Sefa M. Yürükel

Sefa M. Yürükel

Yazar
8.0/10
1 Kişi
·
6
Okunma
·
0
Beğeni
·
33
Gösterim
Adı:
Sefa M. Yürükel
Unvan:
Türk Yazar
Doğum:
Sivas, Türkiye, 1960
Aslen Sivas, Şarkışla/Ağcakışlalı olan Sefa M. Yürükel, 1960 yılında Mersin'de doğdu. Çocukluk yılları Ankara'da geçti. Ankara'da Çankaya Lisesi'nde okurken öğrenimini yarıda bırakan Sefa M. Yürükel çeşitli Avrupa ülkelerinde bir süre kaldıktan sonra 1981 yılında Danimarka'ya yerleşti. Danimarka'da bulunduğu süre içinde göçmen işçilerin topluma uyumları ve kültürel konularda Danimarka'nın çeşitli kurumlarında aktif olarak çalıştı. 1985-1997 yılları arasında Danimarka'nın günlük medya ve siyasi hayatında göçmenlerin topluma entegrasyonu ve sosyal ve kültürel gelişimleri konuları üzerine aktif örgütsel ve fikirsel katılımcı olarak yerini aldı. Danimarka'da çeşitli meslek dallarında çalışan Yürükel bir yandan da Danimarka'nın Aahrus şehrinde Yetişkinler Lisesi'ni bitirdi (1991).1992 yılında Aarhus Üniversitesi'ne bağlı Etnografi ve Sosyal Antropoloji Enstitüsü'nde öğrenimine başladı. Öğrenciyken Üniversitede Uluslararası Konferanslar Koordinatörlüğü yaptı (1993-97). Aarthus Üniversitesi'nden, Azerbaycan'da Millî Kimlik ve Modern Devlet Yapılanması adlı çalışmasıyla , Master dercesini alan Yüükel, 1997 yılında Üniversiteden mezun oldu. Aarhus Üniversitesi yayınevinin çıkardığı, Balkan savaşı/The balkan war (Danimarkaca, İngilizce 1994), Ortadoğu'da İhtilaflar ve Çözümler (İngilizce, 1997). Kafkasya'da İhtilaflar ve Çözümler (İngilizce, 1998) adlı kitaplarda makaleleri yayınlandı ve bu kitapların editörlüğünü yaptı. 1997 yılında Norveç uluslararası İlişkiler enstitüsü (NUPİ), Oslo'da araştırmacı olarak göreve başladı. Türkiye'nin Jeopolitiği; Türkiye'de Siyasal İislam, Türkiye'nin kafkasya ve Balkanlarda Önemi ve Rolü; Sovyet Öncesi, Sovyetler Dönemi ve Post-Sovyet dönemlerindeki Azerbaycan'da Siyasal Klan sistemleri üzerine araştırmalar yaptı ve bu çalışmaları NUPİ yayınları olarak yayınlandı (1998-1999). 1999 yılında Norveç Kızıl Haç Teşkilatı'nda, Norveç'e çeşitli ülkelerden gelen mültecilerin topluma uyumundan sorumlu proje şefi olarak göreve başladı. Bu görevinden 2003 yılında ayrılan Yürükel, aynı zamanda 2001 yılından bu yana inisiyatifini aldığı ve İskandinavya çapında oluşturulmasına çalışılan, İskandinavya Türk Dili Konuşulan ve Komşu Ülkeler Araştırmalar Enstitüsü'nün (İTAE, Osio) Direktörlüğü yapmaktadır. Yürükel'in özellikle araştırma yaptığı ve uzmanlaştığı alanlar şunlardır: Batılıların Tarihinde Soykırım ve Techir Olayları; Batılılarda Terörizm ve İnsan Hakları Anlayışları ve Sorunlar; Orientalizm ve Oksidentalizm Terörizm Anlayışları, Sorunlar ve Çözüm Arayışları; Orta Asya, Kafkasya, Ortadoğu ve Balkanlarda İhtilâflar ve Çözüm Arayışları; Milli Kimlik Yapılanmaları, Milliyetçilik ve Etnisite; Siyasal İslâm; Siyasal, Askerî, Ekonomik ve Kültürel Globalizm ve Karşıt Yaklaşımlar; Avrupa'da Entegrasyon ve Asimilasyon Teorileri ve Pratikleri; Siyaset Antropolojisi üzerinedir.
Yürükel; Direktörü olduğu İTAE bünyesinde, Norveç'te akademik yaşamını araştırmacı olarak sürdürmektedir.
"İskence ne sivillere, ne askerlere ne de özel olarak Fransızlara aittir. Bu öyle bir şeydir ki tüm yerleşim bölgelerini saran bir veba gibidir." - Jean-Paul Sartre
"Eski çağlardan bu tarafa, insanların yaptıkları savaşların, hedefleri ne olursa olsun hiçbir şekilde insani bir tarafından söz edilemez." -Ünlü İngiliz Mareşali Frank Chalk
"Almanlaştırma sadece bir şekilde gerçekleşebilir, toprakları ele geçirerek, insanları değil." -Lemkin
"Soykırım; direkt olarak kişileri hedef almaz, kişinin dahil olduğu grubu hedef alır, kişide bu gruba dahil olduğu için saldırıya uğrar." -Lemkin
"... Fransızlar acımasızca Cezayirli sivil halkı katlettiler. Cezayir'de ki Fransızların yaptıkları soykırımda ölenlerin sayısı 1962 yılına gelindiği zaman 1.000.000'u buldu.
"Elimizdeki belgelere göre inandırıcı olan şudur ki, Norveç toplumu ne kadar Tater'i kısırlaştırırsa, o kadar kendi ırkını korumuş oluyordu. Toplumun bu arzularının pratikte gerçekleştirilmesi, resmi yetkililerin Taterlar'ı hatta özellikle çocuk yaştaki Taterlar'ı kısırlaştırmasının da alt yapısını oluşturuyordu." -Bastrup ve Siversen
"...1680'lerde Amerika'ya getirilen her Afrikalı köle, 5 ve ya 6 sterlin karşılığında satışa çıkarılıyordu. Satışlarda, kadın köleler hem ev işlerinde ve tarlalarda çalışabiliyorlardı, hem de çocuk yapabilme kabiliyetlerinden dolayı sömürgelerde, yeni köle üretimine katmerli katkı yapacakları varsayılıyordu ve bunun için de kadın kölelere daha pahalı fiyat biçiliyordu."
"Köle ticareti ve kölelerin ucuz iş gücü olarak kullanılması ve üretimi artırmaları o kadar karlı bir işti ki 16.yüzyıldan 19.yüzyıla kadar olan zaman içerisinde , özellikle İngiliz, Portekizli, İspanyol, Danimarkalı-Norveçli, Fransız ve Hollandalı köle tacirleri tarafından, Afrika kıtasından 12-13,5 milyon arasında Afrikalı insan, Amerika'ya köle olarak tehcir edildi."
"1492 yılında, Colombus'un, Amerika kıtasında, Hispaniola adasına (bugün ki Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu ada) 50 kişiyle ayak bastığı zaman, adada, toplam nüfusu 8 milyon olan Arawaks yerlileri yaşıyordu. Edinilen bilgilere göre, bölgede hüküm süren 22 yıllık İspanyol egemenliğiyle birlikte ilk sıralarda 8 milyon (bazı veriler 5 milyon) Arawaks yerlisinin yaşadığı adada 22 yıl sonra geride kalan nüfus sayısı ise sadece 28.000 idi. "
230 syf.
·Beğendi·8/10
Dört temel bölümden oluşan bu didaktik eserin ilk bölümü soykırım kavramıyla ilgili bilir kişilerin düşüncelerinin aktarıldığı bölüm. İkinci bölümde soykırımlar, üçüncü bölümde soykırımın ne olduğunun analizi, son bölümde uluslararası antlaşmalar gösterilmiş. Bilgilere sunulan kaynaklar çok değerli. Nerdeyse yazılan her cümle için bir kaynak verilmiş. Bu esere ne derece önem verildiğini gösteriyor. Lakin yazarın yorumunu kattığı noktalarda biraz romantik olduğunu görüyoruz. Ayrıca soykırımları anlatırken, soykırım öncesi durumdan fazla bahsetmemiş. Bu, yazarın objektifliğini göz ardı edilebilir şekilde zedelemiş. Okunmalı. Kibar bir şekilde çok ağır durumlar anlatılıyor. Anlamamız gerekli.

Yazarın biyografisi

Adı:
Sefa M. Yürükel
Unvan:
Türk Yazar
Doğum:
Sivas, Türkiye, 1960
Aslen Sivas, Şarkışla/Ağcakışlalı olan Sefa M. Yürükel, 1960 yılında Mersin'de doğdu. Çocukluk yılları Ankara'da geçti. Ankara'da Çankaya Lisesi'nde okurken öğrenimini yarıda bırakan Sefa M. Yürükel çeşitli Avrupa ülkelerinde bir süre kaldıktan sonra 1981 yılında Danimarka'ya yerleşti. Danimarka'da bulunduğu süre içinde göçmen işçilerin topluma uyumları ve kültürel konularda Danimarka'nın çeşitli kurumlarında aktif olarak çalıştı. 1985-1997 yılları arasında Danimarka'nın günlük medya ve siyasi hayatında göçmenlerin topluma entegrasyonu ve sosyal ve kültürel gelişimleri konuları üzerine aktif örgütsel ve fikirsel katılımcı olarak yerini aldı. Danimarka'da çeşitli meslek dallarında çalışan Yürükel bir yandan da Danimarka'nın Aahrus şehrinde Yetişkinler Lisesi'ni bitirdi (1991).1992 yılında Aarhus Üniversitesi'ne bağlı Etnografi ve Sosyal Antropoloji Enstitüsü'nde öğrenimine başladı. Öğrenciyken Üniversitede Uluslararası Konferanslar Koordinatörlüğü yaptı (1993-97). Aarthus Üniversitesi'nden, Azerbaycan'da Millî Kimlik ve Modern Devlet Yapılanması adlı çalışmasıyla , Master dercesini alan Yüükel, 1997 yılında Üniversiteden mezun oldu. Aarhus Üniversitesi yayınevinin çıkardığı, Balkan savaşı/The balkan war (Danimarkaca, İngilizce 1994), Ortadoğu'da İhtilaflar ve Çözümler (İngilizce, 1997). Kafkasya'da İhtilaflar ve Çözümler (İngilizce, 1998) adlı kitaplarda makaleleri yayınlandı ve bu kitapların editörlüğünü yaptı. 1997 yılında Norveç uluslararası İlişkiler enstitüsü (NUPİ), Oslo'da araştırmacı olarak göreve başladı. Türkiye'nin Jeopolitiği; Türkiye'de Siyasal İislam, Türkiye'nin kafkasya ve Balkanlarda Önemi ve Rolü; Sovyet Öncesi, Sovyetler Dönemi ve Post-Sovyet dönemlerindeki Azerbaycan'da Siyasal Klan sistemleri üzerine araştırmalar yaptı ve bu çalışmaları NUPİ yayınları olarak yayınlandı (1998-1999). 1999 yılında Norveç Kızıl Haç Teşkilatı'nda, Norveç'e çeşitli ülkelerden gelen mültecilerin topluma uyumundan sorumlu proje şefi olarak göreve başladı. Bu görevinden 2003 yılında ayrılan Yürükel, aynı zamanda 2001 yılından bu yana inisiyatifini aldığı ve İskandinavya çapında oluşturulmasına çalışılan, İskandinavya Türk Dili Konuşulan ve Komşu Ülkeler Araştırmalar Enstitüsü'nün (İTAE, Osio) Direktörlüğü yapmaktadır. Yürükel'in özellikle araştırma yaptığı ve uzmanlaştığı alanlar şunlardır: Batılıların Tarihinde Soykırım ve Techir Olayları; Batılılarda Terörizm ve İnsan Hakları Anlayışları ve Sorunlar; Orientalizm ve Oksidentalizm Terörizm Anlayışları, Sorunlar ve Çözüm Arayışları; Orta Asya, Kafkasya, Ortadoğu ve Balkanlarda İhtilâflar ve Çözüm Arayışları; Milli Kimlik Yapılanmaları, Milliyetçilik ve Etnisite; Siyasal İslâm; Siyasal, Askerî, Ekonomik ve Kültürel Globalizm ve Karşıt Yaklaşımlar; Avrupa'da Entegrasyon ve Asimilasyon Teorileri ve Pratikleri; Siyaset Antropolojisi üzerinedir.
Yürükel; Direktörü olduğu İTAE bünyesinde, Norveç'te akademik yaşamını araştırmacı olarak sürdürmektedir.

Yazar istatistikleri

  • 6 okur okudu.
  • 2 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.