Sabahattin Özel

Sabahattin Özel

Yazar
9.7/10
6 Kişi
·
11
Okunma
·
1
Beğeni
·
598
Gösterim
Adı:
Sabahattin Özel
Tam adı:
Prof. Dr. Sabahattin Özel
Unvan:
Türk Akademisyen, Yazar
Doğum:
Adapazarı, Türkiye, 1945
1945 yılında Adapazarı'nda doğdu. İlk ve orta öğrenimini Emirler Köyü İlkokulu, Adapazarı Ortaokulu ve İstanbul Vefa Lisesi'nde tamamladı. 1970 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1986 yılında Yüksek Lisans, 1989 yılında Doktora öğrenimlerini tamamladı. 1991 yılında Doçent ünvanı aldı. Sakarya Üniversitesi'nde Tarih Bölümü Kurucu Başkanlığı, Kocaeli Üniversitesi'nde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Başkanlığı, Atatürk İlkeleri ve Devrimleri Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 1996 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi'nde çalışmaya başladı ve 1998 yılı başında Profesörlüğe yükseldi.
 
Halen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi olarak Yüksek Lisans ve Doktora dersleri vermekte, tez çalışmaları yönetmektedir.

Sabahattin Özel kuruluşundan itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi (ATAREM) I.Devre Genel Kurul Üyesi olarak görev yapmış, bu süre içinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muhtelif birimlerinde Atatürkçülük Konferansları vermiştir.

Yine 1998 yılından bu yana Deniz Harp Okulu öğretim üyeliği, 2004 yılından itibaren de Türk Askeri Tarih Komisyonu genel kurul üyeliği görevlerini yürütmekte, ayrıca Harp Akademileri'nde Atatürkçülük dersleri vermektedir.

 
Churchill'in "kaderin adamı" olarak nitelendirdiği 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal aynı gün, kolordu ve ordu komutanlarının emirlerini beklemeden 57. Alay'ı ileri sürerek Conkbayırı ve Kocaçimen tepelerine yaklaşmakta olan Anzak kolordusu'nu geriye sürdü. Kolordunun ele geçirdiği bütün bölgeleri geri aldı. O, bu savaşta askerlerine sadece taarruzu değil, ölmelerini emretti.
Birinci Dünya Savaşı'nda Almanların ümit bağladığı fetva kurumuna bel bağlama sırası bu kez itilaf devletleriyle, onların kuklalarına gelmişti. Şeyhülislam Dürrizâde Abdullah Efendi'nin Kuvây-ı Milliyecileri kafir sayan ve öldürülmelerini caiz gören 11 Nisan fetvâsi Anadolu'yu kana boyamıştı. Bir milletin, bir ülkenin tutsaklığa, yok oluşa sürüklenmesi doğrultusunda din duygularının ne ölçüde sömürülebileceğini bize öğretecek daha çarpıcı bir örnek göstermek güçtür.
Kolordu komutanı Cafer Tayyar Bey (Eğilmez) bir köylünün saklandığı yeri ihbar etmesiyle Yunanlılara esir düşmüştü. Yunan komutanının Cafer Tayyar Bey'e, "bakınız köylüleriniz sizi haber verdi. Bu gibilere ne ceza verirsiniz? sorusu üzerine, Cafer Tayyar Bey "Köylere mektep açarım" cevabını vermişti.
Millet ve ordu yüzyılların kökleştirdiği dinden ve gelenekten gelen bağlarla Saltanat ve Hilafet'e bağlı bulunuyor, onsuz bir kurtuluşu düşünemiyordu. Bunun aksini savunmak derhal dinsiz, vatansız, hain ve alçak olarak nitelendirilmek için yeterli görülüyordu.
Ordudaki Ermeni subay ve erleri başlarında Ermeni mebusları olduğu halde düşmana katılmışlardı. Gönüllü gruplar oluşturarak Ruslarla birlikte kendi ülkelerine karşı savaşmışlar, Rus kuvvetlerine kılavuzluk etmek suretiyle onların ilerleyişini kolaylaştırmışlardı. Sonuç olarak Osmanlı Ermenileri büyük bölümüyle Türk Milleti'nin bu zor günlerinde düşmanla işbirliği yapmişlar, hattâ Rus'un düşmanlığını aratacak kadar acımasız olmuşlardı.
İşte böyle bir anda Başkomutan Mustafa Kemal Paşa çizgiye bağlı cephe sistemini değiştiren ve dünya savaş tarihinde bir yenilik getiren tarihi emrini verdi: "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardir. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça düşmana terk olunamaz". Başkomutanın bu emrini alan Türk ordusu bu kanlı mücadelede önce düşman taarruzunu kırdı. 10 Eylül'de giriştiği karşı taarruzla 13 Eylül'de Sakarya Nehri'nin doğusunu düşmandan tamamen temizledi. F.Bouillon'un deyimiyle sonuçta <<kağnı kamyonu yendi>>
Murat KUTLU
Murat KUTLU Mustafa Kemal Atatürk Yeni Gerçekler Yeni Düşünceler'i inceledi.
256 syf.
·8 günde·Beğendi·9/10
Senelerdir tekrar edilen bilgilerin biraz dışına çıkıp yeni bilgiler ekleyebileceğiniz. Atatürk'ün hayatı konusunda yeni bilgiler edineceğiniz harika bir tarihi kitap. Okurken yanınızda bir kalem bulundurup altını çizmeyi unutmayın...

Yazarın biyografisi

Adı:
Sabahattin Özel
Tam adı:
Prof. Dr. Sabahattin Özel
Unvan:
Türk Akademisyen, Yazar
Doğum:
Adapazarı, Türkiye, 1945
1945 yılında Adapazarı'nda doğdu. İlk ve orta öğrenimini Emirler Köyü İlkokulu, Adapazarı Ortaokulu ve İstanbul Vefa Lisesi'nde tamamladı. 1970 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1986 yılında Yüksek Lisans, 1989 yılında Doktora öğrenimlerini tamamladı. 1991 yılında Doçent ünvanı aldı. Sakarya Üniversitesi'nde Tarih Bölümü Kurucu Başkanlığı, Kocaeli Üniversitesi'nde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Başkanlığı, Atatürk İlkeleri ve Devrimleri Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 1996 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi'nde çalışmaya başladı ve 1998 yılı başında Profesörlüğe yükseldi.
 
Halen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi olarak Yüksek Lisans ve Doktora dersleri vermekte, tez çalışmaları yönetmektedir.

Sabahattin Özel kuruluşundan itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi (ATAREM) I.Devre Genel Kurul Üyesi olarak görev yapmış, bu süre içinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muhtelif birimlerinde Atatürkçülük Konferansları vermiştir.

Yine 1998 yılından bu yana Deniz Harp Okulu öğretim üyeliği, 2004 yılından itibaren de Türk Askeri Tarih Komisyonu genel kurul üyeliği görevlerini yürütmekte, ayrıca Harp Akademileri'nde Atatürkçülük dersleri vermektedir.

 

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 11 okur okudu.
  • 3 okur okuyor.
  • 16 okur okuyacak.