Seyyid Hüseyin El Attas

Seyyid Hüseyin El Attas

Yazar
8.0/10
1 Kişi
·
1
Okunma
·
1
Beğeni
·
22
Gösterim
Adı:
Seyyid Hüseyin El Attas
Unvan:
Prof. Dr.
Doğum:
17 Eylül 1928
Ölüm:
23 Ocak 2007
Malezyalı bir akademisyen, sosyolog, sosyal bilim organizasyonlarının kurucusu ve politikacıydı. 1980'lerde Malaya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Parti Gerakan Rakyat Malezya'yı kurdu.
Devlet ihalelerinde ihaleyi kazanandan komisyon şeklinde rüşvet almak, görevli olarak yaptığı iş seyahatlerine ait masrafları şişirerek muhasebeden harcadığından daha fazla para çekmek, olabildiğince sık ve olabildiğince masraflı tetkik ve inceleme gezilerine çıkıp maaşla kıyaslanamıyacak kadar yüksek ikinci bir gelir kaynağı oluşturmak, çağdaş yolsuzluk tekniklerinden sadece birkaçıdır.
Yolsuzlukların fakirlik kadar tabi olduğunu, yolsuzluk yapanlarla bir arada olmağa, fakirlerle bir arada olmağa alıştığımız gibi alışmamız gerektiğini, yolsuzlukları herhangi bir yörede herhangi bir ulusun bünyesi içerisinde incelemenin yeni ufuklar açmayacağını söyleyenler hatadadırlar.
Hükümet dürüst ise, yönetimde dürüst insanlar bulunacak, eşkiya gizlenecektir. Hükümdar dürüst değilse, dürüst insanlar saklanacak, eşkiya yönetime hâkim olacaktır.
Yolsuzluğun yaygınlaşmasında hükümetin rolü söz konusu olduğunda, büyük ölçüde hükümetler tarafından biçimlendirilen şu durumlardan söz edebiliriz ;
M.S. 961 yılında Bağdat valisi Bağdat başyargıçlığı makamını yıllığı 200000 dirhemden satmıştı. Başyargıçlık makamını para ile eline geçiren ilk zat, kulamparalık, sarhoşluk ve yasal olmayan eylemlerde bulunmuş olmakla suçlanmakta idi.
Yeterince gelişmiş, olgunlaşmış yolsuzluğun etkileri aşikâr, sonuçlan açıktır. Endonezya örneğinde, herhangi bir politik veya sosyal veya yönetici grubuna mensup olup da, yolsuzluk olaylarının yaygınlığını inkâr edebilen bir kimse çıkmamıştır.
198 syf.
·4 günde·Beğendi·8/10
Bu kitap, 'MS 653 senesinde sürgünde iken Rebeze çölünde ölen Ebu Zer el Gıfari'nin aziz hatırasına' adanmıştır.

Toplumların Çöküşünde Rüşvet adını taşıyan bu kitap üç ana bölüm ve eklerden oluşmaktadır. Birinci bölümde 'yolsuzluk olgusunun sosyolojisi'; ikinci bölümde, 'Asya'da yolsuzluk' ve üçüncü bölümde ise 'yolsuzlukla mücadele' yer almaktadır. Kitabın konusu toplumları derinden etkileyen, yaralayan, parçalayan önemli bir sorun olan gayri ahlaki (sebepsiz zenginleşmeye yol açan) bir durum olan rüşvet konusu ele alınmaktadır. Bunu yaparken de her şeyi bunun içine katıyor.

Yazar Malezyalı bir akademisyen olduğundan ve ABD'de eğitim görmesinden dolayı iki faklı toplumu da yakinen tanıyor. Bu doğrultuda özellikle Malezya ve Uzak Doğu diye tabir edilen ülkelerde yaşanan suiistimal, rüşvet, yolsuzluk, haksız kazanç kavramları hakkında bilgi veriyor.

Yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvetin yaygın olarak yaşandığı bir yerde üst tabakada kendi düzenini bir şekilde yürütürken alt tabaka bunun olumsuz ceremesini çekmeye mahkum oluyor. Peki buna karşı avam ne yapıyor ya da yapabilir? İnsanları gayri ahlaki (dini demiyorum…) sevk eden etken nedir? Bu yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet, hırsızlık çarkının içine girmeyen memurun durumu ne oluyor? Bu gayri ahlaki durumum çözülmemesi ya da çözülememesinin sebepleri nelerdir? Malezya gibi Müslüman bir toplumunda bu kadar yaygın hal alan bu gayri ahlaki duruma dinin tavrı nedir? Onlarca, hatta yüzlerce sorunun sorulacağı çok önemli bir konu bölge özelinde anlatılıyor. Örneğin İskandinav ülkelerindeki durum nedir ve bu gayri ahlaki durum kıyaslaması yapıldığında oran hangi taraf aleyhine olur? Bu durumda ahlak, ahlaksızlık, din, iman gibi çeşitli kavramlarda önemli bir soru kaynağı olarak ortaya çıkabiliyor. Örneğin yazarın 16.sayfada belirttiği, 'Yolsuzluk olaylarının gelişmesinde insanların mı yoksa sistemin mi rolü daha büyüktür' sorusu bile önemli. Bunun bizdeki yansımasında, örneğin bir zamanların önemli bir seçim sloganı olan ama maalesef yok edilen, 'sistemden beslenenler sistemi değiştiremez' cümlesini nereye koyacağız. Bu cümlenin kime ait olduğunu bilen biliyor lakin söylendiği zamandan bu zamana kadar geçen sürede neler değişti bu bile sorgulanması gereken bir durumdur.

Seyyid Hüseyin El-Attas, 1928 - 2007 yılları arası yaşamış Malezyalı akademisyen, sosyolog ve siyasetçidir. Hindistan, Malezya anlatımı özelinde raporlardan örnekler verilse de, benzer gayri ahlaki uygulamalara çevre ülkelerinde de rastlandığını belirtmektedir.

Devletin herhangi bir birimi, hükümet ya da devleti oluşturan maddi unsurların yanında insan olgusu da olmazsa olmaz bir unsur olarak ortadadır. İnsan da beşer şaşar olduğu göz önüne alındığında en küçük birimden en yüksek kademeye kadar yolsuzluklar maalesef devam etmektedir.

Yazarda hem raporlardan hem de akademisyen ve siyasetçi gözüyle rüşvet, yolsuzluk olgusunu işliyor. Bizlere hiç de yabancı gelemeyecek çeşitli örneklerle konu anlatılırken kendi görüşlerini de hem o an için hem de gelecek için çözümlerle birlikte ifade ediyor. Bu kitapta anlatılanların çok daha fazlaları artık günümüz dünyasında yaşanmaya devam etmektedir. Yazar örnekleme yoluyla bir analiz gerçekleştiriyor.

Bu kitabı 9 - 11 Nisan 2020 tarihinde okudum. İnceleme yazısı ise 5 Eylül 2020 tarihinde 1000Kitap sitesine eklendi. Okuduğum baskı Şubat 1988 tarihli, Cevdet Cerit tarafından Türkçeye çevrilmiş, 198 sayfa ve Pınar Yayınları tarafından da yayımlanmış. Kitabın baskısı var. Tavsiye ederim.

Yazarın biyografisi

Adı:
Seyyid Hüseyin El Attas
Unvan:
Prof. Dr.
Doğum:
17 Eylül 1928
Ölüm:
23 Ocak 2007
Malezyalı bir akademisyen, sosyolog, sosyal bilim organizasyonlarının kurucusu ve politikacıydı. 1980'lerde Malaya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Parti Gerakan Rakyat Malezya'yı kurdu.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 1 okur okudu.
  • 2 okur okuyacak.