1000Kitap Logosu
R. Zachary Manis

R. Zachary Manis

Yazar
BEĞEN
TAKİP ET
9.3
3 Kişi
8
Okunma
1
Beğeni
74
Gösterim
Yaşamı
Baptist Üniversitesi Hukuk Fakültesi Felsefesi. Başlıca araştırma alanları felsefe ve Kierkegaard çalışmalarıdır.
248 syf.
·
19 günde
·
9/10 puan
Değerlendirmeye alana dair bilgilendirmeyle başlamak istiyoruz. Din Felsefesi nedir? Evvela din dendiğinde akıllara hemen islam dini gelmemeli. Din kavramı çok daha geniş bir kavram olup içerisine tek tanrılı inançları çok tanrılı inançları hatta tanrısız inançları (budizm) dahi almaktadır. Burada din ile kastetilen, insanların eylemlerine dolayısıyla dünya görüşüne etkide bulunan inançlar bütünü kastetilmektedir. Dolayısıyla islam bir dindir, hristiyanlık da öyledir, hatta ateist tanrı tasavvuruna sahip olmasına rağmen budizm de bir dindir, hatta ve hatta hiç bir inancı kabul etmediğini söyleyen modern spiritüel anlayışlar dahi birer dindir. Ol sebepten burada kastetilen din, tek bir inancı dolayısıyla tek bir dini ifade etmemektedir. Bütün olarak Din Felsefesi ise Dini felsefe, Dinin Felsefesi yahut dindarların felsefesi değildir. Dini Felsefe veya Dinin Felsefesi, Kelam yahut Teolojiyi ifade eder. Dindarların felsefesi ise hasseten İslam Felsefesi olabilir. Yani İslam Felsefesi, kaidelerini dinden değil felsefeden alan ama filozoflarının müslüman olduğu bir felsefe anlamına gelir ki Din Felsefesi bunların hiç biri değildir. Din Felsefesi; en öz tanımıyla dini inançların makuliyetini (doğruluğunu) yahut rasyonelliğini (akla uygunluğunu) ölçmeye çalışan ya da ölçülüp ölçülemeyeceğini tartışan felsefi bir disiplindir. Tahmin edileceği üzere din Felsefesi bu ölçümü mantık ile yapmaktadır. Fakat bu ölçüm sistemi, alan içerisinde -doğal olarak- “mantığın dini inançların doğru olup olmadığını belirlemede” doğru bir yöntem olup olmadığının da tartışılmasına neden olmaktadır. “Bir inanç rasyonel olmak zorunda mıdır? İnanç kendi içerisinde tutarlı olabilir mi? Bir inancı diğerlerinden daha doğru yapan nedir? İnançta temel önermeler olabilir mi? Dindar inançlarını sorgulamaksızın inanabilir mi? Böylesi bir inanca iman denebilir mi? İman, eylemi zorunlu kılar mı? “ gibi, Din Felsefesinin nasıla değil nedene dair soruları mevcuttur. Yine kötülük problemi ve tehodiseler de Din Felsefesi alanına dahildir. Diğer yandan Din Felsefesi; dindarın eylemlerini incelemez. Bu alan din psikolojisine aittir. Din felsefesi, dini inançların sosyal hayatta nasıl açığa çıktığını da incelemez. Bu alan da Din sosyolojisine aittir. Fakat din felsefesi, dini inançların gerek bireysel gerekse toplumsal hangi davranışlara neden olduğunu inceler. Dolayısıyla; Din felsefesinin temel paradigması nasıl üzerine değil, neden üzerinedir. Ancak din felsefesini tam anlamıyla nedene indirgemekte doğru bir yaklaşım değildir. Bazı problemlerde nasıl ile de ilgilenip ona göre yöntemler de geliştirmektedir. Özetle ifade edebiliriz ki Din Felsefesi, Felsefenin 21. yüzyılda dinin hakikat iddialarıyla ilgilenen yönüdür. ... Kitaba gelince; eseri diğer din felsefesi eserlerinden ayıran temel özelliği, bütün problemleri mukayeseli olarak ele alması ve mümkün olduğunca kesin yargılardan kaçınmasıdır. Eser mümkün olduğunca hafif bir lisanla kaleme alınmaya çalışılmışsa da alanın derinliğinden yine de okuyucuya biraz ağır gelebilir. Dolayısıyla okuyucunun esere başlamadan önce başlangıç seviyesinin üzerinde mantık ilmine vakıf olması, felsefi temayülleri ve dini tavırlarını yüzeyselde olsa bilmesi icap eder. Bu temel oluşturulduktan sonra felsefeye ve dini düşüncelere entelektüel bir ilgisi olan arkadaşların, eseri mutlak suretle okuması gerektiklerini düşünüyorum. 21. Yüzyılda düşüncenin geldiği son noktayı, evrensel felsefi paradigmayı ve bilimsel paradigmayı muhatap alınabilmesi için bu alanın muhakkak tetkik edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Okuyacak arkadaşlara bol istifade ve keyifki okumalar dileriz.
Din Felsefesi
Okuyacaklarıma Ekle
1
18