıl yürüten iki psikolog. Erkeklerin teknoloji çağı ile birlikte içine düştükleri krizi soğukkanlılık ve sağduyu ile ala almışlar. Çalışmalarını bilimsel verilerle destekleyen akademisyenlerimiz objektifliklerine gölge düşürecek ideolojilerden uzak durmuşlar. İsmine bakarak feminizmin etkili olduğu algısı oluşabiliyor fakat içeriğine baktığımızda görmekteyiz ki Sezar'ın hakkı Sezar'a verilmiş. Konunun ele alınışı da oldukça yapıcı. Maalesef ülkemizde sadece felaket tellalları sorunları dile getirmele yetiniyor. Bu kitapta krizin belirtileri, nedenleri ve çözüm önerileri sunulmuş. Feminizmin yıkıcılığından ataerkil rüyaların uyuşturuculuğundan uzak bir gerçeklik zeminine oturtulan bu kitap bize de yol gösterici olmalı.
816 syf.
·28 günde·Beğendi·9/10 puan
816 sayfalık kitap.. Stanford Hapishane Deneyi' nin mimarının kendi kaleminden çıkma başarılı bir araştırma kitabı..

Kitabın size vadettiğine giriş olarak kabaca:
“  Birey, davranışsal özgürlüğü genetik, biyolojik, fiziksel ve psikolojik özelliklerle açıklanan aktördür. Durum, ödül ve normatif fonksiyonlar üzerinden aktörün rol ve statüsüne anlam ve kimlik yükleme gücüne sahip davranışsal bağlamdır. Sistem ise ideolojisi, değerleri ve gücüyle durumları yaratan, etki alanı içerisindeki aktörlerin davranış beklentilerini belirleyen ve onaylanmış davranış rollerini dikte eden birimleri ve kurumları içerir.”
Bu paragraftaki durum üzerine oldukça fazlaca durulmuş.
Koşulların insanları nasıl değiştirdiğine, deformasyona uğratıp, bireyin o sisteme nasıl kolayca adapte olduğunu şaşkınlıkla okuyacaksınız.

Sosyologların, psikologların ve adli bilimlerle ilgilenenler için kütüphanelerinde olması gereken kitap..

Yazarın biyografisi

Adı:
Philip Zimbardo
Tam adı:
Philip G. Zimbardo
Unvan:
ABD'li Yazar, Psikolog
Doğum:
New York, ABD, 23 Mart 1933
Philip G. Zimbardo, Stanford Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün onursal profesörü olan, Zimbardo Yale Üniversitesi, New York Üniversitesi ve Kolombiya Üniversitesi’nde de öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Yürütücüsü olduğu Stanford Hapishane Deneyi (1971) ile hem akademik dünyayı hem de popüler kültürü etkilemiştir. Yaratım sürecinde yer aldığı ve sunuculuğunu üstlendiği “Discovering Psychology” adlı 20 bölümlük belgesel serisinin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde pek çok lise ve üniversitede ilgi görmesinden dolayı “Psikolojinin Yüzü ve Sesi” olarak da anılmaktadır. Zimbardo, 350’den fazla akademik ve popüler makale ile kitap bölümü ve farklı türlerde 50 kitap yayınlamıştır. 2004’te Ebu Gureyb Hapishanesi’ndeki Amerikan askerlerinin cezai durumlarına ilişkin bilirkişilik yapmış, Şeytan Etkisi-Kötülüğün Psikolojisi (Lucifer EffectPsychology of Evil) (2015) olarak dilimize çevrilen son kitabında da ünlü Stanford Hapishane Deneyi bağlamında Ebu Gureyb Hapishanesi’nde yaşananları ele almıştır. Şu anda Stanford’daki Terörizme Yönelik Disiplinlerarası Politika, Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin (Director, Center for Interdisciplinary Policy, Education, and Research on Terrorism (CIPERT)) yöneticiliğini yapmaktadır. Aynı zamanda Heroic Imagination Project kapsamında sıradan kahramanların psikolojisine yönelik araştırmalarını sürdürmekte ve yeni eğitim materyalleri geliştirmektedir. Ayrıca, son yıllarda zaman yönelimi konusuna da odaklanan yazarın The Time Paradox (Zimbardo ve Boyd, 2009) adlı kitabında bireylerin içinde bulundukları zihinsel zaman boyutları kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.

Yazar istatistikleri

  • 29 okur beğendi.
  • 245 okur okudu.
  • 33 okur okuyor.
  • 434 okur okuyacak.
  • 7 okur yarım bıraktı.