Siegbert Salomon Prawer

Siegbert Salomon Prawer

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
3
Okunma
·
2
Beğeni
·
14
Gösterim
Adı:
Siegbert Salomon Prawer
Unvan:
Dilbilimci, Profesör
Doğum:
Köln, Almanya, 15 Şubat 1925
Ölüm:
Oxford, Birleşik Krallık, 5 Nisan 2012
"Beni asla ele geçiremezsin
Ne sevgimi ne de nefretimi,
Benim içimde yanan özlem-
Şimşek gibi yukarıdan çakar,
Hassas bir güçle yükselir,
Bir melodiler seliyle."
"Papazlar manevi hayat için neyse , noterler de dünyevi hayat için odur: onlar sırlarımızın emanetçileridirler."
Her ürün , bir başkasının bizatihi varlığını, parasını , elinden koparmak için bir yemdir; her gerçek ve muhtemel ihtiyaç, sineği yapışkana çekecek bir zayıflıktır...; her ihtiyaç , birinin komşusuna olanca cana yakınlıkla yaklaşıp ona şunu demek için bir fırsattır: sevgili dostum , sana ihtiyacın olanı vereceğim , fakat koşulu biliyorsun; hangi tür mürekkeple imzalayıp kendini bana devredeceğini biliyorsun; sana hazlar sunarak seni kandırıyorum.
Temsilcisi olduğu toplum , insanı kendi emeğinin tüm ürünlerinden yabancılaştırmıştır- bu ürünlere , insanın sanatsal yaratımları da dahildir. Kendini para kazanmaya adamış olan modern kapitalistin, kitaplar ve tiyatro gibi "faydasız" şeylere zamanı yoktur: "Ne kadar az yer , içer, kitap satın alır , tiyatroya , baloya, meyhaneye gider , düşünür , sever, kuramlaştırır , şarkı söyler, resim çizer , eskrim yaparsan , o kadar çok tasarruf edersin, hazinen - güvelerin ve hırsızların yiyip bitiremeyeceği hazinen ,sermayen- o kadar büyür."
İşçi ne kadar çok üretirse , o kadar az tüketmelidir; ne kadar çok değer yaratırsa , kendisi o kadar değersiz ve değerden yoksun hale gelir; ürün ne kadar biçimliyse, işçi o kadar biçimsizdir: ürün ne kadar uygarsa , işçi o kadar barbardır; iş ne kadar güçlüyse , işçi o kadar güçsüzdür; iş ne kadar kültürlüyse , işçi o kadar kültürsüz hale gelir ve doğanın kölesi olur ... (Emek) güzellik üretir, ama işçiyi kötürümleştirir...
Akıl (Geist) üretir , ama aynı zamanda işçi için ürettiği ahmaklık ve miskinliktir.
Shakespeare , paranın iki özelliğini açığa çıkarır:
O , göze görülür Tanrı 'dır, tüm beşerî ve doğal niteliklerin zıddına dönüşmesi , şeylerin evrensel bozulması ve çarpıklaşmasıdır; yan yana gelmesi mümkün olmayan şeyleri birbirine yakınlaştırır.
İnsanlar ve halklar arasındaki evrensel orospu , evrensel deyyustur.
Paranın tüm beşerî ve doğal özellikleri çarptırma ve bozma , yan yana gelmesi mümkün olmayan şeylerin yakınlaşma gücünün -bu ilahi gücün - kaynağında , onun insanın yabancılaşmış , dışsallaşmış ve kendini dışsalllaştıran "tür" oluşu yatar . O insanlığın dışsalllaşmış yetileridir.
Bir insan olarak yapamadıklarımı , yani bireysel melekelerimin yapamadığını , para vasıtasıyla yapabilirim. Böylece para bu melekelerin her birini , olmadıkları şeye , yani zıddına dönüştürür.
Ben çirkinim , fakat kendim için en güzel kadını satın alabilirim. O halde çirkin değilim ; çünkü çirkinliğin etkisi ,itici gücü , para tarafından bertaraf edilmiştir. Bireyselliğimde topalım ; fakat para bana yirmi dört bacak tedarik eder; o halde topal değilim. Ahlaksız, sahtekar, vicdansız , kalın kafalı bir adamım ; fakat para şereflidir ve o halde sahibide öyledir . Para en iyi şeydir, o hâlde sahibi de iyidir. Dahası , para beni sahtekâr olma derdinden kurtarır; o halde dürüst olduğum farz edilir. Aklım çalışmaz; fakat para her şeyin hakiki aklı ve ruhudur - o halde , paranın sahibi nasıl akılsız olabilir ki ? Dahası , kendine zeki insanlar satın alabilir ; zeki insanlar üzerinde güce sahip olan kendisi , o insanlardan daha zeki değil midir? Para sayesinde insan kalbinin arzuladığı her şeyi yapabiliyorsam, tüm insanî yeteneklere sahip değil miyim? O halde para , tüm yetersizliklerimi zıddına dönüştürmez mı ?
Para...göze görünür tanrıdır, tüm insanî ve doğal özelliklerin karşıtına çevrilmesidir, nesnelerin genel bozulumu ve dönüşümüdür; olmayacak şeyleri birbirine yakınlaştırır.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Siegbert Salomon Prawer
Unvan:
Dilbilimci, Profesör
Doğum:
Köln, Almanya, 15 Şubat 1925
Ölüm:
Oxford, Birleşik Krallık, 5 Nisan 2012

Yazar istatistikleri

  • 2 okur beğendi.
  • 3 okur okudu.
  • 4 okur okuyacak.