1000Kitap Logosu
Said el Kahtani

Said el Kahtani

Yazar
BEĞEN
TAKİP ET
8.4
24 Kişi
61
Okunma
6
Beğeni
1.264
Gösterim
Tam adı
Said b. Ali b. Vehf el Kahtani
Doğum
Sera Abide, 1951
Ölüm
2 Ekim 2018
Yaşamı
Çalışmaları ve İlmi Tecrübeleri: 1. Ümmü’l-Kura Üniversitesi, Davet ve Usuluddin Fakültesi’nde yardımcı doçent doktor. 2. Üniversitenin Kıraatler Bölümü başkanıdır. 3. Ebu Bekir es-Sıddık Camii, sonra da Furkan Camii imam-hatibi. 4. Emekli olduktan sonra şer’i avukatlık yapmaktadır. 5. Suudi Arabistan’ın değişik kentleri ile Katar, Hollanda ve İngiltere’de sayısız konferanslar vermiştir. Eserleri: 1. İslam’da Vela ve Bera (Master tezidir). 2. İmam Ahmed’in oğlu Abdullah’ın "es-Sünne" adlı eserini tahkik etmiştir.(Doktora tezidir). 3. el-Berbehari’nin "Şerhu’s-Sünne" adlı eserini tahkik etmiştir. 4. İbn-i Teymiyye’nin "Nefis Tezkiyesi" adlı eserini tahkik etmiştir. 5. Ebu Ömer ed-Dani’nin "er-Risaletu’l-Vafiye" adlı eserini tahkik etmiştir. 6. İslam dini ve müslümanlarla alay etmenin hükmü. 7. Allah’ın hak dinine aykırı olan gelenekler ve sözler. 8. el-İ’lam bi Nakdi Kitabi Neş’eti’l-Fikri’l-Felsefi fi’l-İslam. 9. Din, tamamen Allah’ın Olunca. Kısa link: islamhouse.com/191005
128 syf.
·
10 günde
·
Beğendi
·
Puan vermedi
Hısnu'l-Müslim - Dua ve Zikirler
Bu kitapçığın İsra Yayınevinin basımını okudum. Çok beğendim. Günlük olarak kullanabileceğimiz duaları ve zikirleri bir araya getirip derlemişler. Altlarına da açıklamaları koyulmuş. Bende inşaAllah bu duaları evde kullanabileceğim - kapılara, dolapların üzerine - yerlere asarak duaları sürekli hale getirmeye çalışacağım. Tek olumsuz yanı Arapça'da bazı harflerin harekesi yazılmamıştı. Onlar basımlarda düzeltilirse daha güzel olur inşaAllah.
Hısnu'l-Müslim - Dua ve Zikirler
Okuyacaklarıma Ekle
6
159 syf.
·
Beğendi
·
5/10 puan
Gerek insi ve cinni şeytanlar,gerekse nefsimizin saldırıları ve bu saldırılara karşı müslümanın kendisini koruyacak zikir ve dualar... Yazar bu kitabında tam 267 duaya -Arapça metin ve Türkçe meali- ile yer vermiş.. İyi okumalar dileklerimle..
Hısnu'l-Müslim - Dua ve Zikirler
Okuyacaklarıma Ekle
6
604 syf.
·
22 günde
·
Beğendi
·
8/10 puan
Yazar kitabında Vela ve Bera ( İslama göre dost ve düşman ) hususlarını,gündeme getirmiş bu konuda bir çok alimin görüşlerini aktarmış.Yazarın yaptığı bir bilimsel çalışma olup,master yaptığı okulda ( bu teziyle ) birincilik almış ve büyük takdir toplamış.Şimdi sizlere bu kelimelerin ne manaya geldiğini açıklamak isterim. Vela kelimesi lügatte, sevmek, dostluk göstermek, yardım etmek, iki şey arasında tercihte bulunmak, müttefik olmak ve arkadaşlık yapmak manalarına gelmektedir. Bera kelimesi lügatte, beri olmak, uzaklaşmak, mesafeli durmak gibi manalara gelmektedir. Vela kelimesinin tam zıddıdır. Yani sevmemek, dostluk göstermemek, yardım etmemek, arkadaşlık yapmamak gibi anlamları ihtiva eder. İslam terminolojisinde, ıstılah manaları itibariyle VELA Allah için sevmek; BERA ise Allah için buğzetmek anlamına gelir. Bir müminin insanlara karşı tavrını belirleyen bu konu, hayatın bütün sahalarında geçerli olan çok geniş bir meseledir. Kitap oldukça kapsamlı ve bir o kadar da ağır anlatım yapısı,tam manasıyla anlaşılması için bu konularda yüksek düzeyde bilgiye ( altyapıya ) ihtiyaç var. İlgilenenlere tavsiye eder, iyi okumalar dilerim.
İslama Göre Dost ve Düşman
Okuyacaklarıma Ekle
10