Selen Y. Kölay

Selen Y. Kölay

Çevirmen
8.4/10
105 Kişi
·
322
Okunma
·
0
Beğeni
·
33
Gösterim
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
496 syf.
Ortadoğu insanlık tarihi açısından ayrı bir öneme haizdir. Üç büyük semavî din olan Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet’in de doğduğu yerdir.
Ortadoğu kültürel özellikleri ve coğrafi konumuyla medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve tarihe birçok defa yön vermiştir. Tarihte insanların yaşamını etkileyen birçok gelişmenin, ilk olarak bu bölgede gerçekleşmiştir. Örnek vermek gerekirse ilk yerleşik hayat, ilk tarım faaliyetleri, ilkyazı, ilk yazılı kanunlar ve ilk dinler hep bu bölgede ortaya çıkmış ve dünyaya yayılmıştır. 

Lewis 2000 yıllık geçmişi olan Ortadoğu'yu akıcı sade ve tarafsız ele almıştır. İngiliz asıllı Amerikalı tarihçi Lewis beklentimin üstünde bir performans gösterdi. Tarih kitaplarını okumak insana zorluk verir; bilgi ağırlıklı olduğu için, dili ağır oldugu için, hakim olmakta zorluk yarattığı için. Lakin okuduğum en anlaşılır tarih kitabı bu oldu. Ortadoğu'ya dair bilinmesi gereken birçok konu eserde mevcut. Ve özellikle merakı olup, yeni başlayacak olanlar bu kitap ile başlamalıdır.

Beş kısımdan oluşan kitap; başlangıç için giriş, Hıristiyanlık öncesi, İslamiyet öncesi, İslamiyet'in doğuşu ve yükselişi, Kökenler, Abbasi halifeliği, Bozkır halklarının gelişi, Moğolların ardından, Barut imparatorlukları, Devlet, Ekonomi, Seçkinler, Halk, Hukuk ve din, Kültür, Modern Çağ, Mücadele, Değişim, Etki ve tepki, Yeni düşünceler, Savaşlar, Özgürlükler başlıklarıyla aydınlatıcı bir şekilde anlatılmaktadır.

Keyifli okumalar.
496 syf.
·Beğendi·8/10
Ortadoğu'yu; 2000 yıl öncesinden günümüze tüm yönleriyle ele alan objektif bir eser. Ortadoğudaki kültürel değişiklikleri, savaşları, dinleri, halkları, dilleri, devletleri tüm yönleriyle ele alıyor. Uygarlıkların yükselişlerini, çöküşlerini tüm gerçekliğiyle gözler önüne seriyor.
494 syf.
Bernard Lewis'in bu yapıtı sadece Ortadoğu ile ilgilenenler için değil, aynı zamanda genel kültür açısından meraklı herkes için başlangıç niteliğinde; konu bakımından yüzeysel ama içerik, ayrıntı bakımından ziyadesiyle doyurucu bir bölge çalışmasıdır. Şarkiyatla ilgilenen herkesin bildiği bu üstadın eserini daha önce birçok kere başlamış, yarıda bırakmış; veyahut da ara bölümlerden incelemiştim. Bu sefer baştan sona tek tek irdeleyerek, hazmederek okudum. Benim için keyifli bir ay oldu.

Kitap beş kısımda on dokuz bölümle incelenmiş; Hırıstiyanlık öncesinden tutun, son Saddam olaylarına kadar değinmiş, analizlerini yapmıştır. Son diyorum, çünkü 1995 yılında basılmış. Tabi ondan sonra da Ortadoğu'nun kaderini değiştiren pek çok şey oldu ama onları başka eserlerinde görebiliriz. Benim için, kitabın başı Hıristiyanlık ve İslamiyet öncesine dair birçok bilmediğim şey barındırdığı için çok canlı ve meraklı geçti. Okudukça kitaba ne kadar emek harcandığını görüyorsunuz. Orta kısımlarda ise "genel" olarak bildiğim şeyler olduğu için açıkçası biraz sıkıldım ama tam olarak kronolojik ilerlemediği için zaman zaman geriye dönüşler ilgimi canlı tutmaya yetti. Son iki bölüm ise aslında yakın Ortadoğu tarihinin genel özeti niteliğindeydi. Kitap sonunda da eski bölge haritaları, kronolojik tarih ve Ortadoğu'yu temsil eden bir çok fotoğraf ve resme yer verilmiş.

Eleştirilecek kısımları elbet vardır, bazı değinilmemiş veya üzerinde fazla durulmamış konular gibi. Ama yeterince geniş bir içeriğe sahip olduğundan böyle şeyler elbet kaçınılmaz olacaktır. Diğer bir eleştirim de elimdeki 12. Baskıda birçok yazım hatası olmasıydı. Tabii bu ilgili yayınevi ile ilgili bir durum.

Geçtiğimiz Mayıs ayında 102 yaşında iken hayata gözlerini yuman Lewis hakkında ise Murat Bardakçı şöyle diyor: "... Prof. Lewis’in ilminin haricinde hayran olduğum tarafı lisan öğrenme hususundaki nâdir yeteneği ve bu yetenek sayesinde sekiz-dokuz dili edebiyatları ile beraber mükemmelen bilmesi idi. Türkçe’ye eski Türk Edebiyatı’nı da öğrenerek çalışmaya başlamış, Köroğlu’ndan Bâkî’ye, hattâ Yahya Kemal’e kadar çok sayıda Türkçe şiiri İngilizce’ye çevirmişti ve tarih dışındaki edebî yayınları, aradan uzun seneler geçmiş olmasına rağmen bugün de şiirimizin İngilizce’ye tercüme edilmiş en güzel örneklerinden idi."
488 syf.
·11 günde·Beğendi·10/10
Kitap pers-dogu roma roma çatışmalarından başlayarak osmanlının son dönemine kadar geçen süreçte siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal olayları bir oryantalistin gozunde objektif bir şekilde anlatmış bu dönemlere ait bilgisi olanlar için biraz sıkıcı olabilir. Çünkü kitabın gereği olarak oldukça yüzeysel bir anlatım var.

Fakat dönem hakkında fazla bilgisi olmayan için oldukça öğretici olmuş. Kitabın içinde oldukça orjinal bilgiler olmasida kitabı ayrıca önemli kılan yanı. Her şeye rağmen kesinlikle meraklıları için tavsiye kitaptır.
496 syf.
·Beğendi·10/10
Ortadoğu’yu enine boyuna kadar güzel anlatmış ki...herkese tavsiye ederim. Tarihin derinliklerinde bernard lewis ile yolculuk etmek ayrı bit keyifti. İyi okumalar bu arada arkadaki haritalarda güzel olmuş
496 syf.
·11 günde·Puan vermedi
Ustaca yazılmış, faydalı, bilimsel ve oryantalizmden uzak bir kitap.

Bizim de bir parçası olduğumuz, hatta uzunca bir süre neredeyse tamamını tek başımıza temsil ettiğimiz -bugünkü deyişle- Ortadoğu coğrafyasının, kabaca 18. yüzyıla değin ne kadar gelişmiş olduğunu, buradaki Müslüman uygarlıkların şimdiyle karşılaştırılamayacak derecede bir mukayeseli üstünlüğe sahip bulunduklarını öğreniyoruz.

Sonrası malum...

Aslında "longue durée" bir açıyla bakıldığında anlaşılıyor ki, yaklaşık 500 yıllık modern çağın hâkimi olan Batı medeniyeti de elbet birgün sönecek. Tıpkı ondan önce yükselen Doğu medeniyetinin başına geldiği gibi... Ve insanlık, yüzünü bir kez daha başka bir coğrafyaya, belki de yeniden Doğu'ya (Çin?), dönecek.

Ümit edelim ki, sözü geçecek yeni medeniyet, eskinin haysiyetli kazançlarını korusun ve rezil zararlarını giderebilsin. Ve kendimizi zorlamak pahasına yine ümit edelim ki, ülkemizin de bunda hissesi olsun!

İnşallah...
496 syf.
·Beğendi·8/10
Siyasete, tarihe, sosyolojiye ilgi duyan her okur bu kitabı okumalı diye düşünüyorum. Sürükleyici, açık, anlaşılır bir anlatımı var Bernard Lewis'in. 5 kısımdan oluşan bu kitabı kronolojik bir sırayla Ortadoğu'da siyasi, toplumsal, kültürel değişimi dile getiriyor.
%54 (267/496)
267. sayfada demir attıktan sonra aklımdan geçenler:

Bernard Lewis'in Ortadoğu'su her satırıyla sizi tarihte gezintiye çıkarıyor. Bir batılının gözünden yani dışarıdan parçası olduğunuz bir coğrafyaya adına ortadoğu denilen mezopotamya-küçük asya hattına sosyal, kültürel, siyasî, dini bir bakış atıyorsunuz. Lewis her halükarda alanına hakim bir isim. Yinede karşılaştırmalı okumak gerek. Mesela Edward W. Said'e de kulak vermek gerek.

Lewis'in, zamanında Amerikan dış politikasına yön veren etkin bir isim olduğu söyleniyor. Hamaseti bırakıp kabullenilmesi gereken bir gerçek var ortada. Bu adam konusuna çalışmış ve ortadoğuyu onu biliyorum zanneden anti-oryantalist politik islamcılardan çok daha iyi biliyor. Adamlar biz sizin ciğerinizi biliriz diyor. Edward W. Said'den sonra bu iddialı hamleye karşılık veren kim var peki şarkta.

Yenilgiyi kabullendik. Edward W. Said dediğinizde bile en solcusu, en anti-emperyalisti, en okuyanı bile burun kıvırıyor artık. Bir anda hamasçı, gerici, arkaik kafalı her şey oluyorsunuz. Said'in bahsettiği o betimleyici oryantalist bilgi iktidarı kafalara yerleşmiş olsa gerek: Şark her yönüyle uygarlaştırılması gereken bir barbarlık coğrafyasıdır. Bizim yerli oryantalistlerden bile daha insaflı Lewis. En azından satır aralarında bir hürmet gizli.
496 syf.
·9 günde·Beğendi·9/10
2000 yıllım ortadoğu tarihini, dinlerin uygarlıklar üzerindeki etkisini ve finalde ülkemizin Ortadoğu ile avrupa arasında sıkışıp kalmasının kaynağını güzel bir şekilde ifade eden güzel bir kitap...
496 syf.
·10/10
Son derece derin bir inceleme eseri, gerek içeriği gerekse üslubu acısından fevkalade bir kitap. Son derece tarafsız ve de doyurucu. Ortadoğu kavimlerinin kadim tarihini bilinen en eski köklerine dayandırarak işlemiş...

Yazarın biyografisi

Yazar istatistikleri

  • 322 okur okudu.
  • 29 okur okuyor.
  • 376 okur okuyacak.
  • 18 okur yarım bıraktı.