Sermin Yavuz

Sermin Yavuz

Tasarımcı
8.8/10
23 Kişi
·
59
Okunma
·
0
Beğeni
·
59
Gösterim
Adı:
Sermin Yavuz
Unvan:
Tasarımcı
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
303 syf.
·3 günde·Beğendi·9/10 puan
Öncelikle okumayı tamamlamak için büyük bir sabır gerekiyor. Sıklıkla kullanılan dipnotlar ve isim fazlalığı sebebiyle o kadar ağır ilerleniyor ki ilk bölümlerinde bırakmayı bile düşündüm. İbn-i Haldun'un, öğrenim hayatı, çeşitli devlet vazifeleri ve seyahatleri sırasında yaşadıklarını kaleme aldığı otobiyografik eseridir. Kendinin, arkadaşlarının ve hocalarının yazdığı mektuplara ve şiirlere de yer vermiş kitapta. Bunun yanında dönemin tarihi ve siyasî olaylarından şahit olduklarını ayrıntılı biçimde anlatmış. Sadece Timur ile gerçekleşen görüşmeleri için bile bir bölüm ayırmış kitabın sonunda. İbn-i Haldun gibi değerli bir şahsı ayrıntılı tanımak ve anlamak isteyenlere kesinlikle öneririm.
88 syf.
·1 günde·8/10 puan
Bu kısa eser içinde barındırdığı bilgiler sebebiyle çok değerli. Erzurum'da ziraat kültürü ile ilgili bilgiler vermekte ayrıca ziraatte kullanılan yöreye özgü kelimeleri vererek açıklamakta. Bulabildikleri şiirler, beyitler, atasözleri, manilerle örneklendirmişler. Eserin sonunda küçük bir sözlük hazırlamışlar. Türk dili ve kültürüyle ilgilenenlerin ilgisini çekebilecek bir eser.
162 syf.
·4 günde·Beğendi·8/10 puan
Osmanlı Toplumunda Dervişler ve Abdallar & Lucy Mary Jane Garnett
+

1912 yılında yazılmış kitapta Osmanlı öncesinde, İslam'ın yayılmasından sonra başlayan 7.yy-8.yy 'da ortaya çıkan Tarikatlar ve Kaideleri değerlendiriliyor. Selçuklu dönemi ve Osmanlı döneminde de giderek Anadolu toplumlarında yayılan Tekke ve toplulukların, türbelerin etkileri gösterilmiş. Aslında kitap ağırlıklı olarak Osmanlı dervişleri, yaşayış ve tasavvufi inanç üçgeninde değerlendirmeler, tespitler yapıyor. Üstelik bunu yaparken anlatılan dönemlerin coğrafik, siyasi ve diğer dini gelişmelerin anlatılması çok etkili olmuş. Kısa ancak etkili bir derleme olmuş.
+
Beni şaşırtan unsurlar; kitabın yazarı Lucy Mary Jane Garnett'in batılı gözünden bizim kültürümüzü çok iyi anlatmış olması, ki bir kadın olarak birçok dervişi ve tarikatı ziyaret ederek merasimleri yerinde incelemesi oldu. Ayrıca tarihi kaynakları çok iyi değerlendirerek üzerine efsane öyküleri, mitleri çok etkili kullanması şahane olmuş. Mevlevi, Bektaşi, Rufai, Kadiri, Hamzavi gibi birçok tarikatı değerlendirmeleri çok özeldi. O halde hadi okuyun!
357 syf.
·Beğendi·10/10 puan
Türkmen boylarında Karacoğlan, Dadaloğlu, Yunus’tan ezberinde birkaç dize olmayan çok az olurdu.
Sohbetin sonu da genellikle bu ozanların dörtlükleri ile biterdi ve benim çocukluğum da işte böyle bir Türkmen boyunda geçti.
Bir gün dayım lime lime olmuş bir Karacaoğlan kitabı verdiğinde galiba “o yaşlı gocaların tekrarlayıp durduğu manileri mi okuyacağım” diye düşünmüş olmalıyım ki, o kitabı okumadığım gibi, sahipte çıkmadım.
Fakat ondan sonra aldığım bütün şiir kitapları, okuduğum tüm şiirler ve şairlerin bir Karacoğlan, bir Dadaloğlu, bir Yunus bile etmediğini görünce Karacoğlan üzerine yazılan tüm kitapları aradım, buldum, okudum fakat o kıyametini bilmediğim kitabı hiçbir yerde bulamadım.
Bana göre Karacaoğlan’ı okumayan birsinin insanı, doğayı, çevreyi, dağları, ovaları, yer adlarını, Türkçeyi, bitkileri, canlı türlerini, insan ve doğa sevgisini yeteri kadar tanıması, bilmesi mümkün değildir.
Örneğin: Kömür gözlü, Küpeleri kulağında mum gibi yanan, Ceren bakışlı, Yanağı gamzeli, Boğum boğum al kınalı, Gül alıp reyhan veren, Ala gözlü, Başı al valalı, Seherde açılan gül gibi, Usul boylu, Gözleri sürmeli, Gerdanı benli, Ilgıt ılgıt esen yel gibi, Top zülüflü, Karakaşlı, Tomurcuk memeli, Eğik başlı, Evliya hırkası giyinen, Huri gibi, Boyu uzun, Kaşı kara, Ak saya giyinmiş, Nergis bakışlı, Ay yüzlü, Ayın on dördü gibi, Gül yüzlü, Al Yanaklı, Menevşe Bakışlı, Ak benizli, Kırmızı kolçalı, Altın burmalı, Garbi değmiş kavak gibi sallanan, Yanağı ay tekeri, Ağzı oğul balı gibi, İncecik belli, Ala gözü söbe, Ağca ceren gibi çölde gezen, Türlü libas giyinen, Tülü maya gibi salınan, Keman kaşlı, “Terlisin sevdiğim sil” diyen, Yüzü çifte benli, Dişleri inci tanesi, Bülbül gibi daldan dala konan, Çift memeleri koynuna iz eden, Tatlı dilli, Trablus şallı, Eğnine alınan mor giyinen, Sağ elinde tas ile suya giden, İnce belli, Frenk şekeri gibi, Zemheride gül gibi açılan, Günde beş kere zülfünü bağlayan, Cenneti âlânın nuru, Al şalvarlı, Halka halka zülüflü, Yaz olanda sıtma tutan, Güz olanda terlemeye yatan, Kokuya benzeyen, Ak elleri deste deste güllü, Melil mahzun gezen, Bacasında baykuşlar öten, Deli eden, Yeni doğan gün gibi, Kapısında çalılar biten, Ak topuklu, Has bahçe içinde top nergiz gibi, Halılar dokuyan, Bülbüller gibi şakıyan, Top yanaklı, Servi boylu, Gerdanı benli, Menekşe gözlü, İnce belikli, Altına al üstüne mavi giymiş, Diline doyulmaz, Karın üstüne kan damlamış gibi, Gayet nazlı, Ak göğsü yalaz düğmeli, Telli yemeni giyen, Atlas tumanlı, Kaşları göz ile cenk eden, Kirpiği hançer gibi, Keklik gibi taştan taşa seken, Kırmızı donlu, Çok merhametli, Binden ziyade beni olan, Bu gün dünden güzel olan, Öpülürken dişlenen, Sırma cepkenli, Hilal kaşlı, Dudağına diline bal bulaşmış, İnce kemerli, Eşi menendi olmayan, Güzel seven, Kıl ördek boyunlu, Habeş benli, Bir karış gerdanlı, Tavus kuşu gibi göğsü nakışlı, Göller içinde kuğuya benzeyen, Saçağı dizde bir kuşak kuşanmış, Laleden kırmızı gülden de güzel, Ak göğsünde namaz kılınan, Serçe gibi seken, Göğsün düğmesi sıkça dikilmiş, Ördek gibi yüzen, Kırk beş belikli, Elbistan yanaklı, Ak eline kan gibi kına yakan, Eline el değmemiş, Boyu uzun beli ince, Huma kuşu gibi, Ellenmiş bellenmiş olmayan, Sırma kaşlı, Reyhan gibi kokan, Salına salına gelen, Dostunun halini bilen, Sırma belikli, Koynunda çifte meme besleyen, Söyledikçe şirin dilleri ballanan, Göğsü çifte benli, Elma yanaklı, Uzun boylu, Çitte belikli, Dudu dilli, Kırmızı önlüklü, Turunç memeli, Çağırıp bergüzar veren, Siyah zülfünü mah yüzünde gezdiren, Suna gözlü, Kadife şalvarlı, Güvercin duruşlu, Entarisi Frenk renkli, Kaşın eğmiş, Elleri göğsünde, Göğsü ilikli, Kudretten sürmeli, Saçları topuğunu döven, Hüma bakışlı, Peynir dilli, Seherde suya giden, İnce bele cevahir kemer takan, Huriye benzeyen, Burnu hırızmalı, Ayağı halhallı, Topuğu benli, İnce bele kol isteyen, Ceylan bakışlı, Al yanağı bal gibi, Misk gibi kokan, İnim inim ağlayan, Kalem kaşlı bir güzel gördünüz mü?
Elbette gördünüz, hem de kaç kez. Belki de o güzel size göz süzdü, gerdan da kırdı ama Karacaoğlan okumadıysanız siz onu hiç fark etmediniz.
Sevgiliyi bu ve bunun gibi, daha yüzlerce eşsiz betimlemelerle anlatan ozan dere, ırmak, pınar, ova, yayla, gül, lale, nergiz, sümbül, zambak, bülbül, turna, hüma kuşu, ceren, at gibi, doğadaki tüm canlı ve bitkileri de sevgiliden ayrı tutmaz, onları da sevgiliyi övdüğü kadar över.
Yücesinde sığınlar gezen, Ah ettikçe dumanı tüten, Derin göllerinde bahriler yüzen, Mor sümbüllü, Pınarları çağlayan, Çimeni güllere karışmış, Başında dudu kumru öten, Lale sümbül biten, Başı karlı, Lalesi yetişmiş, Sümbülü taze, Kuzular meleşince gidilen, Engininde şahin süzülen, Kocaman ardıçlı, Soğuk pınarlı, Başında kaval çalınan, Garbi esince buzu eriyen, Başında can otu biten, Yücesinde koç yiğitler gezinen, Seyfisi top olmuş, Yükseği kartal yuvalı, Yel vurunca karları eriyen, Kuzu meleşen, Karları erimeyen, Kışın azgın yüzlü, Başında kurtlar uluyan, Türlü libas giyinen, Yükseğine çıkılmayan, Üstü boz topraklı, Kaplan meşeli, Toprağına taşına altın yağan, Menevşesi gülü kokan, Biri bin olan, Kışın yolu kapanan, Başı pare pare dumanlı, Cennete benzeyen, Kaplan gezen, Ceren meleşen, Kamalaklı, Karaardıçlı dağlar gördünüz mü?
Tabi ki gördünüz ama ne var o dağların yücesinde hiç merak etmediğinizden, muhtemelen önünden geçip gittiniz.
Oysa Karacaoğlan okusaydınız başında kartallar süzülen o dağları elbette merak eder, gider görürdünüz.
Annaç, Asrık, Aşkar, Babal, Balaban, Bahri, Baz, Libas, Bedir, Belik, Bergüzar, Bor, Boymul, Cığ, Cırnak, Cüda, Cündi, Çarh, Çeşm, Dağlamak, Davlumbaz, Devre, Didar, Domur, Dulda, Dür, Edik, Eğin, Eğmel, Eke, Emmi, Kayıl, Kavil, Keleş, Kelli, Kemha, Kerem, Kıcı, Kıvı, Kirmen, Kib ü Kar, Koçmak, Kulunç, Konalga, Kor, Koyak, Köşek, Göynük, Kutnu, Küffar, Leb, Libas, Mağrip, Mah, Mahana, Mahfi, Mail olmak, Manca, Maral, Maşrık, Maya, Meles, Melil, Menend, Mestane, Meyil, Mihman, Miri, Mizan, Muhannes, Mürde, Nâçar, Nâgehan, Name, Nar, Nas, Naşi, Nazar, Nevcivan, Nikap, Niyaz, Oflaz, Ola, Onmak, Onulmaz, Örd, Örek, Öşek, Özge, Penah, Perçem, Peyke, Pervane, Pervaz, Pohur, Pısmak, Pus, Pusarmak, Pür, Püren, Rasaf, Rayıha, Reyhan, Revan, ,Rüsvay, Sak, Sağrı, Sal, Salak, Sandal, Savran, Savat, Savay, Savsala, Saya, Senk, Sehil, Sıdk, Sufat, Sığın, Sıktırma, Seyfi, Sin, Siyeç, Sokunmak, Soyka, Suna, Söbe, Süllem, Şahbaz, Şakird, Şar, Şavk, Şekva, Şem, Şems, Şeyda, Şıvga, Şelek, Şitil, Şol, Şor, Taam, Tamu, Tatar, Tavk, Taylak, Tehne, Temren, Tezmek, Tımar, Toklu, Tor, Toy, Tuman, Turaç, Turalamak, Tülek, Tülümaya, Uğrun Uğrun, Uluk, Urd, Urum, Üryan Us, Uz, Ün, Üsküf, Üzülmek, Vala, Vuslat, Yad, Yağlık, Yalaz, Yele, Yalaf, Yanal, Yaşın, Yad, Yavıklamak, Yeğin, Yekte, Yelgin, Yemeni, Yerinmek, Yıkmak, Yıkışmak, Yitik, Yolak, Yoz, Yüğrük-Yörük, Yuka, Yumuşlu, Yunaklık, Yuvalamak, Zağlı, Zâr, Zeban, Zemheri, Zerbap, Zıbın, Zehgir, Zibil, Zulâl, Zülüf.
Ya bu kelimeler ile aşinalığınız nasıl?
Belki siz biliyorsunuz fakat siz Karacaoğlan okumazsanız, bunları çocuklarınıza kim öğretecek?
Şayet bir gün Karacaoğlan okumaya karar verirseniz, derleyicisinin kim olduğu da çok önemli.
Zira Karacaoğlan’ın şiirleri ile hiç ilgisi olmayan o kadar çok Karacaoğlan derlemesi var ki.
Bunlardan birini alır okursanız, okuduğunuza pişman olur Karacaoğlan şiirlerini sevemezsiniz.
Cahit Öztelli, Mustafa Necati Karaer ve Dr. Müjgân Cumbur’un derlediği Karacaoğlan derlemelerinin en iyilerindendir fakat bunlardan da iyisini bilen varsa beni de bilgilendirirlerse çok sevinirim.
Bilmem katılır mısınız ama şiiri sevmeyen insan, tabiat ve doğayı da yeteri kadar sevemez gibi gelir bana.
İyi Okumalar.
319 syf.
·33 günde·Puan vermedi
kitabı okumam tam 33 gün sürmüş. bu biraz benim tembelliğimden ama kitabın da hakkını yemek istemem, çok kötü.

yazarın tezi basit: hume, din karşıtı değildi. tarihsel dinleri ilkel bulmakla birlikte doğal dine inanıyordu. deist de değildi, mucizelerin ispat edilebileceğine karşı çıkmakta, fakat mucizelerin imkanını kabul etmekteydi.

üç cümleyle anlatılabilecek şeyi 300 sayfada anlatırsanız, ayrı kitap olarak yayınlanabilecek giriş bölümüyle de bir güzel şişirirseniz okumak 33 gün sürer hocam. zaten kitabı da sadece ben okumuşum. tek okuyucunuzu da kaybettiniz. selamlar.
301 syf.
·10 günde·Beğendi·10/10 puan
Büyük mütefekkir İbn Haldun'un derin ilmi birikimini yaşadığı dönemin devlet adamları ile ilişkilerinde harmanlayarak bilim-siyaset bağlantısını nasıl tatbik ettiğini anlatan güzel bir biyografi. Yürüttüğü kadılık göreviyle adaleti tesis etme çabaları ve özellikle Timur döneminde hükümdar ile yaşadığı anılar açısından okunmaya değer hatıralar barındırıyor eser.
196 syf.
Gerçekten güzel bir Nurettin Topçu incelemesi. Nurettin Topçu'nun Türkiye'de siyasal kültür içerisinde şekillenen ideolojik akımlarla kurduğu ilişkinin sadece milliyetçi-muhafazakar ve İslamcı perspektiften incelenmemesi gerektiğini gayet güzel bir şekilde ortaya koyuyor.

Yazarın biyografisi

Adı:
Sermin Yavuz
Unvan:
Tasarımcı

Yazar istatistikleri

  • 59 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 84 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.