Sidonie Naulin

Sidonie Naulin

Yazar
9.0/10
1 Kişi
·
8
Okunma
·
0
Beğeni
·
206
Gösterim
Adı:
Sidonie Naulin
Unvan:
Öğretim Üyesi, Yazar
Grenoble Siyaset Bilimleri Okulu’nda sosyoloji kürsüsünde öğretim üyesi. Gastronomi Gazeteciliği: Bir Ticari Aracılık Düzeneğinin Sosyolojisi başlıklı doktora tezini 2012’de savundu. Gastronomi sosyolojisi alanında yayımlanmış makaleleri var.
Okul aslında öyle olmadıkları halde, öğrencilere kültürel anlamda eşitmiş gibi davranmaktadır: "Farklılıkların farkına varmamaktadır".
Ortaya çıkan akademik eşitsizlikleri meşrulaştırmak için, okul, onları doğuştan gelen kabiliyet eşitsizlikleriyle ilişkilendirir.
Her sınıf kendisinden üstün sınıfların zevklerini taklit etmeye çalışırken, bir yandan da kendisinden aşağıdaki sınıfların zevklerinden ayrılmaya çalışmaktadır.
Gerçekten de, toplum içinde yaşadığımız sürece, etrafımızı kuşatmış dünyada bize yol gösterecek, konumumuzu, yargılarımızı belirleyecek tasvirler yaratırız. Böylece, örneğin yaşadığımız ülkedeki toplumsal hiyerarşinin veya adalet faaliyetlerinin bir tasvirine sahip oluruz, fakat bu tasvirlerin tam anlamıyla gerçeği yansıtıp yansıtmadığını bilemeyiz, çünkü bu konu üzerinde düşünmemişizdir. Bu a priori fikirler, biliimin önünde engel teşkil eder çünkü şeylerin gerçek doğaasını görmemizi engeller.
Pierre Bourdieu'ya göre habitus, bireylerin sosyalleştikleri süre içinde az çok bilinçsiz bir şekilde içselleştirmiş ve benimsemiş olduğu idrak, değerlendirme ve eylem şablonlardan meydan gelir.
... okulun aşılamaya çalıştığı habitus ile ailenin sosyal çevre içerisindeki aşıladığı habitusun arasındaki büyük veya küçük bir fark olabilir. Bu iki habituüs arasındaki fark ne kadar büyükse, öğrencinin akademik başarı elde etme olasılığı o kadar küçüktür.
Eğitim eşitsizliklerine dönüşen toplumsal eşitsizlikler, eğitim sisteminden çıkarken yine toplumsal eşitsizliklerie dönüşür. Böylece okul, Pierre Bourdieu ve Jean-Claude Passeron'a göre bir toplumsal yeniden üretim kertesidir.
Belirli bir habitusun benimsenmesinden kaynaklanan bu ilkede hakimiyetle mutabık olma durumu, amor fati, yani "toplumsal kader sevgisi" olarak nitelendirilir.
Bourdieu'ya göre bir pratik yayıldıkça ayırt edici özelliğini yitirir, çünkü artık "yaygınlaşarak değerini yitirmiştir". Bu nedenle yaygınlaşan pratik hükmeden sınıflar tarafından terk edilir ve daha özel ve dolayısıyla daha ayırt edici (geçici olarak) başka pratiklere geçilir.
148 syf.
·3 günde·Beğendi·9/10
Sosyoloji alanının ünlü simalarından Pierre Bourdieu "habitus", "kültürel sermaye", "toplumsal sermaye" ve "alan" gibi kavramlarla sosyolojiye damgasını vurmuştur. Okunması gereken isimlerdendir.
Direk yazarın kendi eserleriyle işe başlamak zor olabilir diye bu kitapla başlamak yararlı olur diye düşünüyorum. Çok uzun olmamakla birlikte, yazarın önemli eserlerini anlamamızı kolaylaştıracak bir kitaptır. Anlaşılması kolaydır.

Yazarın biyografisi

Adı:
Sidonie Naulin
Unvan:
Öğretim Üyesi, Yazar
Grenoble Siyaset Bilimleri Okulu’nda sosyoloji kürsüsünde öğretim üyesi. Gastronomi Gazeteciliği: Bir Ticari Aracılık Düzeneğinin Sosyolojisi başlıklı doktora tezini 2012’de savundu. Gastronomi sosyolojisi alanında yayımlanmış makaleleri var.

Yazar istatistikleri

  • 8 okur okudu.
  • 6 okur okuyacak.