Selçuk Silsüpür

Selçuk Silsüpür

Yazar
8.3/10
3 Kişi
·
4
Okunma
·
1
Beğeni
·
403
Gösterim
Adı:
Selçuk Silsüpür
Unvan:
Yazar
Doğum:
20 Mayıs 1965
20.05.1965' de Kırşehir'e bağlı Kaman ilçesinin Hamit kasabasında doğdu. Ailesi o 5 yaşlarında iken Keskin ilçesine göç etti. İlk ve Ortaokul tahsilini Keskin'de yaptı. Lise tahsilini Kayseri-Güneşli Ziraat Meslek lisesinde yaptı. Bu okuldan Ziraat Teknisyeni unvanı ile mezun olarak Tarım Bakanlığında göreve başladı. İlk görev yeri Adıyaman-Çelikhan ilçe Tarım Müdürlüğüdür. Hem çalışıp hem okuyarak Ziraat ve İşletme Fakültelerini bitirdi. Nevşehir Tarım İl Müdürlüğünde çalışırken 1989-1990 yılları arısında Yedek Subay olarak askerliğini yaptı. Keskin Hindicilik Üretme İstasyonunda Şube Şefi ve İşletme Müdürü olarak görev yaptı. Hindicilik ve Tavukçuluk konularında uzman olarak çeşitli konferans ve seminerler verdi. 2002-2003 yılları arasında Muğla-Fethiye Arıcılık Üretme istasyonunda Teknik elaman ve Arıcılık Kurs öğretmeni olarak çalıştı. 1997-2002 ve 2005 yılları arasında ek ders karşılığı çeşitli okullarda İngilizce öğretmenliği yaptı. Kırıkkale Bahşili İlçesinde teknik eleman ve ilçe müdürü olarak görev yaptı.

2009 yılında OĞUZLAR "Beydili Boyu, Cerit Aşireti ve M.Rıza bey(SİLSÜPÜR) " adlı Tarihi-Araştırma kitabını çıkararak Araştırmacı-yazarlığa başladı. Ayrıca Sevginle ve Gurbetkuşu adlarında basıma hazır iki adet şiir kitabı bulunmaktadır. İl gazetesine ve Egeliyim.net ve Kalahaber.net internet gazete ve sitelerinde de köşe yazarı olarak makale yazmaktadır.Yazarımız "Tarihte Türkler" konulu Tarihi bir araştırma kitabının da çalışmalarına devam etmektedir. Amatör olarak da arıcılık yapmaktadır.

1993 yılında evlenen yazarımız iki çocuklu olup, İngilizce bilmektedir.
Sümerler için bira içmek insan olmanın gereğiydi.Ne de olsa, bu sarhoşluk ve keyif verici içecek, Gılgamış Destanı'nda da yer alan dökük saçlı ilkel insan Enkidu'yu bile uygar insanlardan birine dönüştürmüştü.
Sümer halkı Mezopotamya'da M.Ö. 3500'lerde uygarlığın zirvesine ulaşmıştır.Mısır uygarlığından en az 2000 yıl daha eskidir. Sümerliler, Mısır, Asuri, Anadolu, Girit ve Yunanistan'a yol göstermiştir. Batı uygarlığının kökeni Sümerlerin olup Hammurabi Kanunları'da Sümer Kanunlarının seçilmişi, özetinden başka bir şey değildir.
Cerid Rakka'dan sökün edince
Açılsın Urum'a yolu Cerid'in
Silsüpüroğlu Fettah Bey'im ölünce
Kırıldı kanadı kolu Cerid'in

Toplansın aşiret birlik olalım
Biz bir zaman Elbeyli'de kalalım
Konuşalım bir karara varalım
Bozulmadan gitsin eli Cerid'in

Yüz atlımız daim ileri gitsin
Sağına soluna çok dikkat etsin
Pılışka vermeden menzile yetsin
Ziyarette aşsın yolu Cerid'in

Çekin göçü de Uruma dönün
Birecik altından Fırat'a inin
Azgındır suları keleğe binin
Bozaklı da akar seli Cerid'in

Sineği çok Nizip ovasına varmayın
Pusu vardır Şar dağına girmeyin
Urbanoğlu kız istiyor vermeyin
Kokulatman gülün ele Cerid'in

Koç dağına çıktığımız duyarlar
Her tarafa çaşıt pusu kurarlar
Mürseloğlu seni neye sayarlar
O zaten ezelden kulu Cerid'in

Berikanlı Terikanlı semtimize gelemez
Kılıç çalıp önümüzde duramaz
Yolumuza çıkıp bacın alamaz
Onlardan sorulmaz hali Cerid'in

Seyfe'nin karşısı koca cebeldir
Cebeli aşınca seyfü seferdir
Yüz atlımız bin atlıya bedeldir
Dönerse silaha eli Cerid'in

Pusuya düşmeyin düz edin yolu
Sıcağa vurmayın evlad ayalı
Varıp konacağın Kırşehir eli
Keskin'de yayılır malı Cerid'in

Fettah Beyin köşek gibi gözleri
Ali Beyin pek tatlıdır sözleri
Burnu hırızmalı Cerid kızları
Deli etti Kul Yusuf'u dili Cerid'in
Asur tarihi, yağma, yıkma ve katliamlar ile doludur.Asurlular, M.Ö. 772 yılında Kudüs'ü fethedip İsrail devletini yıkınca, halkını katletmişler ve halkın ileri gelenleri de Babil'e sürmüşlerdir.Kudüs'teki "Ağlama Duvarı" o günlerin hatırasını taşımaktadır.
"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir.Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir hâl alır." "Evvelâ millete tarihini, asil bir millete mensup bulunduğunu, bütün milletlerin anası olan ileri bir milletin çocukları olduğunu öğretmeliyiz."
Yeni grupların gelişi Sümer uygarlığının tarihsel seyrinde bir kesintiye yol açmamış; tersine Akkadlar, egemen bir güç haline gelinceye kadar Sümer kent kültürünü benimsemiş ve katkılarıyla birlikte bu kültürün sonraki toplumlara aktarılmasında önemli rol oynamışlardır.Akkadlar resmi devlet işleri ve dini ayinlerde Sümerceyi kullanmayı sürdürmüşler; böylece geleneksel kültür, kurumlarla birlikte varlığını korumuştur
"Sen çoktan Grek ve Latin etkisi altına girmişsin; edebiyatımız ve kavramlarımız çoktan oraya bağlanmış.Bunun ötesine geç; Sümerlilere, hatta daha öncesine git.Bu zaman kıskacını kır, dışarı çık.Batı uygarlığının temellerini Eski Yunan ve Roma'da değil daha gerilerde, Doğu Akdeniz ve Mezopotamya coğrafyalarında bulur.Bunun araştırmalarıda Sümerlilere kadar gider."
496 syf.
·7/10
Yazar Selçuk Silsüpür bir Tarihçi olmamasına rağmen çok başarılı bir araştırma eseri ortaya çıkarmış. Kitap özellikle, yazarın mensup olduğu Silsüpür Cerit Aşireti ile ilgili kıymetli bilgiler içeriyor. Cerit Aşiretinin Rakka'ya iskânı sürecindeki yaşanan sıkıntılar; Avşar, Arap ve Kürt aşiretleriyle olan mücadeleleri, Milli Mücadele döneminde Kuvayı Milliye hareketiyle verdikleri destek ayrıntılı bir şekilde anlatılmış. Gerek Dadaloğlu'nun, gerek Kul Yusuf gibi Cerit Aşireti ozanlarının şiirleri, destanları, türküleri başarılı bir şekilde derlenmiş. Severek dinlediğim Muharrem Ertaş, Hacı Taşan gibi Orta Anadolu ozanlarının çalıp söylediği Avşar, Cerid bozlaklarının hikayelerini okumak benim açımdan kıymetliydi. Bu türkülerin uzun yıllardır unutulmadan söylenmesi ve dinlenmesi etkileyici öykülerinin olmasından kaynaklanıyor sanırım. Allah hiç kimseyi o dönem olduğu gibi yerinden yurdundan etmesin. Son olarak Dadaloğlu'nun şu dörtlüğünü ekliyor, iyi okumalar diliyorum.

Öğüt versen öğütlerden almayan
Çağırınca mencilise gelmeyen
Yurtlarının kıymetini bilmeyen
Her birisi bir kötüye kul oldu.
Volkan Uzunyurt
Volkan Uzunyurt Sümerliler / Kengerler Türk'tür ve Tarih Türklerle Başlar'ı inceledi.
528 syf.
·23 günde·Beğendi·8/10
Efenim yazarımız ile tanışma fırsatı bulmuş birisi olarak Selçuk Bey'i ne kadar tebrik etsek azdır.
Neden ?
Çünkü kendisi bu eserde 1481 kaynakça, 691 obje, 50 harita ve 15 tablo kullanarak müthiş bir özveri ile bilimsel bir çalışma ortaya çıkarmıştır.

Daha önceden İlber Ortaylı'nın yer aldığı bir programda ülkemizde tarafsız tarih yapabilenin yok denecek kadar az olduğunu işitmiştim.Bu eser de Sümerlerin Türk olup olmadığı ile o kadar farklı görüşleri yazarımız çekince göstermeden paylaşmakta.Yeterlidir değildir orasını bilemem.Lakin ilk defa böyle tek konu üstünden farklı görüşleri derleyen bir eseri okumakta beni çok sevindirdi.

Sümerce ve Türkçe arasındaki benzerlikler, efsaneler, kozmogonik bakışları, örf ve adetleri mukayese edildikçe; Antropolojik, jeolojik, arkeolojik ve filolojik bilim dallarının bulguları ile göz ardı edilemez kanıtlar elde edilmekte.Bunu göz önüne aldığımızda Anadolu, Malazgirt Savaşı ile Türklere açılmadı.Piktogram ve İdeogramları da görünce Anadolu'ya geliş tarihi 1071 değil M.Ö. 13.000'lerdedir.

Eserimizin tek konusu tabii ki bu iddia üzerine değil.Erken Doğu Tarihi başlığı altında yayınlanmış bilgiler mevcut.Sümerlerin yaşam biçimlerinden, tarih boyunca adım attıkları her konu için bir başlık bulabilirsiniz.

Eserin artıları oldukça fazla ancak eksileri de yok değil.Bazı başlıklar altında alıntılanan cümleyi birden fazla yerde okuyoruz ve biraz bunaltıyor.Bir başka durum ise çok fazla yazım hatası mevcut.Şayet tarihe ilgi duyan okuyucuları bu iki durumun çok yorucağını sanmıyorum.Bol bol okuma sabrı dileklerim ile efenimm.

Yazarın biyografisi

Adı:
Selçuk Silsüpür
Unvan:
Yazar
Doğum:
20 Mayıs 1965
20.05.1965' de Kırşehir'e bağlı Kaman ilçesinin Hamit kasabasında doğdu. Ailesi o 5 yaşlarında iken Keskin ilçesine göç etti. İlk ve Ortaokul tahsilini Keskin'de yaptı. Lise tahsilini Kayseri-Güneşli Ziraat Meslek lisesinde yaptı. Bu okuldan Ziraat Teknisyeni unvanı ile mezun olarak Tarım Bakanlığında göreve başladı. İlk görev yeri Adıyaman-Çelikhan ilçe Tarım Müdürlüğüdür. Hem çalışıp hem okuyarak Ziraat ve İşletme Fakültelerini bitirdi. Nevşehir Tarım İl Müdürlüğünde çalışırken 1989-1990 yılları arısında Yedek Subay olarak askerliğini yaptı. Keskin Hindicilik Üretme İstasyonunda Şube Şefi ve İşletme Müdürü olarak görev yaptı. Hindicilik ve Tavukçuluk konularında uzman olarak çeşitli konferans ve seminerler verdi. 2002-2003 yılları arasında Muğla-Fethiye Arıcılık Üretme istasyonunda Teknik elaman ve Arıcılık Kurs öğretmeni olarak çalıştı. 1997-2002 ve 2005 yılları arasında ek ders karşılığı çeşitli okullarda İngilizce öğretmenliği yaptı. Kırıkkale Bahşili İlçesinde teknik eleman ve ilçe müdürü olarak görev yaptı.

2009 yılında OĞUZLAR "Beydili Boyu, Cerit Aşireti ve M.Rıza bey(SİLSÜPÜR) " adlı Tarihi-Araştırma kitabını çıkararak Araştırmacı-yazarlığa başladı. Ayrıca Sevginle ve Gurbetkuşu adlarında basıma hazır iki adet şiir kitabı bulunmaktadır. İl gazetesine ve Egeliyim.net ve Kalahaber.net internet gazete ve sitelerinde de köşe yazarı olarak makale yazmaktadır.Yazarımız "Tarihte Türkler" konulu Tarihi bir araştırma kitabının da çalışmalarına devam etmektedir. Amatör olarak da arıcılık yapmaktadır.

1993 yılında evlenen yazarımız iki çocuklu olup, İngilizce bilmektedir.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 4 okur okudu.
  • 11 okur okuyacak.