Sadık Kılıç

Sadık Kılıç

YazarÇevirmen
10.0/10
17 Kişi
·
17
Okunma
·
4
Beğeni
·
616
Gösterim
Adı:
Sadık Kılıç
Tam adı:
Prof. Dr. Sadık Kılıç
Unvan:
Türk Akademisyen ve Yazar
Doğum:
Ordu, 1953
İlkokul: Güzelordu İlkokulu / Ordu / 1965
Ortaokul: Merkez Ortaokulu / Ordu / 1968
Lise: Ordu Lisesi / Ordu / 1971
Lisans: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Ankara / 1977
Yüksek Lisans: Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Tefsir ve Hadis Bölümü
Doktora: Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Tefsir ve Hadis Bölümü,
Doçent: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı, (1987)
Profesör: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı, “Mitoloji, Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an-ı Kerim” (1993)
Kitapları;
Kuran’da Günah Kavramı
Kur’an Sembolizmi
Fıtratın Dirilişi
Kuran’a Göre Nifak
Yabancılaşma
Ruhsal Yozlaşma Toplumsal Çürüme
Dua Üzerine Düşünceler (Fransızcadan Çeviri)
Mitoloji Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an-ı Kerim
İslamda Sembolik Dil
Tabiattaki Metafizik ve Guénon’un Doğu Metafiziği
Yemin Olsun Ki
Aforozdan Diyaloga (Fransızcadan Çeviri) Fahruddin er-Razi, Et-Tefsiru’l Kebir Tercümesi (Heyet)
Tarihsellik ve Akılcılık Bağlamında Kuran’ı Anlama Sorunu Benliğin İnşası
Kâşânî’ye Göre Kuran’ın Tasavvufî Tefsiri (Fransızcadan Çeviri)
Tasavvufi Makaleler (Seyyid Hüseyin Nasr’dan Çeviri, Fransızcadan)
Kur'an: Dildeki Sonsuz Mucize
Seferler Arifesindeyim Hep
"Modern yaşamın yabancılaşan insanında şiddetli biçimde müşahede edilen şeyin, bireysel ve yığınsal yalnızlık, sıcak ve insani ilişkiler yokluğu, diyaloğ'un kopukluğu olduğunu görmekteyiz."
"Devletin bekası ve esenliği, fertlerin her yandan gözetlenmesi ve denetlenmesiyle değil, ama bu bekanın, ferde mahsus hayatın bekasına bağlı olarak gelişebileceği şuuruyla mümkün olacağı, anlaşılmalıdır."
"Toplumun bütününe mekanikî bir tarzda katılmak istenmediğinde, toplum içinde gönüllü bir yalnızlık yaşanmaya başlanır."
Lahbabi'nin güzel ifade ettiği gibi, "insanlık ilerlediği ray üzerinden meydana gelen tehlikeli bir makas hatasıyla yoldan çıkmışa benzemektedir."
"Endüstri toplumunda, içinde yaşanılan ortamın fikir ve adetlerine karşı pasif tutum ve teslimiyetçilik kesifleştikçe "insan" da öz niteliğini yitirir, toplum bozulur."
Ne kadar azsan, yaşamını ne kadar az görkemli kurmuşsan, o kadar çok şeyin var demektir ve görkemsiz yaşamın o denli büyüktür... Ekonomi, senin yaşamın ve insanlığından aldığı şeylerin yerine, sana para ve zenginlik verir.
Biz, bizi kuşatan tuzaklar çoğaldıkça hakikate daha yaklaşacağız. Bu, varlığımızın kazınan fıtrat'ın, nihayet zaferi olacaktır.
148 syf.
·3 günde·10/10
Yazar yabancılaşma kavramını ve etki ettiği alanları incelerken birçok farklı filozof, sosyolog ve yazarların görüşlerini bir arada sunmuş; aynı zamanda İncil, Kur'an'ı Kerim ve Tevrat'ın bakış açısıyla incelemiştir.
Yabancılaşma kavramını incelemekle kalmamış, bu gidişata dur demek için Kur'an'ı Kerim odaklı bakarak çözüm getirmiştir.
Oldukça bilimsel olmasına rağmen gayet akıcı; zevkle okuduğum kitaplar arasına girdi diyebilirim.
İlgisi olanların okumasını öneririm (:
Güven ve istikrarın hâkim; huzur ve ilmin zirvede olduğu dönemlerde tefsir ilminin imamı olarak kabul edilen; büyük âlim, mutasavvıf Fahruddin Râzi tarafından kaleme alınan “Mefâtîhu’l-Gayb” isimli bu eser; yüzyıllarca Osmanlı Medreselerinde okutulmuş, ayrıca
İbn-i Kesir, Elmalılı, Ebu’s Suud, Hulasatu’l Beyân gibi yakın tarihlerde yazılmış tefsirlerin de her yönden önemli bir kaynağı olmuştur.
Kendinden sonra yazılmış bütün tefsirlere kaynaklık eden; ayetleri, Peygamberimiz (s.a.v.) ve ashabının (r.a.) sözleriyle birlikte delillerle açıklayan, konulara sosyolojik, felsefi, tasavvufi ve bilimsel izahlar getiren 23 ciltlik dev bir eserdir
624 syf.
·Beğendi·10/10
Kesinlikle eşsiz bir Bir anayasa ve erdemler ve ahlâk kuralları kitabı.eşsiz Bir hayat nizamı ve sistemi, kendisinden başka bütün sistemleri ve değerleri şaşılacak derecede çürüten ve çaresiz bırakan mucizevi bir kitap ve ben kesinlikle bu kitaba ve onu indirene ve indirilene iman edip onun dışındaki bütün sistemleri ve yönetimleri ve yöneticileri reddediyorum... AMENTÜ BİLLAH VE KAFARTU BİT TAĞUT
378 syf.
·10/10
Seni anlatmaya söz yetmez.Slogan şu ''Bir tek tefsir al bir çok tefsire sahip ol''.. yıllarca mutezile diye diye sana karşı ön yargımız vardı..Geç oldu tanışmamız ama değdi...Razi bir denizdir......

Yazarın biyografisi

Adı:
Sadık Kılıç
Tam adı:
Prof. Dr. Sadık Kılıç
Unvan:
Türk Akademisyen ve Yazar
Doğum:
Ordu, 1953
İlkokul: Güzelordu İlkokulu / Ordu / 1965
Ortaokul: Merkez Ortaokulu / Ordu / 1968
Lise: Ordu Lisesi / Ordu / 1971
Lisans: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Ankara / 1977
Yüksek Lisans: Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Tefsir ve Hadis Bölümü
Doktora: Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Tefsir ve Hadis Bölümü,
Doçent: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı, (1987)
Profesör: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı, “Mitoloji, Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an-ı Kerim” (1993)
Kitapları;
Kuran’da Günah Kavramı
Kur’an Sembolizmi
Fıtratın Dirilişi
Kuran’a Göre Nifak
Yabancılaşma
Ruhsal Yozlaşma Toplumsal Çürüme
Dua Üzerine Düşünceler (Fransızcadan Çeviri)
Mitoloji Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an-ı Kerim
İslamda Sembolik Dil
Tabiattaki Metafizik ve Guénon’un Doğu Metafiziği
Yemin Olsun Ki
Aforozdan Diyaloga (Fransızcadan Çeviri) Fahruddin er-Razi, Et-Tefsiru’l Kebir Tercümesi (Heyet)
Tarihsellik ve Akılcılık Bağlamında Kuran’ı Anlama Sorunu Benliğin İnşası
Kâşânî’ye Göre Kuran’ın Tasavvufî Tefsiri (Fransızcadan Çeviri)
Tasavvufi Makaleler (Seyyid Hüseyin Nasr’dan Çeviri, Fransızcadan)
Kur'an: Dildeki Sonsuz Mucize
Seferler Arifesindeyim Hep

Yazar istatistikleri

  • 4 okur beğendi.
  • 17 okur okudu.
  • 6 okur okuyor.
  • 58 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.