Şevket Süreyya Aydemir

Şevket Süreyya AydemirSuyu Arayan Adam yazarı
Yazar
8.9/10
3.322 Kişi
12,7bin
Okunma
641
Beğeni
24bin
Gösterim

Şevket Süreyya Aydemir Kimdir?

1897'de Edirne'de Balkan göçmeni, topraksız bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası Mehmet Ağa, Bulgaristan'ın Deliorman yöresinde toprak sahibi varlıklı bir kişi iken servetini kaybetmiş biriydi, Edirne'de bahçıvan olarak çalışmaktaydı. Annesi aydın bir kişi olan Şaziye Hanım idi. Okuma yazmayı annesinden öğrendi. Mahalle Mektebi'nden sonra askeri rüştiyeye devam etti. Küçük yaşlardan itibaren siyasetle ilgilendi. Henüz on bir yaşında iken İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye oldu. Balkan Savaşları öncesinde annesini ve bir ağabeyini kaybetti. Edirne işgale uğrayınca katliamdan kurtulmaları için İstanbul'a gönderilen çocuklar arasında yer aldı. Kuleli Askeri Lisesi'ne kaydoldu ancak Edirne'nin geri alınması ve bir oğlunun daha asker olmasını istemeyen babasının çağırması üzerine geri döndü; Edirne Rüştiyesi ve Öğretmen Okulu'nda (bugünkü Edirne Lisesi) öğrenim gördü. Bu yıllarda Turancı görüşleri benimsedi. Diğer ağabeyinin Sarıkamış'ta hayatını yitirmesi üzerine I. Dünya Savaşı'nda gönüllü olarak savaşa katıldı; ağabeyin şehit edildiği Kafkasya Cephesi'nde çarpıştı, yaralandı. Cephedeyken okuduğu Müfide Ferit'in Aydemir adlı romanı onu çok etkiledi. İleride Soyadı Kanunu çıktığında Aydemir soyadını seçmesi bu romanın etkisiyledir. Geri çekilme emri üzerine Edirne'ye dönen Şevket Süreyya, öğretmenlik eğitimini tamamladı. Edirne'nin Yunanlar tarafından işgali üzerine bir süre yerel direniş hareketlerine katıldı. Azerbaycan'da kurulan hükümetin İstanbul hükümetinden öğretmen istemesi üzerinde Nuha kentine (bugünkü adıyla Şeki) öğretmen olarak atandı ve 1919–1920 yılları arasında Azerbaycan'a geçti. Ermeniler'e karşı kurulan gönüllü birliğin kumandanı oldu ve bir halk kahramanı haline geldi. Ancak Kafkasya'nın çok etnikli yapısını görünce eski Turancı fikirlerinin doğruluğunu sorgulamaya başladı. Bakü'de toplanan Doğu Halkları Kurultayı'na Nuha Delegesi olarak katıldı. Bu kongreye katılması onun komünizme merakını arttırdı. Kurtultay'dan 10 gün sonra yine Bakü'de gerçekleşen Türkiye Komünist Fırkası'nın toplantısına da katılan Şevket Süreyya, merak ettiği ideolojiyi öğrenmek isteiği ağır basınca Milli Mücadele'ye katılmak yerine Nuha'ya dönmeyi tercih etti. Bir süre amaçsızca gezen Şevket Süreyya, Batum'a gittiğinde Komünist Parti'ye girdi. Yine Batum'da bir öğretmen arkadaşının kızkardeşi ile evlendi ve bu evliliği ömrünün sonuna kadar sürdürdü. Batum'dan sonra Moskova'ya giderek bir çok Türk öğrenicinin de öğrenim gördüğü Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi'ne (KUTV) kaydoldu. İktisadi ve Sosyal Bilimler Okulu 'nda ekonomi eğitimi aldı. 1923 yılında Türkiye'ye geri döndü. Şevket Süreyya, Türkiye'ye döndükten sonra Aydınlık Dergisi'nde komünist fikirleri yaymaya çalışan yazılar yazdı. 1924 yılında Sadrettin Celal Antel ile beraber hazırladığı Lenin ve Leninizm adlı kitabı yayımladı. 1925'te TKP'nin üçüncü kongresinde yedi kişilik Merkez Komite'nin üyesi oldu. Türkiye İşçi ve Çiftçi Fırkası'nın 1 Mayıs'ta "Dünyanın Bütün İşçileri Birleşiniz" yazılı broşür dağıtması nedeniyle gerçekleşen "1925 tevkifatı" sonucu dergi kapatıldı ve Aydemir de Ankara İstiklal Mahkemesi'nde devrin bir çok ünlü komünistiyle beraber yargılanarak 10 yıl hapse mahkum oldu. Muasır Türkiye'nin İktisadi İnkişaf İstikametleri adlı kitabını mahkumiyeti sırasında yazdı fakat bu eser yayımlatamadı. Afyon Cezaevi'nde geçirdiği bir buçuk yıldan sonra 29 Ekim 1927'da ilan edilen genel aftan yararlanarak hapisten çıktı. 1927 Tevkifatı sırasında yeniden tutuklanıp yargılandı fakat beraat etti. Bundan sonra komünizm çizgisinden ayrılıp bir nevi milliyetçi komünizm anlayışını savunmaya başladıysa da Türkiye için geçerli düşüncenin Kemalizm olduğu görüşüne döndü. Vedat Nedim Tör'le birlikte TKP'den ayrıldı. Partiyi polise ihbar etmekle suçlandı. 1928'de Bürokrat olarak Ankara'da çalışmaya başladı. 1951 yılında kadar eğitimci ve iktisatçı olarak çeşitli devlet görevlerinde bulundu. Yüksek Teknik Öğretim Umum Müdür Yardımcılığı, Ankara Belediyesi İktisat Müdürlüğü, Ankara Ticaret Mektebi Kurucu Müdürlüğü, İktisat Vekaleti Sanayi Tetkik Heyeti Reisliği, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyeliği yaptı. 1932 yılında Atatürk'ün isteği üzerine Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile birlikte Kadro Dergisi'ni çıkarttı. Dergi kapatıldığında Ankara Ticaret Mektebi'nde müdür olan Aydemir, bu görevi 1936'ya kadar sürdürdü. İki yıl Ankara Belediyesi İktisisat Müdürlüğü yaptıktan sonra İktisat Bakanlığı'nda çalışmaya başladı ve İsmet İnönü'nün güvenini kazandı. Komünist geçmişi nedeniyle çok eleştirilse de başarıları nedeniyle yükseldi. Bir dönem Ekonomi Bakanlığı'nca İsmail Hüsrev Tökin'le birlikte bir kalkınma planı hazırlamakla görevlendirildi. Fakat İsmet Paşa bu planı kabul etmedi. 1951'de Vekiller Heyeti kararıyla emekli edildikten sonra kendisini yazarlığa verdi. Hayatı boyunca çok sayıda eser veren Aydemir, Tek Adam adlı eserinde Atatürk; İkinci Adam adlı eserinde İsmet İnönü 'yü yazdı. Bunun dışında Menderes'in Dramı, Enver Paşa (kitap) gibi biyografiler ve Suyu Arayan Adam gibi otobiyografik denemeler dışında Toprak Uyanırsa ve Kahramanlar Doğmalıydı adlı romanları yazdı. 27 Mayıstan sonra oluşan yeni düşünce ortamında kurulan sosyalist eğilimli Devrim ve Yön gibi dergilerde yazıları yayınladı. 12 Mart Muhtırası sonrası Yön Dergisi kapatılınca yazılarına Cumhuriyet Gazetesi'nde devam etti. 25 Mart 1976'da Ankara'daki evinde hayatını kaybetti. Ankara Belediye Başkanı'nın emriyle tabutu, Türk bayrağına sarılı olarak defnedilmiştir. Adı, Ankara'da yıllarca oturduğu sokağa verildi.
Unvan:
Öğretmen ve Yazar
Doğum:
Edirne, Osmanlı İmparatorluğu, 1897
Ölüm:
Ankara, Ankara, 25 Mart 1976

Okurlar

641 okur beğendi.
12,7bin okur okudu.
778 okur okuyor.
10,9bin okur okuyacak.
475 okur yarım bıraktı.

Şevket Süreyya Aydemir Sözleri ve Alıntıları

Tümünü gör
"Altına çizilmiş yolda, ağır bir treni çeken bir lokomotif gibiydi."
Sayfa 420 - Remzi Kitabevi 18. Basım 2006 YılıKitabı okudu
Namık Kemal
Ölürsem görmeden millete, ümit ettiğim feyz'i, Yazılsın senk-i kabrimde, vatan mahzun, ben mahzun!
Sayfa 204 - Remzi KitabeviKitabı okudu
"Hüzün ve yorgunluk beni mağlup edecekmiş gibi geliyor bana."
Sayfa 227Kitabı okudu

Şevket Süreyya Aydemir İletileri

Tümünü gör

Şevket Süreyya Aydemir Yorum ve İncelemeleri

Tümünü gör
407 syf.
9/10 puan verdi
Suyu Arayan Adam
Yıllar önce "Tek Adam" serisi ile tanışmış ve hayran kalmıştım Şevket Süreyya Aydemir'e. Normalde kronolojik biçimde yazılmış ve ansiklopedik bilgiler içeren tarih kitaplarını okuyamama gibi bir sorunum var lakin, mevzubahis o tarih, böyle özyaşamsal eserlere ilmek ilmek yedirilmişse
Suyu Arayan Adam
Suyu Arayan AdamŞevket Süreyya Aydemir · Remzi Kitapevi · 20212.990 okunma
407 syf.
8/10 puan verdi
·
7 günde okudu
İlber Ortaylı
İlber Ortaylı
tarafından okunması tavsiye edilen, Milli Eğitim Bakanlığı'nca 100 temel eser kapsamına da alınmış harika bir eser
Suyu Arayan Adam
Suyu Arayan Adam
. İçerik olarak tarihi hadiselerden bahseden kitapları pek sevmiyorum. Özellikle olayları anlatırken yavan bilgiler içeren kitapları...Mesela şu tarihte şöyle bir olay olmuş veya şu savaşa şu kadar kişi katılmış ve olaylar böyle vuku bulmuş gibi. Ancak
Şevket Süreyya Aydemir
Şevket Süreyya Aydemir
bu tarz bir eser kaleme almamış. Daha önce
İvo Andriç
İvo Andriç
'e ait
Drina Köprüsü
Drina Köprüsü
kitabını okumuştum. Orada tarihi olaylar bir köprü gözünden aktarılıyordu. Okumaya başladığınız andan itibaren siz de o döneme ışınlanıyor hissine kapılıyordunuz.
Suyu Arayan Adam
Suyu Arayan Adam
'da da aynen bu hisse kapıldım. Yazar adeta, size bir yavanlık veya basitlik değil olayları yaşayabileceğiniz bir kitap vadediyorum demiş sanki. Tutmuş bizi yakamızdan ve o dönemlere götürmeye çalışmış. Bunda da başarılı olduğunu gönül rahatlığıyla söylemeliyim. Kitabın bu kadar başarılı olmasında, belki de yazarın bizzat kendisini anlatmasından kaynaklı bir etki söz konusu. Otobiyografi şeklinde yazılmış eser. 'Suyu Arayan Adam' olarak da kendisini nitelemiş. Hülâsa, yakın Türk tarihimize bir ışık tutmaya çalışılan bu kitapta
Şevket Süreyya Aydemir
Şevket Süreyya Aydemir
değişik fikir ve hevesleri değerlendirip redderek, en sonda bulmuş olduğu yeni ideolojilerini keşfederek suyu bulduğunu ifade etmektedir. Bu kıymetli eseri herkese tavsiye ediyor, keyifli okumalar diliyorum.
Suyu Arayan Adam
Suyu Arayan AdamŞevket Süreyya Aydemir · Remzi Kitapevi · 20212.990 okunma
511 syf.
8/10 puan verdi
·
Beğendi
Şevket Süreyya Aydemir'in bu biyografisini çok değerli buluyorum. Cumhuriyet'in kurucu liderlerini ve en önemli sivil liderlerinden birisi olan Menderes'in biyografisini yazarak gelecek kuşaklara Cumhuriyet tarihini en objektif şekliyle anlatmıştır. Son bir yıl içinde Cumhuriyet
Menderes'in Dramı
Menderes'in DramıŞevket Süreyya Aydemir · Remzi Kitabevi · 2007330 okunma