Salahi R. Sonyel

Salahi R. Sonyel

Yazar
8.2/10
5 Kişi
·
20
Okunma
·
5
Beğeni
·
418
Gösterim
Adı:
Salahi R. Sonyel
Tam adı:
Salahi Ramadan Sonyel
Unvan:
Kıbrıslı Tarih Uzmanı, Araştırmacı, Yazar
Doğum:
1932, Kıbrıs
 1932 yılında Kıbrıs’ta doğan Sonyel, İngiliz Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1957 yılına kadar Ada’daki İngiliz yönetimine bağlı kuruluşlarda görev yaptı. Aynı yıl Kuzey İrlanda’da Belfast’taki Queen’s Üniversitesi’nden kazandığı burs ile çalışmalarını Britanya’da sürdüren Sonyel, burada siyasal bilimler, ekonomi ve eğitim konularında eğitim gördü. Ünlü Birbeck College’da siyaset ve diplomasi tarihi üzerine çalışmalar yapan Prof. Sonyel Londra Üniversitesi’nde doktora yaptı.
       Halen Kuzey Kıbrıs’taki Yakın Doğu Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Sonyel, merkezi Ankara’da bulunan Türk Tarih Kurumu’nun da üyesi.
       Prof. Sonyel, çok sayıda makalesi ve araştırmasının yanısıra Türk Kurtuluş Savaşı üzerine 2 ciltlik bir eseri de konu üzerine yazılmış önemli eserler arasında yeralıyor. Prof. Sonyel’in ayrıca, Azınlıklar ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Parçalanışı, Büyük Savaş ve Anadolu Trajedisi, Türkiye’nin Bağımsızlık Mücadelesi ve Ermeniler adlı ünlü eserleri de bulunuyor. Prof. Sonyel’in, İngiliz belgelerinden yararlanarak kaleme aldığı “Büyük Türk Atatürk” adlı bir eseri de var.
‘Bundan sonra, gaye-i mukaddese-i milliyemiz için her türlü fedakarlıkla çalışmak üzere sine-i millette bir ferd-i mücahit suretiyle bulunmakta olduğumu tamimen arz ve ilan eylerim’.
‘Erzurum Kongresi, bütün cihana karşı milletimizin mevcudiyetini ve birliğini gösterdi. Tarih, bu kongremizi, şüphesiz, ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir’.
Amasya genelgesi Türk ulusal akımının dönüm noktalarından birini oluşturur; çünkü, ilk kez, ulusal direniş ilkeleri bir protokol  biçiminde hazırlanarak, Türk yurdunun bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü sağlamak için işbirliği yapmaya söz vermiş olan ihtilalci önderler tarafından imzalanmıştı. Ali Fuat’ın deyimiyle, Amasya kararlarıyla ‘... münferit ve mıntıkavi teşebbüsler birleştirilmiş; bütün milletin, istiklali ve vatanın uğradığı tehlike etrafında müttehit olduğu, gerek harice gerekse dahile gösterilmiştir’.
'Bu koşulları, ağır olmalarına karşın kabul edelim. Öyle tahmin ederim ki, İngiltere’nin Doğu’da asırlarca sürmekte olan dostluğu ve lütufkâr siyaseti değişmeyecektir. Biz onların müsamahasını daha sonra elde ederiz’.
284 syf.
·5/10
Kurtuluş Savaşı dönemlerinde TBMM'nin yabancı ülkeler ile olan ilişkilerini konu alan bu kitap 2 ciltten oluşuyor. Yazarın anlatım tarzı çok kötü. Yüklemi olmayan, virgüllerle birbirine bağlanmış birçok cumlecikten oluşan cümlelerle dolu. Bu da anlamanızı güçleştiriyor.
141 syf.
·Beğendi·8/10
1908 İhtilali öncesine kısa bir değiniş ile başlayan kitapta, İhtilal'in Türk-Ermeni ilişkilerine olumlu etkileri işlendikten sonra Aralık 1909'a kadar süren Adana bölgesindeki çatışmalar İngiliz arşiv belgelerinden derlenmiş.

Yazarın biyografisi

Adı:
Salahi R. Sonyel
Tam adı:
Salahi Ramadan Sonyel
Unvan:
Kıbrıslı Tarih Uzmanı, Araştırmacı, Yazar
Doğum:
1932, Kıbrıs
 1932 yılında Kıbrıs’ta doğan Sonyel, İngiliz Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1957 yılına kadar Ada’daki İngiliz yönetimine bağlı kuruluşlarda görev yaptı. Aynı yıl Kuzey İrlanda’da Belfast’taki Queen’s Üniversitesi’nden kazandığı burs ile çalışmalarını Britanya’da sürdüren Sonyel, burada siyasal bilimler, ekonomi ve eğitim konularında eğitim gördü. Ünlü Birbeck College’da siyaset ve diplomasi tarihi üzerine çalışmalar yapan Prof. Sonyel Londra Üniversitesi’nde doktora yaptı.
       Halen Kuzey Kıbrıs’taki Yakın Doğu Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Sonyel, merkezi Ankara’da bulunan Türk Tarih Kurumu’nun da üyesi.
       Prof. Sonyel, çok sayıda makalesi ve araştırmasının yanısıra Türk Kurtuluş Savaşı üzerine 2 ciltlik bir eseri de konu üzerine yazılmış önemli eserler arasında yeralıyor. Prof. Sonyel’in ayrıca, Azınlıklar ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Parçalanışı, Büyük Savaş ve Anadolu Trajedisi, Türkiye’nin Bağımsızlık Mücadelesi ve Ermeniler adlı ünlü eserleri de bulunuyor. Prof. Sonyel’in, İngiliz belgelerinden yararlanarak kaleme aldığı “Büyük Türk Atatürk” adlı bir eseri de var.

Yazar istatistikleri

  • 5 okur beğendi.
  • 20 okur okudu.
  • 29 okur okuyacak.