Sonia Cihangir

Sonia Cihangir

Yazar
8.6/10
8 Kişi
·
16
Okunma
·
6
Beğeni
·
908
Gösterim
Adı:
Sonia Cihangir
Unvan:
Kur'an İlimleri Uzmanı, Yazar
Kur’an İlimleri Uzmanı – Sonia Cihangir aslında Polimer Ürünleri Teknolojisi Mühendisi (yüksek lisans)dir. Ama sonradan İslam ilimleriyle ilgilenmeyi başlayan ve bu alanda akademik tahsil alan araştırmacı ve yazardır.

İran İslam Cumhuriyeti Cameatul Mustafa al-Alemiye Uluslararası Üniversitesi 2004 den temel İslami bilgiler fakültesinde okudu. Tahassüs olarak Kur’an ilimleri ve hadis fakültesi de okumayı devam ettirmiş ve 2009 yılı Kur’an ilimleri ve Hadis alanı ilmi araştırmacısı, daha sonra 2011 de Kur’an ilimleri uzmanlığı eğitimini aldı. Cameatul Mustafa al Alemiye kısa sureli Yüksek Eğitim Enstitüsünde İslam temel bilgileri, Akait, Kur’an ilimleri, Tefsir, ‘İslam’da Kadın Meseleleri’ boyunce ders verdi.

Şu anda Kur’an araştırmacisi, mütercim ve yazar olarak çalışmaktadır.
Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, Dünya hayatına razı olup onunla mutmain olurlar. Onlar, ayetlerimize gafil olanlardır.
Sonia Cihangir
Sayfa 243 - A7 Kitap Yayıncılık, Aralık 2017 ISBN: 978-605-82148-7-3
3. Onlar, Allah’ın dini yasalarına desteği ayakta tutarlar ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler.
4. İşte onlar, gerçek müminlerdir. Onlara, Rableri katında dereceler, bağışlanma ve cömert rızık vardır.
Sonia Cihangir
Sayfa 208 - A7 Kitap Yayıncılık, Aralık 2017 ISBN: 978-605-82148-7-3
108. De ki: "Ey insanlar! Rabbinizden size hak gelmiştir. Artık, kim hidayete ererse, ancak kendi için hidayete ermiştir. Şaşıran da ancak kendi aleyhine şaşırmıştır. Ben ise üzerinize vekil değilim."
Sonia Cihangir
Sayfa 257 - A7 Kitap Yayıncılık, Aralık 2017 ISBN: 978-605-82148-7-3
Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla ve bizi merhametine dahil et. Zira Sen rahmet edenlerin en üstünüsün.
Sonia Cihangir
Sayfa 199 - A7 Kitap Yayıncılık, Aralık 2017, ISBN: 978-605-82148-7-3
67. Hiçbir nebiye yeryüzünde güç gösterisi için esir almak yoktur. Siz, dünyanın sergilediklerini istiyorsunuz. Allah ise Ahiretinizi ister. Zira Allah Aziz/güç yetirendir, Hakim/hikmet sahibidir.
Sonia Cihangir
Sayfa 218 - A7 Kitap Yayıncılık, Aralık 2017 ISBN: 978-605-82148-7-3
...Yine eminim ki hiçbir çeviri Allah'ın kastettiğini bire bir aktaramaz. Çeviri yapanlar da, tefsir yazanlar da Kur'an metninden anladıklarını aktarırlar ve bunda mütercimin ya da müfessirin yaşadığı dönem, aldığı eğitim, bulunduğu yerin coğrafi şartları ve kültürel durumu etkileyici faktörlerdir.
Sonia Cihangir
Sayfa 8 - A7 Kitap Yayıncılık, Aralık 2017 ISBN: 978-605-82148-7-3
Şüphesiz, Allah'ın berisinde yakardıklarınız da sizler gibi kuldurlar. Doğrulardansanız, onlara yalvarın da size cevap versinler.
Sonia Cihangir
Sayfa 206 - A7 Kitap Yayıncılık, Aralık 2017 ISBN: 978-605-82148-7-3
Onların ardından, yerlerine geçip Kitaba varis olan bir nesil geldi. "Biz nasıl olsa bağışlanacağız!" şeklindeki dileklerinin kabulünden emindiler. Kendilerine, ona benzer bir başka dilek gelirse, onu da kabul ederler. Peki, Allah'a karşı, haktan başka bir şey söylemeyeceklerine dair, Kitabın sözü alınmamış ve onu Kitaptan öğrenmemişler miydi? Ahiret yurdu, sakınanlar için daha iyidir. Hiç akıl etmez misiniz?
Sonia Cihangir
Sayfa 203 - A7 Kitap Yayıncılık, Aralık 2017 ISBN: 978-605-82148-7-3
3. Bırak onları, yesinler, yararlansınlar, arzuları da onları oyalayadursun. Nasılsa ileride bilecekler.
Sonia Cihangir
Sayfa 306 - A7 Kitap Yayıncılık, Aralık 2017 ISBN: 978-605-82148-7-3
65. Doğrusu şu ki, sana ve senden öncekilere: "Eğer şirk işlersen elbette amelin boşa çıkar ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olursun" diye vahyettik.
66. Bilakis, Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol!
Sonia Cihangir
Sayfa 582 - A7 Kitap Yayıncılık, Aralık 2017 ISBN: 978-605-82148-7-3
128 syf.
·Puan vermedi
‘Kuran dini’ yerine ‘Gelenek dini’ egemen olmuş ve bunun sonucu olarak özellikle kadınlar en çok zulüm gören kesim haline gelmiştir, diye özetlemiş kendini ilk sayfada.
112 syf.
Erkek egemen bir toplumda gelişen büyüyen ve geniş kitlelere yayılan bir dinin kadın üzerinde yaptığı baskıları ve yanlış anlaşılmaları konu almış bir kitaptır. Yazar, kadın ruhundan ve bedeninden anlamayan insanların kendilerini din ve kadın hakkında karar veren mecra yerine koyup kadın şunu giyinmeli, böyle konuşmalı, şu zamanlarda namaz kılamaz, şu gibi haklardan mahrumdurlar, devlet yönetmede hakları yoktur gibi verdikleri kararlarla kadının sosyal hayatta, Dini yaşantıda ve Aile içi ilişkilerde bir çok zor durumla düştüklerini konu almıştır.
Kitapta, İslam dünyasında kadınlarla ilgili kararların bir çoğunun erkekler tarafından verilmesi ve kadın Alim çıkmamasının verdiği sancılar açık şekilde görülmektedir. Bunun sonucu olarak İslam toplumlarında kadınlar ötekileştirilmiş, ezilmiş ve ikinci sınıf insan muamelesi görmüştür. Bunun önüne geçebilmek için Sonia Cihangir gibi Kuran alanında alim kişilere sahip çıkılmalı ve bizlere sundukları eserler okunmalıdır. Bu sayede daha yaşanılabilir, kadınlara değer veren toplumların inşası için ilk adımı atmış oluruz belki.
112 syf.
·2 günde·Beğendi·10/10
Sonia Cihangir, bu kitabı ile anlamı çaptırılan ve farklı manalara yorumlanan ayetleri Kuran ışığında incelemeye almıştır. Özellikle kadınlardan bahsedilen ayetlerde ki yanlış çevirileri incelemiş ve doğru çevirileri sunmaya çalışmıştır.
112 syf.
·Beğendi·10/10
Bilge bir sosyolog olan Sonia Cihangir, Kur'ân'da kadınlara nasıl haklar tanındığını ancak zaman içinde din adamları ve din bilginleri tarafından "kadınların nasıl kısıtlandığını" anlatan bir kitabı bizlere hediye ettiği için Cihangir'e teşekkür ediyorum.

Yazarın arkadaşım olması nedeniyle dilini ve anlatım üslubunu biliyorum ama kitaptaki dil ve anlatım size biraz ilginç gelebilir zira yazar Cihangir, anadili olmayan "Türkçe'yle yazdı" bu kitabı. Editoryal hizmeti veren arkadaş da, buna dikkat etmemiş olsa gerek. (Zaten bu ülkede edebî editörlük hizmeti veren yok derecede insan var.) Konunun içinde konu anlatılırken "biraz dağınık ve tümceler zayıf" olabiliyor ancak kitabın mesajı takdir edilmelidir.

Yazarın biyografisi

Adı:
Sonia Cihangir
Unvan:
Kur'an İlimleri Uzmanı, Yazar
Kur’an İlimleri Uzmanı – Sonia Cihangir aslında Polimer Ürünleri Teknolojisi Mühendisi (yüksek lisans)dir. Ama sonradan İslam ilimleriyle ilgilenmeyi başlayan ve bu alanda akademik tahsil alan araştırmacı ve yazardır.

İran İslam Cumhuriyeti Cameatul Mustafa al-Alemiye Uluslararası Üniversitesi 2004 den temel İslami bilgiler fakültesinde okudu. Tahassüs olarak Kur’an ilimleri ve hadis fakültesi de okumayı devam ettirmiş ve 2009 yılı Kur’an ilimleri ve Hadis alanı ilmi araştırmacısı, daha sonra 2011 de Kur’an ilimleri uzmanlığı eğitimini aldı. Cameatul Mustafa al Alemiye kısa sureli Yüksek Eğitim Enstitüsünde İslam temel bilgileri, Akait, Kur’an ilimleri, Tefsir, ‘İslam’da Kadın Meseleleri’ boyunce ders verdi.

Şu anda Kur’an araştırmacisi, mütercim ve yazar olarak çalışmaktadır.

Yazar istatistikleri

  • 6 okur beğendi.
  • 16 okur okudu.
  • 3 okur okuyor.
  • 39 okur okuyacak.