Prof. Dr. Umay Türkeş Günay

Prof. Dr. Umay Türkeş Günay

Yazar
7.0/10
4 Kişi
·
6
Okunma
·
3
Beğeni
·
877
Gösterim
Adı:
Prof. Dr. Umay Türkeş Günay
Unvan:
Türk Halkbilimci
Doğum:
Erdek, 1943
18 Ocak 1943 tarihinde Muzaffer Ş. (Katırcıoğlu) Türkeş ve Alparslan Türkeş'in ikinci çocukları olarak Erdek'de doğdu. İlk öğrenimimi Çankırı, Istanbul ve Ankara'da tamamladı. Orta öğrenimime Istanbul, Washington D.C.(A.B.D.), Elâzığ ve Ankara'da devam ettikten sonra 1961-62 öğrenim yılında Isparta Şehit Ali İhsan Lisesi Edebiyat şubesinden mezun oldu. 1968 yılında A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.

29 Nisan 1968 tarihinde Erzurum Erkek Lisesi’nde Edebiyat Öğretmeni olarak çalışmaya başladı. 29 Eylül 1968 tarihinde Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne Halk Edebiyatı asistanı olarak atandı. 20 Haziran 1973 'de "Elazığ Masalları (Metin-İnceleme)" isimli tezimle doktora öğrenimimi tamamladı.

29 Haziran 1974 tarihinde Hacettepe Üniversitesi, Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne Öğretim Görevlisi olarak atandı. 25 Kasım 1980 tarihinde "Âşıklık Geleneği ve Rüya Motifi" isimli teziyle doçent oldu. 2547 sayılı Üniversite kanunun 1983-90 arasındaki uygulamaları içinde profesör olmak için üniversite değiştirmek şartı bulunduğundan 11 Haziran 1987 'de Gâzi Üniversitesi Gâzi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümüne Türk Edebiyatı profesörü olarak atandı. Gâzi Üniversitesinde görev yaptığı üç yıl boyunca Hacettepe Üniversitesindeki idari ve akademik faaliyetlerine 2547 sayılı YÖK kanununun 36 maddesine göre devam etti. 1985-1991 yılları arasında H.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Anabilim Dalı Başkanlığını yürüttü. 2547 sayılı YÖK kanunununda değişiklik yapılmasından sonra Temmuz 1990 tarihinde Hacettepe Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne Profesör olarak yeniden atandı.9 Eylül I991- 20 Kasım 1996 tarihleri arasında Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığını yaptı. 1992- 1995 tarihleri arsında Üniversite Senatosunda Edebiyat Fakültesi temsilcisi olarak çalıştı. Meslek hayatı süresince Kültür Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı , UNESCO ve Devlet Plânlama Teşkilâtı gibi çeşitli kurumların kültür, folklor ve eğitim faaliyetleri ile ilgili komisyon ve komitelerinde üye ve danışman olarak görev yaptı.

100 civarında lisans, 20 Yüksek Lisans (master), 15 doktora tezi yönetdi. Lisans ve Lisans üstü seviyede Folklor Teori ve Derleme Metodları, Âşık Edebiyatı, Türk Halk Tiyatrosu, Türk Halk Müziği, Gelenekler ve Görenekler, Tekke Edebiyatı, Türk El Sanatları, Yunus Emre, Karacaoğlan, Türk Kültürünün Yapısı ve Tabiatı,Yaratıcı Yazarlık gibi çeşitli konularda Hacettepe Üniversitesinde lisans ve lisans-üstü seviyelerdeverdiği derslerin bir çoğunu 1984-1992 yılları arasında Gâzi Üniversitesinde de verdi ve lisans-üstü tez danışmanlığı görevini de yürüttü. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde kurulan Türk Halkbilimi Anabilim Dalı'nın hayata geçmesinde ve mezunlarının haklarının korunması ve verilmesinde ilgili Bakanlıkları ve diğer kamu kuruluşları diyalogların sağlanmasında özel katkıları oldu. 1991-1996 yılları arasında Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı yaptı. Bu sürede Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalında ve Bölüme bağlı Türk Halkbilimi Anabilim Dalının lisans ve lisans-üstü ders programlarında çağımızın ihtiyaç ve gelişmelerine uygun değişiklikleri yaparak geliştirdi. 1996- 97 tarihleri arasında Londra Üniversitesi SOAS'da misafir Profesör olarak çalıştı. Ocak 1999 tarihinde Hacettepe Üniversitesindeki görevinden emekli oldu. Halen Aydınlık Türkiye Partisinin Eğitim ve Kültürden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.

Yurt içinde ve yurt dışında pek çok bilimsel toplantıya konuşmacı ve konferançı olarak katıldı. 1986 yılında Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünde Danışman olarak çalıştı ve "Türkiye 1987" adlı Türkiyeyi tanıtan el kitabının Eğitim, Kültür ve Sanat Bölümlerini hazırladı. Meslek hayatı boyunca adı ve statüsü değişen bugünkü adı ile Kültür Bakanlığı Halk Kültürleri Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün çeşitli faaliyetlerine değişik statülerde sürekli katkıda bulundu. 1991 Yunus Emre Yılı münasebetiyle İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan Yunus Emre kitabının editörlüğünü yaptı. İyi derecede İngilizce biliyor.

Yayınlanmış üç kitabı: "Elâzığ Masalları" Erzurum 1975.; "Türkiye'de Aşıklık Geleneği ve Rüya Motifi" 1986 - 1992-1999; "Risalet'ün Nushiyye" 1996 ve 300 civarında makale, bildiri, tanıtma-tenkit, deneme, tercüme türlerinde çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanmış yazısı bulunmaktadır. Çalışmalarıyla ilgili Almanca, Fransızca ve İngilizce tanıtma ve değerlendirmeler yayımlandı. Çalışmalarının büyük bir kısmı uluslararsı literatüre geçmiştir.

1978 yılında vefat eden eşi Dr. Turgut Günay'(Yetik Ozan) dan Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü mezunu, Kanada'da çalışan tanıtım ve reklâm fotografçısı bir oğlu ve Bilkent Üniversitesi, İnsan Bilimleri Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu özel bir şirkette yönetici olarak çalışan bir kızı var.
Tarihin başlangıç dönemlerinde Proto-Türk kavimlerinin bugün Çin coğrafyası olarak tanımlanan, coğrafyanın kuzeyinde ve ortasında yaşadıkları bilinmektedir. Bu bölgede devletler kurmuşlar ve Çin Devleti'nin başlangıçtaki ilk üç hanedanı Proto-Türk boylarına mensuptur.
Herodot, İskitlerin/Sakaların, and içme törenlerinde şaraba kanlarını karıştırarak içtiklerini aktarmaktadır. İki kişinin kanlarını karıştırarak andlaşma yapması geleneği de bütün tarihi dönem ve bütün Türk gruplarında günümüze kadar uygulanmıştır. Kan kardeşliği kavramı da bu inanca bağlı olarak günümüze taşınmıştır.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Prof. Dr. Umay Türkeş Günay
Unvan:
Türk Halkbilimci
Doğum:
Erdek, 1943
18 Ocak 1943 tarihinde Muzaffer Ş. (Katırcıoğlu) Türkeş ve Alparslan Türkeş'in ikinci çocukları olarak Erdek'de doğdu. İlk öğrenimimi Çankırı, Istanbul ve Ankara'da tamamladı. Orta öğrenimime Istanbul, Washington D.C.(A.B.D.), Elâzığ ve Ankara'da devam ettikten sonra 1961-62 öğrenim yılında Isparta Şehit Ali İhsan Lisesi Edebiyat şubesinden mezun oldu. 1968 yılında A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.

29 Nisan 1968 tarihinde Erzurum Erkek Lisesi’nde Edebiyat Öğretmeni olarak çalışmaya başladı. 29 Eylül 1968 tarihinde Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne Halk Edebiyatı asistanı olarak atandı. 20 Haziran 1973 'de "Elazığ Masalları (Metin-İnceleme)" isimli tezimle doktora öğrenimimi tamamladı.

29 Haziran 1974 tarihinde Hacettepe Üniversitesi, Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne Öğretim Görevlisi olarak atandı. 25 Kasım 1980 tarihinde "Âşıklık Geleneği ve Rüya Motifi" isimli teziyle doçent oldu. 2547 sayılı Üniversite kanunun 1983-90 arasındaki uygulamaları içinde profesör olmak için üniversite değiştirmek şartı bulunduğundan 11 Haziran 1987 'de Gâzi Üniversitesi Gâzi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümüne Türk Edebiyatı profesörü olarak atandı. Gâzi Üniversitesinde görev yaptığı üç yıl boyunca Hacettepe Üniversitesindeki idari ve akademik faaliyetlerine 2547 sayılı YÖK kanununun 36 maddesine göre devam etti. 1985-1991 yılları arasında H.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Anabilim Dalı Başkanlığını yürüttü. 2547 sayılı YÖK kanunununda değişiklik yapılmasından sonra Temmuz 1990 tarihinde Hacettepe Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne Profesör olarak yeniden atandı.9 Eylül I991- 20 Kasım 1996 tarihleri arasında Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığını yaptı. 1992- 1995 tarihleri arsında Üniversite Senatosunda Edebiyat Fakültesi temsilcisi olarak çalıştı. Meslek hayatı süresince Kültür Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı , UNESCO ve Devlet Plânlama Teşkilâtı gibi çeşitli kurumların kültür, folklor ve eğitim faaliyetleri ile ilgili komisyon ve komitelerinde üye ve danışman olarak görev yaptı.

100 civarında lisans, 20 Yüksek Lisans (master), 15 doktora tezi yönetdi. Lisans ve Lisans üstü seviyede Folklor Teori ve Derleme Metodları, Âşık Edebiyatı, Türk Halk Tiyatrosu, Türk Halk Müziği, Gelenekler ve Görenekler, Tekke Edebiyatı, Türk El Sanatları, Yunus Emre, Karacaoğlan, Türk Kültürünün Yapısı ve Tabiatı,Yaratıcı Yazarlık gibi çeşitli konularda Hacettepe Üniversitesinde lisans ve lisans-üstü seviyelerdeverdiği derslerin bir çoğunu 1984-1992 yılları arasında Gâzi Üniversitesinde de verdi ve lisans-üstü tez danışmanlığı görevini de yürüttü. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde kurulan Türk Halkbilimi Anabilim Dalı'nın hayata geçmesinde ve mezunlarının haklarının korunması ve verilmesinde ilgili Bakanlıkları ve diğer kamu kuruluşları diyalogların sağlanmasında özel katkıları oldu. 1991-1996 yılları arasında Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı yaptı. Bu sürede Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalında ve Bölüme bağlı Türk Halkbilimi Anabilim Dalının lisans ve lisans-üstü ders programlarında çağımızın ihtiyaç ve gelişmelerine uygun değişiklikleri yaparak geliştirdi. 1996- 97 tarihleri arasında Londra Üniversitesi SOAS'da misafir Profesör olarak çalıştı. Ocak 1999 tarihinde Hacettepe Üniversitesindeki görevinden emekli oldu. Halen Aydınlık Türkiye Partisinin Eğitim ve Kültürden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.

Yurt içinde ve yurt dışında pek çok bilimsel toplantıya konuşmacı ve konferançı olarak katıldı. 1986 yılında Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünde Danışman olarak çalıştı ve "Türkiye 1987" adlı Türkiyeyi tanıtan el kitabının Eğitim, Kültür ve Sanat Bölümlerini hazırladı. Meslek hayatı boyunca adı ve statüsü değişen bugünkü adı ile Kültür Bakanlığı Halk Kültürleri Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün çeşitli faaliyetlerine değişik statülerde sürekli katkıda bulundu. 1991 Yunus Emre Yılı münasebetiyle İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan Yunus Emre kitabının editörlüğünü yaptı. İyi derecede İngilizce biliyor.

Yayınlanmış üç kitabı: "Elâzığ Masalları" Erzurum 1975.; "Türkiye'de Aşıklık Geleneği ve Rüya Motifi" 1986 - 1992-1999; "Risalet'ün Nushiyye" 1996 ve 300 civarında makale, bildiri, tanıtma-tenkit, deneme, tercüme türlerinde çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanmış yazısı bulunmaktadır. Çalışmalarıyla ilgili Almanca, Fransızca ve İngilizce tanıtma ve değerlendirmeler yayımlandı. Çalışmalarının büyük bir kısmı uluslararsı literatüre geçmiştir.

1978 yılında vefat eden eşi Dr. Turgut Günay'(Yetik Ozan) dan Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü mezunu, Kanada'da çalışan tanıtım ve reklâm fotografçısı bir oğlu ve Bilkent Üniversitesi, İnsan Bilimleri Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu özel bir şirkette yönetici olarak çalışan bir kızı var.

Yazar istatistikleri

  • 3 okur beğendi.
  • 6 okur okudu.
  • 2 okur okuyor.
  • 5 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.