Reşit Rahmeti Arat

Reşit Rahmeti Arat

YazarÇevirmen
9.0/10
50 Kişi
·
31
Okunma
·
5
Beğeni
·
236
Gösterim
Adı:
Reşit Rahmeti Arat
Unvan:
Ord. Prof. Dr.
Doğum:
1900
Ölüm:
1964
Reşit Rahmeti Arat, (tam adı, Abdürreşid Rahmeti Arat, d. 15 Mayıs 1900 - ö. 29 Kasım 1964), Ordinaryüs Profesör unvanına sahip Türk dil bilimci ve bilim insanı.

Arat, Kazan Türklerinden olup, karşılaştırmalı Türk dili araştırmalarının Türkiye'deki kurucusu ve uygulayıcısı olan büyük dil bilginidir.
Çok derin olan hikmet fazileti için
saygı değer Nāgārjuna hoca tarafından
aryabhataşa dilince tanzim edilmiş Nirvikalpa
adlı medhiyeyi ben Pratyaya-Sri nazmettim.

İnce, derin hikmet sahihi olan beyimizin
gelecek zamandakilere ulaşması düşüncesi ile nazmedilmiş
aziz, hakiki boşluğu öğreten bu manzumeyi
ancak iliştirip-çekerek yazmış oldum.
Asıg Tutung
Reşit Rahmeti Arat
Sayfa 161 - Üçüncü baskı : 1991 TÜRK TARİH KURUMU BASIMEVİ (HİKMET FAZİLETİ)
71 syf.
·1 günde·Puan vermedi
Bu eser bir din ve ahlak kitabıdır. O çağda şark edebiyatında yaygın bir nazım şekli haline gelen hikmet tarzının bu eserde de benimsendiği görülüyor. Kitapta, konular bölümlere ayrılmış ve ilgili ayet ve hadislerle desteklenmiştir.

İslami devir Türk edebiyatının ilk şairlerinden olan Edip Ahmet, Türkçeyi bütün incelikleriyle kullanmakla birlikte şairliğinden daha çok bir alim olarak tanınmıştır. Şiirlerinde de his ve duygudan ziyade öğretici yönü ağır basmaktadır. Bazı söyleyişleri bir atasözü gibi dilden dile dolaşan Yükneki’nin Türk halkı üzerinde uzun yıllar süren bir etkisi olmuş ve hakkında söylenen menkıbeler onun şöhretini ölümünden sonra da devam ettirmiştir.

Baştaki münacaat, methiye ve kitabın yazılışının açıklandığı kısımlar kaside şeklinde, dokuz bölüm tutan asıl metin ise dörtlüklerle yazılmıştır. Bu dörtlükler ise a a b a şeklinde kafiyelenen mani tarzındadır.

Birtakım ahlaki öğütler vermek amacıyla yazılan bu eserde bilginin faydası, bilgisizliğin zararı, dili tutmanın yararları, cömertliğin iyiliği, cimriliğin kötülüğü, alçakgönüllü olmanın güzelliği, kibir ve ihtirasın çirkinliği gibi konular işlenmiştir.

İslami devir Türk edebiyatının ilk sanatçılarından olduğu için sanatı dini ahlaki inanışları yayan güzel ve faydalı bir araç olarak kullanmıştır. Şiirlerinde lirizmden çok didaktik bir söyleyiş özelliği görülür.

Eser milli şiirimizin dörtlük birimi ve yarım kafiye çeşidi kullanılarak yazıldığı için edebiyat tarihimiz açısından son derece önemlidir.

Atabetü’l Hakayık, Türk-İslam kültürünün çevresi ve çerçevesi içinde kişilerin eğitimi ve toplumun düzeni için konulmuş olan esasları Türk dili ile ve manzum biçimde telkin ve tavsiye eden bir vaiz ve ahlak kitabı mahiyetindedir.
71 syf.
Kitap, Atabetü'l Hakayık hakkında bir inceleme tarzında olup, Ahmed Yükneki'nin hayatına yer verilmiş. Atabetü'l Hakayık'tan bölümler bulunmakta. Ayrıca çok kısa bir kitap, ama kapsamlı. Gerekli bilgileri sıkmadan vermiş, konuyu uzatmamış.
678 syf.
Babür Şah benim Türk kimliğinde ayrı tuttuğum, fikirlerine aşık olduğum bir insan. Hatıratında doğrusuyla yanlışıyla ne yaptıysa yazmış. Gittiği her yerin coğrafi haritasını çıkarmış size. O bölgede yaşayan bitkileri, hayvanları anlatmış. Kendine has oluşturduğu Babür Hattı ile Türkçe konuşup, Türkçe yazmayı yaygınlaştırmak istemiş. Babürname kalınlığına bakılmadan su gibi içilecek bir kitap. Düzenleyen Reşit Rahmeti Arat zaten notlarla, açıklamalarla kitabı rahat okunur hale getirmiş. İlk ciltten sonra bu kitapta Kabil'i ve Hindistan'ı görüyoruz. Bilinen üzere Hindistan Fatihi Babür Şah'tır. Ve İngiliz sömürgecilerinin düzeneği kurulana kadar da Timuriler, yani Babür'ün torunları yönetmiştir. Taç Mahal'i Babür değil, Babür'ün oğlu yaptırmıştır ancak Babür bunların öncüsüdür. Hindistan'ı çiçek haline getirmiş, bahçelerle süslemiş, mimariyi üst düzeye çıkarmıştır. Türkçeciliğin piri olarak Ali Şir Nevai'yi okutmuştur. Kadınlara daha fazla hak vermeye dikkat etmiş, sünni-şii çatışmasından kaçınmıştır. Babür Şah, hak ettiği değeri görmelidir diye düşünüyorum. ^^

Blogumda kitapla alakalı daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. :)
https://atsznizinde.wordp...tihi-babur-sah 20 sa
478 syf.
·Beğendi·10/10
Arı Türkçesi ile sözcük dağarımızı zenginleştiren, anlattığı olaylar, verdiği öğütler, yaptığı çözümlemelerle çağlar üstü, yolumuzu her daim aydınlatan, varlığıyla onur ve gurur duyduğumuz kültür mirasımız
71 syf.
·1 günde·Beğendi·8/10
İnceleme yerine şu alıntıyı yapsak yeridir:
"Atebetü'l-Hakayık, ayn bölüm başlıklarından da
anlaşıldığı gibi, Türk-İslam çevresinin kültür çerçevesi içinde,
bireylerin eğitimi için düzenlenmiş olan esasları, olduğu
gibi, Türkçe ve manzum olarak tekrarlayan bir ahlak kitabıdır.
Eserdeki fikirler çok defa ayet, hadis veya başka Arapça
beyitler ile kanıtlanmaktadır; bir zahmetle, işaret edilmemiş
olanlar için de aynı alanda benzer örnekleri bulmak mümkündür. Yazar burada, fikir bakımından, kendi
içtihadından ziyade, bilinen esasları güzel bir Türkçe ile ifade
etmekle yetinmiştir. Eserin yazıldığı tahmin edilen devirlerde
bu esasları, her okuyanın kolaylıkla anlayabileceği
ve hafızasında tutacağı bir tarzda, açık bir dil ile ve manzum
olarak neşretmenin bu yolun yolcuları için bir gaye olduğu
düşünülürse, Edib Ahmed'in bu işi mükemmel bir şekilde
başarmış olduğunu kabul etmek lazım gelir. Atebetü'l-
Hakayık'ın ne kadar büyük bir ihtiyacı karşılamış
olduğu eserin yazıldığı tarihten epey bir müddet sonra dahi
bunun yeniden tanzimi ve neşri ile uğraşılmış olmasından,
pek çok yazarın, gerek yazarın kendisinden ve gerek eserinden
takdir ile bahsetmelerinden ve nihayet Türk ülkesinin
değişik kısımlarında yazılmış olan nüshalarından iyice anlaşımaktadır."
ARAT, Reşid Rahmeti (1992) Atebetü'l-Hakayık. Ankara, TDK

Yazarın biyografisi

Adı:
Reşit Rahmeti Arat
Unvan:
Ord. Prof. Dr.
Doğum:
1900
Ölüm:
1964
Reşit Rahmeti Arat, (tam adı, Abdürreşid Rahmeti Arat, d. 15 Mayıs 1900 - ö. 29 Kasım 1964), Ordinaryüs Profesör unvanına sahip Türk dil bilimci ve bilim insanı.

Arat, Kazan Türklerinden olup, karşılaştırmalı Türk dili araştırmalarının Türkiye'deki kurucusu ve uygulayıcısı olan büyük dil bilginidir.

Yazar istatistikleri

  • 5 okur beğendi.
  • 31 okur okudu.
  • 3 okur okuyor.
  • 39 okur okuyacak.