Sâtıa Hanım Sultan

Sâtıa Hanım Sultan

Yazar
10.0/10
2 Kişi
·
1
Okunma
·
0
Beğeni
·
2
Gösterim
Adı:
Sâtıa Hanım Sultan
Tam adı:
Emine Satıa Turan
Doğum:
Paris, Fransa, 25 Haziran 1927
Ölüm:
İstanbul, Türkiye, 6 Haziran 2003
Sultan II. Abdülhamid’in torunlarından Sâtıa Hanım Sultan, 25 Haziran 1927 yılında Paris’te doğmuştur. Annesi Emine Nemîka Sultan, babası Ali Kenan Bey’dir. 1952 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye dönen Sâtıa Hanım Sultan, 1956 yılında devrin önemli tarihçilerinden ve aynı zamanda DP Trabzon milletvekili Prof. Dr. Osman Turan ile evlenirler. Sâtıa Turan, 1961-1976 yılları arasında Babıâli’de Sabah, Dünya’da ve Türkiye’de Sabah, Sebil ve Ufuk gazeteleriyle Hilâl dergisinde makaleler kaleme almıştır. Osman Turan’ın vefatının ardından bir daha evlenmeyen Sâtıa Hanım Sultan,
6 Haziran 2003 tarihinde İstanbul’da vefat etmiş ve İstanbul, Ümraniye’deki Ihlamurkuyu Mezarlığı’na defnedilmiştir.
Sâtıa Turan’ın bütün makalelerini ihtiva eden bu çalışmayla kadim İstanbul’u hasretle yâd ederken, tarihe mâl olmuş birçok olayı ve şahsiyeti de daha yakından tanımış olacağız. Bu münasebetle Türklerin büyük kemankeşi Tozkoparan’dan, Osmanlı devrinin büyük güreşçileri Yörük Ali ve Aliço’ya; bugün dahi bütün ihtişamıyla ayakta duran boğazın incisi Çırağan Sarayı’ndan Vahidettin Köşkü’ne; Çanakkale muharebelerinin unutulmuş kahramanlarından Goliath kahramanı Ali Haydar (Öztalay) Bey’den Şaire Leylâ Hanım’a kadar daha birçok konu ve şahıs ele alınmıştır. Bunun yanı sıra Osmanlı devri İstanbul’unun tarihî güzelliklerini, hanedan geleneklerini, Osmanlı padişahlarının sanatkâr yönlerini, Türk cemiyet hayatının en güzel an’anelerini, asırlardır süregelen esnaf teşkilatının ve esnaflığın inceliklerini, helva merasimlerini ve Ramazan-ı Şerif’in büyük bir ilgiyle karşılandığı, saray erkânı ve İstanbul halkının bu ibadeti büyük bir şenliğe çevirmesi akıcı bir üslûpla anlatılmıştıR.
Hırka-i Saadet Dairesi’nin kapısı birdenbire açıldı. Bütün nazarlar kapıya çevrildi. Kalabalık o tarafa doğru birikti. Kapının iki tarafı doldu. Herkes, “kalpler müteheyyiç”, cenazeyi görmek istiyordu. Nihayet elmaslı kemerler, sırmalı Kâbe örtüleri, al atlaslarla müzeyyen tabut, kırmızı fesi ile parmaklar üzerinden mehib ve muhteşem dışarı çıktı. Erkân-ı devlet ve zâbitler, Sultan Abdülhamid’in cenazesi huzurundaydılar. Bütün nazarlar tabuta dikilmişti. Tabut, Hırka-i Saadet kapısı önüne yüksek bir mevkie konuldu. Hamidiye Camii’nin kürsü şeyhi, sırmalı yeşil esvabı ve göğsünde nişanıyla taşın üzerine çıktı. Etrafına bakınarak sordu: “Merhumu nasıl bilirdiniz?” Velveleli, hazin ve müteessir birçok ses, serviler arasında aksetti: “İyi biliriz.”
Eski Esnaf Teşkilatı
Eski İstanbul’da her çeşit esnafın ve zanaat sahiplerinin birer loncası vardı. Bu zanaatlardan birine mensup kimse o zanaatın loncasına kayıtlı olurdu. Başlarında bir “kâhya” bulunurdu.
İçlerinden seçtikleri inzibat amirine “Yiğitbaşı” denirdi. Vaktiyle İstanbul’da esnaflık edebilmek o kadar da kolay değildi.
Zira namzetler birçok kayıt ve şartlara tâbi idiler. Esnafın ehl-i
namus, tok gözlü, soyu temiz yahut kefili sağlam olması gerekirdi. Her esnaf zümresinin çırakları ve ustaları vardı. Meslek disiplini o derece sıkıydı ki bir çırak veya kalfa, ustası tarafından çarşının bir başka ustasına herhangi bir iş için gönderildiğinde dükkânların arka sokağa açılan “Terbiye Kapısı” tabir edilen ufak kapıdan edep ve ihtiramla girerek söyleyeceğini söyler ve usta oluncaya kadar da bir çırak için kapı kapalı kalırdı. Ancak “Terbiye Kapısı” açık bulunurdu.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Sâtıa Hanım Sultan
Tam adı:
Emine Satıa Turan
Doğum:
Paris, Fransa, 25 Haziran 1927
Ölüm:
İstanbul, Türkiye, 6 Haziran 2003
Sultan II. Abdülhamid’in torunlarından Sâtıa Hanım Sultan, 25 Haziran 1927 yılında Paris’te doğmuştur. Annesi Emine Nemîka Sultan, babası Ali Kenan Bey’dir. 1952 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye dönen Sâtıa Hanım Sultan, 1956 yılında devrin önemli tarihçilerinden ve aynı zamanda DP Trabzon milletvekili Prof. Dr. Osman Turan ile evlenirler. Sâtıa Turan, 1961-1976 yılları arasında Babıâli’de Sabah, Dünya’da ve Türkiye’de Sabah, Sebil ve Ufuk gazeteleriyle Hilâl dergisinde makaleler kaleme almıştır. Osman Turan’ın vefatının ardından bir daha evlenmeyen Sâtıa Hanım Sultan,
6 Haziran 2003 tarihinde İstanbul’da vefat etmiş ve İstanbul, Ümraniye’deki Ihlamurkuyu Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur okudu.
  • 1 okur okuyacak.