Şerafettin Şenaslan

Şerafettin Şenaslan

YazarÇevirmen
9.1/10
45 Kişi
·
178
Okunma
·
0
Beğeni
·
116
Gösterim
Adı:
Şerafettin Şenaslan
"İhlâs, yüce Allah ile kulu arasında bir sırdır. Yazıcı melek bilemez ki yazsın. Şeytan da anlayamaz ki bozsun. Hevâ da bilemez ki sahibini yıksın."
SuaY
SuaY I. Halife Hz. Ebubekir (ra) Hayatı, Şahsiyeti ve Dönemi'yi inceledi.
487 syf.
"Denilirdi ki, iman evleri ve nifak evleri vardı. Muhacirlerden Ebubekir (ra), Ensar'dan da Beni Necar'ın evleri iman evleriydi."

Babası, annesi, çocukları ve torunlarıyla Müslüman olup sülalece Resûlullah (sav)'in sahabesi olma şerefine nail olmasından sebep böyle denmiştir. Bu ne şeref, ne saadetli bir aile..

Ebubekir (ra) cahiliye toplumundayken bile en şereflilerinden, hayırseverlerindendi. O zaman bile kimsenin vermediği ziyafetler verirdi. El-Eşnak (diyet ve ganimetlerden gelen mallar) sorumlusuydu. Kendisine güven tamdı. Çağının bilginlerindendi, hitabe yeteneği mükemmeldi. Karşısındakinin kalbine nüfus ederdi konuşurken.

Hedef kalpler olmalı değil mi ki zaten. Etkisiz olmamız, birbirimize nüfus edemeyişimiz kalbi önemsememek olabilir mi?

Resûlullah'in tebliğini duyar duymaz, şüpheye yer bırakmayacak şekilde iman etmiştir. Sıddık mahlası da bu özelliğinden gelme. Miraç hadisesi vuku bulduğunda, iman eden bazı şahıslar irtidad ettiler. Ebubekir (ra) duyduğunda kati bir şekilde "Eğer öyle diyorsa, doğru söylüyor" demiştir. Resûlullah demişse doğrudur. Ne güzel teslimiyet, ne sağlam iman..
Müşrikler: "Sen, onun gerçekten geceleyin Mescidi Aksa'ya gittiğine ve sabah olmadan geri geldiğine inanıyor musun?" dediler. O : "Ben bu olaydan daha büyük bir şeye iman ediyorum... Ona sabah akşam vahiy geldiğine iman ettiğime göre, buna neden iman etmeyeyim?". Bu tavrından dolayı Ebubekir (ra)'a es-Sıddık adı verildi.

Cahiliye dönemindeki üstün meziyetleri dahi örnek olunacak ve saygı duyulacak raddedeydi. Servetini hiçbir kısıtlama yapmadan bol bol infak ederdi; en iffetli insanlardandı; cahiliye döneminde dahi içkiye yanaşmadı; hiçbir puta secde etmedi...
Bu kadar güzel özellikleri olan bir insanın, İslam davetine hemen cevap verip ona icabet etmesi kadar doğal bir şey olamaz.
İçki içen insanın aklı yerinde olmadığını, kendisine dahi faydası dokunmayan heykellerin de tapılmaya layık olmadığını görüp İslam'dan önce bunlardan yüz çevirmiş üstün ahlak sahibi..

Sürekli bir inanç arayışında olması, araştırmaları neticesinde onu İslam dinini duyar duymaz iman etmeye hazırladı.

Bazı meziyetlerini şöyle sıralayabiliriz:
Allah'a ve Peygambere imana çağıran ilk hatip;
Allah ve Resûlune olan sevgisi bütün benliğini sarmış;
İlk dua eden sahabe;
Mağarada iki kişinin ikincisi;
Müslümanların yüz akı;
Sabırlı, sahabeler içinde ümmeti Muhammed'e (sav) en merhametli insan.
Ebubekir (ra) hataların düzeltilmesi, insan haklarına saygı ve bu hakların ihlal edilmemesi konusunda bizlere çok güzel bir örnek;
Allah korkusundan, kul hakkından korkusundan bütün benliğiyle ağlayabilen üstün insan;
Ümmetin en bilgilisi olduğu hususunda sünnet ehli ittifak etmiş zat.
Resûlullah vefat ettiğinde herkes kendinden geçmiş, dağılmış, perişan olmuş vaziyetteyken, onları silkeleyen kendine getiren önder. Kalbi en yanan insan olabilir, en büyük acıyı duyan olabilir. Kendini kaybetmeden yatıştırıcı, uyarıcı rolünün hakkından gelmiş. Bu husus beni çok etkilemiştir her zaman.
Bütün savaşları, hareketleri, İslam'ın merkezi Medine'den yönlendirdi. Sanki önünde bütün arazilerin haritası varmış gibi; sanki bizzat kendisi oradaymış gibi, isabetli komutlar bu Liderden zuhur etmiş.
Gittikleri her yerde dostça ve güven verici hareket etmelerini istemiş ordudan. Hedef İslam'a davetti.
Savaş çağrısı yaptığında, icabet edip gelen Müslümanlar halifenin üzerindeki sade gösterişsiz kıyafeti görüp nasıl da kendi süslerinden haya etmişti. İslam'ı tevazu yönünden temsilde de önder.
#70359084
"Allah Hz. Ebubekir'e rahmet etsin, tevazuu ile büyük, büyüklüğü ile mütevazi idi."

Ve halifelik konuşmasından: "İyi idare edersem bana yardım edin, kötü davranırsam beni düzeltin."
Bu beni kontrol edin demek, beni hesaba çekin, doğru yola sokun. Her insan hata yapar benim hatamı düzeltmede sizde yardımcı olun demek. Sizin idareciniz olmam sizden üstün olma imtiyazına sahip olduğum anlamına gelmez demek.
"Ben Allah'a ve Resulüne itaat ettiğim sürece siz de bana itaat edin. Allah'a ve Resulüne isyan edersem bana itaat etme yükümlülüğünüz kalkar." demişti o gün ilk Halife.

İnsanları her daim iyiliğe, güzele çağırdı. Nasihat etti, sünneti yaşatmaya çalıştı. Dini Resûlullah'tan aldıkları gibi aktarmaya çalıştı gelecek nesillere. Onlara Allah'u Tealayı hatırlatıyordu. Resûlullah'tan sonra dinde oluşacak her türlü noksanlığa, değişikliğe bütün varlığıyla set çekti. Nebi dünyadan ayrılınca türlü türlü fikir ayrılığı olmuş, kopmalar, isyanlar olmuş. Değişikliğe gitmek isteyen, zekat vermek istemeyen insanlar çıkmış. O da; "Vahiy kesilmiştir, din tamamlanmıştır. Ben hayatta olduğum sürece ona bir noksanlık ulaştırılacak öyle mi?" diyerek karşılarına dikildi.
O, üzerine aldığı hilafeti bihakkın yerine getirdi.
Dehşet verici, acı verici zamanlar. İslamiyet varoluş savaşını vermiş bir nevi. Sahabelerden, hafızlardan nice can şehit düşmüş. Çok zor bastırılmış. Zafer nasip eden Allah'a hamd olsun.

İşte her Müslüman böyle sevmelidir, böyle iman etmelidir, Allah ve Resûlunu kendi nefsine tercih etmelidir, bu uğurda üstüne düşeni yapmalıdır. Dini güzelce öğrenip, yaşamamız konusunda bizlere layıkıyla örnek olacak insanların başında gelen Ebubekir Hazretlerinin hayatı okunmaya değerdir ve okunmalıdır.

Resûlullah'la yol arkadaşlığından, O'nu ebedi yurduna uğurlayıp hilafeti alışına ve vefatına kadar her bir detay delillerle ifade buluyor bu eserde. Vefat etmeden kendisine ait malından artanları sonraki halifeye götürülmesini istiyor. Mekke'nin en zenginlerinden, malının hesabı olmayan insanın sadece küçük bir çocuğu olan bir kölesi, bir sulama devesi ve eski püskü bir elbisesi kalmış yanında. Hz. Ömer'e gönderiliyorlar. Kendisine yüklenen görevle şiddetle sarsılıyor yeni halife:
"Allah Ebubekir'e rahmet etsin. Kendisinden sonra geleni şiddetli zora soktu."
Vefatından evvel en son söylediği söz;
"Beni Müslüman olarak öldür ve beni salihler zümresine kat." ayeti idi.

Tarih olduğu gibi yazılır. Kişilerin duygu, inanç ve ilmini aktarmada, olayların görünmeyen manevi yüzünü yansıtma da zayıftır. Öyle bir gayreti de yoktur.
Tarih kayıtlarına bakıp hüküm vermek, sahabeleri eleştirip yargılamak haddi aşmaktır. Zira onlar gibi görüp, onlar gibi düşünemeyiz. Ayrıca tarih kayıtları her zaman tahrif edilmeye çalışılmış. Yalan ve uydurma sözler eklenmiş, bazı rivayetler es geçilmiş, bazı batıl tevil yoluna girilmiş. İnsanlar artık neye inanacağını bilemez hale geldi, veya her duyduğuna inanıp daha tehlikeli bir yola girdi. Sahabeler hakkında bilgi edinirken unutmamamız gereken şeyler olmalı. Onlar Resûlullah'ın talebesi, O'nu örnek aldılar, hayatlarını baştan aşağıya O'nun davetiyle değiştirdiler. Övüldüler Allah tarafından , Resûlullah tarafından.

Bu eserde atılan adımların uzun vadede ne kadar isabetli olduğunu yakinen müşahede etme fırsatı yakaladım. Allah için yaşanırsa, dünyada da ahirette de zafer verilirmiş. Çabalarını, gayretlerini, candan geçmelerini(maldan demeye hacet görmüyorum), dini bütün yönleriyle kıyafet gibi üstlerini geçirip insanları mıknatıs misali hidayete çektiklerini, bu yolla yüceldiklerini, güzelleştiklerini gördüm.
Bu yolda, bu istikamette bizde güzelleşebiliriz...Müslümanlar olarak onları layıkıyla, olduğu gibi tanımaya muhtacız.
İslamiyet'in bütün dünyaya yayılma harekatının ilk evrelerini içeriyor. Raşid Halifeler Dönemi setinin devamını okumak için sabırsızlanıyorum. Böyle kapsamlı ve akıcı kitaplara denk gelmek nimet..

(Sadece bir bölümde anlatılanları zayıf buldum. Detaylara girmeden geçilmesi, eserin geniş kapsamlı muhtevasına zarar verdi benim açımdan.)
ZeyNep_
ZeyNep_ I. Halife Hz. Ebubekir (ra) Hayatı, Şahsiyeti ve Dönemi'yi inceledi.
487 syf.
·27 günde·Puan vermedi
Çok çok harika bir kitaptı.
Serinin devamı için sabırsızım..
Hz. Ebubekir (r.a)'a bir kez daha hayran oldum.
İmanın, ahlakın, bağlılığın, doğruluğun, sadıklığın, vefanın ve daha birçok güzel hasletin öncüsü.
Kendimize sahabe efendilerimizi örnek alsak aslında her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceğiz ama o iradeye ulaşamıyoruz maalesef. Bu doğrultuda gayrette olmamız gerektiğine inanıyorum.
Müellifin kalemine, emeğine ve yüreğine sağlık.
Okuyan herkese istifadesi nasib olsun.
Lâ Edrî
Lâ Edrî I. Halife Hz. Ebubekir (ra) Hayatı, Şahsiyeti ve Dönemi'yi inceledi.
487 syf.
·Puan vermedi
Pakistanlı bir alim olan Muhammed Ali Sallabi 'İslam Tarihi' adı altında Efendimiz(a.s.m.)'den başlamak suretiyle Osmanlı Devleti'ne kadar ciltlerce eser vermiştir. İlk bu eserden başladık. Devamı nasip olur inşallah. Pek çok ihtilaflı konuları çok net bir şekilde izah etmesi cihetiyle takdire şayan bir eser. Daha önce okumuş olduğum Hz.Ebubekir(r.a.) ile ilgile eserlere nazaran ziyadesiyle kapsamlı bir eser. Üstelik yazar sünnet-i seniyye çizgisini kendisine şiar edinmiş. Meraklılarına şiddetle tavsiye olunur.
Erdem Berke Akyıldırım
Erdem Berke Akyıldırım I. Halife Hz. Ebubekir (ra) Hayatı, Şahsiyeti ve Dönemi'yi inceledi.
487 syf.
·38 günde·6/10 puan
Kitap, Ehl-i Sünnetin temel düşüncesini yansıtmıştır. Kullanılan kaynaklar güvenilirdir. Halife Ebubekir'in Cahiliyye dönemindeki yaşamından tut, kisilik özelliklerini ve dönemindeki yaşanan olayları incelemiştir. Kapsamli bir eser olduğunu söyleyebilirim. Kitaba 6/10 verdim. Bunun ilk nedeni, Halife Ebubekir'in çok övülmesi. Yersiz bir övme olduğunu söyleyebilirim çünkü araştırma kitaplarında övmek bilim değildir. Konu İslam dini ise övülecek bir insan değil. Bunun nedeni kitabı okursanız bir hadise denk geleceksiniz. Hadis şu, Ebubekir'in kölesi eşeği kaybettiği için kölesini dövdüğünü ve peygamberin buna güldüğünü nakleder. İkinci nedeni, Yahudi bir din adamını İslam dini ile ilgili ileri geri konustuğu için dövmesini nakleden bir hadis. Derseniz ki Yahudi din adamının yaptığı doğru değil. Kesinlikle katılıyorum. Ebubekir'in de dayakla karşılık vermesi doğru değil. Başka bir nedeni Ebubekir'in kendisi için zekat istemesi ve zekatını halifeye vermeyenlerle savaşması. Bilirsiniz ki zekatlar halifeye verilmez. Bu bahsettiğim olaylar kitapta anlatılır. Diğer nedenler ise Ebubekir'in imameti ile ilgili Kur'an'da birkaç ayetin (Maide 54, Tevbe 100, Fetih 16, Tevbe 83, Fetih 15) imamete delil olmaması. Ayrıca Allah'ın dini ile yapılan savaşların ilişkili tutulmuş olması. Allah adına savaş yapmaları. Kitap tam cihad kafasıyla yazılmış bir kitap. Allah'ın dinini yüceltmek için yapılmış savaşlar Allah'ı Ateistler tarafından küçük düşürür. İslam'da toprak kazanmak amacıyla savaş yapılmaz. Öyle bir şey yoktur.
Peygamber (s.a.v.)'in hayatı bütün müminler için çok önemlidir. Davetçi onun hayatında davetle ilgili bütün detayları bulur. Mürebbi, onun hayatından terbiyeyle ilgili metodları öğrenir. Sahabe-i Kiram'ın onun elinde nasıl eğitildiğini müşahade eder.
Şavaşan Komutan, askerleriyle olan ilişkilerinde, ordunun sevk ve iradesi hususunda, düşmana karşı korkusuzca savaşmada Resulullah (s.a.v)'ın hayatında çok açık örnekler bulur.
Siyasetle uğraşanlar, düşmanlarının acımasızca saldırılarına karşı nasıl muamele edeceklerini onun hayatından öğrenirler.
Alimler, Kur'an-ı Kerim'i onun yardımıyla anlarlar. Zira o, Kur'an-ı Kerim'i ameli olarak tefsir etmiştir.
Kısaca bütün ümmet her türden iyiliği, güzel ahlakı, sahih bir inancı ve salih ameli ondan öğrenir.
Necmiye
Necmiye Siyeri Nebi Büyük İslam Tarihi (6 Cilt Takım)'ı inceledi.
3900 syf.
·327 günde·7/10 puan
benim okuduğum siyeri nebi l989 yılında basılmış,yeni basım olanları biraz daha iyidir umarım.bu eser din alimi Erzrumlu mustafa darir(Gözsüz)tarafından 6 asır öce mısırın Türk sultanına anlatılmış,Biraz hikaye formunda,ana konudan kopup,anlatılmak istenen çok dağıtılmış,anlatanın kendi duygu düşünceleri de karışmış,bir siyer kitabından çok ,peygamberimizin hayatı menkıbeleştirilerek anlatılmış bir kitap haline gelmiş.
Yaşar Sami
Yaşar Sami Siyeri Nebi Büyük İslam Tarihi (6 Cilt Takım)'ı inceledi.
3900 syf.
·Beğendi·5/10 puan
Seviyesi orta halli olanlar için dersler vere vere anlatılan bu siyer.Sallabinin meşur kitabıdır.Kitab kaynak değildir.Ama okumak için gayet güzel kitabtır.Bende 2 farklı baskısı var ikiside el bnm canlarımdır.Tüm kitablarımın olduğu gibi
Atınç Örs
Atınç Örs I. Halife Hz. Ebubekir (ra) Hayatı, Şahsiyeti ve Dönemi'yi inceledi.
%58 (282/487)
·Puan vermedi
Güzel kitap ancak kitabı kalınlaştırmak için çok tekrarlara başvurulmuş. Kitap normal kitaptan büyük ve satır aralıkları fazla gereksiz detaylara girilmiş. Peygamberlerin hayatını mustafa Necati Bursalı dan okumuştum. Kıza ve öz bilinmesi gerekeni anlatmış

Yazarın biyografisi

Adı:
Şerafettin Şenaslan

Yazar istatistikleri

  • 178 okur okudu.
  • 50 okur okuyor.
  • 137 okur okuyacak.
  • 7 okur yarım bıraktı.