Giriş Yap

Süleyman Çelebi

Yazar
9.0
66 Kişi
Unvan
Şair, Mevlid yazarı
Doğum
Bursa, Osmanlı Devleti, 1351
Ölüm
Bursa, Osmanlı Devleti, 1422
Yaşamı
Süleyman Çelebi,(1351 - 1422) Osmanlı İmparatorluğu döneminde Bursa'da Ulu Camiî imamı, mutasavvıf, tek eseri olan, Türkçe kaleme alınmış mevlidlerin ilki ve en meşhuru olan Vesîletü’n-necât'ın müellifi. Orhan Gazi döneminde doğmuştur. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmaz. Kimi kaynaklara göre Osmanlı Sultanı I. Murat'ın vezîrlerinden Ahmed Paşa'nın oğlu, Şeyh Mahmûd Efendi'nin torunudur. Dedesi Mahmûd Bey, Şeyh Edebali'nin torunudur ve 1338'de Süleymân Paşa önderliğinde Rumeli'ye sal ile geçenlerdendir. Süleyman Çelebi'nin 1346-1351 yılları arasında bir tarihte doğduğu, ölüm tarihinin ise 1422 olduğu sanılıyor. Gençliğinde Bursa'da iyi bir eğitim aldığı sanılmaktadır. O devirde, Çelebi unvanı ilim adamlarına ve Mevlevî tarikatı büyüklerine verilmekteydi. Ancak Mevlevî olduğuna dair kanıt bir yoktur. Bilgili tavırlarıyla padişah Yıldırım Bayezid’in dikkatini çekmiş ve yapımı 1399’da tamamlanan Ulu Cami’ye imam olarak atanmıştır. Ünlü eseri Vesiletü'n Necat'ı getirildiği bu görev esnasında yaşadığı bir olaydan etkilenerek kaleme aldığı bilinmektedir. Söylenceye göre Süleyman Çelebi, Muhammed'in diğer peygamberlerden pek farkı olmadığını söyleyen bir İranlı vaize içerleyerek onun diğer peygamberlerden üstün olduğunu dile getirmek için mevlîdini kaleme aldı. Süleyman Çelebi, Osmanlı Devleti'nin zayıf bir evresi olan ve Anadolu topraklarında her türlü kargaşalığın hüküm sürdüğü Fetret Devri'nde batınî görüşler ile ehl-i sünnet arasındaki çekişmede ehl-i sünnetin tarafında yer almıştı. Bu sebeple mevlidin yazılmasının bir amacının da ehl-i sünnet taraftarlarına destek vermek olduğu ifade edilir. Eserini, 1409 yılında (tahminen 60 yaşında iken) tamamladı. Eserini yazarken, referans aldığı eserlerin, Âşık Paşa’nın “Garibnâme” si, Erzurumlu Darîr’in “Siyerü’n Nebî”'si, Eb’ul Hasan Bekrî’nin “Siyer”'i ve Muhyiddin İbnü'l-Arabî’nin “Füsûs”'u olduğu tespit edilmiştir. Mevlid, bilinen tek eseridir. 1422'de öldüğü düşünülen Süleyman Çelebi'nin türbesi Bursa’da Çekirge yolu üzerindedir.

İncelemeler

Tümünü Gör
152 syf.
Kurtuluşa giden yol
ÖNSÖZ Süleyman Çelebi'nin Vesiletü'n-Necat (Kurtuluş yolu, kurtuluşa vesile olan şey) adlı eseri halk arasında Mevlid adıyla bilinir.Kurtuluşa erişmek arzusuyla yanıp tutuşan halk kitleleri, asla vazgeçmedikleri bu eserde, yüzyıllar boyunca derin bir vecd ile sevdikleri Hz. Muhammed Mustafa'nın aşkını bulmuşlar, okurken ve dinlerken ona iltica yolları aramışlar, eserin her bir dizesinde Kainatın Efendisi'ne dair uhrevi hazzın izlerini aramışlar ve başka hiçbir mesnevi kitabına göstermedikleri hürmeti bu kitaba göstererek babadan oğula, dededen toruna okunmasını, dinlenmesini sağlamışlardır. Yazıldığı 1409 yılından bu yana tam 600 yıl geçmiş, ama Türk insanının bu kitaba gösterdiği ilgi hiç azalmamış, her zaman olduğu gibi dikkatle ve hürmetle okunmuş, okutulmuştur. Kıyamete kadar da böyle devam edeceğinden şüphe yoktur. Çünkü bu kitap, bütün bir milletin, Kainatın Efendisi Muhammed Mustafa için beslediği duyguların ve içinde yaşattığı sevginin Süleyman Çelebi dilinde kelimelere dökülmüş şeklidir. Denilebilir ki Mevlid bir kişiye değil, bir toplu vicdana aittir ve bu yüzden ölümsüzlüğe ermiştir. GİRİŞ Mevlidin bir de yazılış hikayesi vardır. Rivayete göre Ulu Cami vaizlerinden biri Bursalılara hitap ederken Bakara Sure si'nin 285, ayetini okumuş ve Allah'ın peygamberleri arasında herhangi bir fark olmadığı üzerine sözler söylemeye başlamış tir. Ayette "Allah'ın peygamberlerinden hiç biri hakkında ayı rim yapmayız" buyrulmakta olup vaiz buradan yola çıkarak Hz. İsa ile Hz. Muhammed arasında bir fark olmadığını söyle miş, cemaatten buna itirazlar olmuş. Hıristiyanlık propagan dası yapıldığı iddia edilmiş ve tartışma büyümüştür. Bu sırada cemaatten âlim bir zat aynı surede geçen "O peygamberle rin bir kısmını diğerlerine üstün kıldık. Allah onlardan bazıla rı ile konuşmuş, bazılarını da derece derece yükseltmiştir? (Bakara, 253) ayetini okumuş ve özetle, "-Peygamberler ara sında resullük ve nebilik bakımından fark yoktur; fazilet ve mertebe bakımından ise Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa gibi ba zı peygamberler diğerlerinden, Hz. Peygamber ise hatemü'l enbiya (Peygamberlerin son kemal noktası) olmak dolayısıyla hepsinden üstündür" diyerek tartışmaları sonlandırmıştır. Ne var ki bütün bu tartışmalara şahit olan imam Süleyman Çelebi yaşananlara çok üzülmüş ve Hz. Peygamber'e olan aşkını anlatmak ve bir daha böyle bir tartışmaya mahal bırakmamak üzere kısa sürede Vesiletü'n-Necât adlı eserini yazmıştır. OKUYUCUNUN NOTU :Önsöz ve giriş eseri o kadar güzel açıklamış ki üstüne tek bir şey dahi ekleme cürreti gösteremedim. Okuyunuz inşallah...
·
2 yorumun tümünü gör
Reklam
180 syf.
·
1 günde
·
Beğendi
Ger dilersiz bulasız oddan necat Işk ile ders ile eydün es- salat (Dilerseniz eğer ateşten kurtulmayı Aşk ile dert ile getirin salavatı) اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ~ Küçüklüğümden beri hemen hemen her kandilde okunan mevlidlere aşina olmak o ne kadar büyük bir nimetmiş bunu anca şu yaşlarımda anladım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellimin güzide hayatı her bir beşer için nadide bir hayat olup feyz almasını bilene ne güzel bir deryadır. Rabb'im hakkıyla anlayanlardan eylesin İnşallah. Dün rastgele girdiğim bir kitapçıda öylesine baktığım raflarda birden Hasan Ali Yücel Klasikleri serisinden Vesiletü'n Necat'ı görünce heyecanlanıp hemen aldım zira ertelersem bu kitaptan uzun süre mahrum kalacağımı biliyordum. İyi ki almışım. Bugün okumaya başladığım bu kitap hem akıcı dili hem de Süleyman Çelebi'nin güçlü kalemiyle gönüllere nakşeylenen bir mevliddi. Daha önceden Necip Fazıl Kısakürek'in Esselam'ını ve Nurullah Genç'in Yağmur adlı kitaplarını da okuma bahtiyarlığına sahip oldum fakat beni en çok etkileyen kitap bu kitap oldu. Hamdele ve salveleyle başlayan eser Efendimiz sallallahu aleyhi vesellimin hayatındanın belli dönemlerini üzerine yazılmıştır. Ayrıca eserde Süleyman Çelebi bazen fasılalar verip bize müthiş tavsiyelerde bulunmaktadır. ~ Kitabı okurken şu beyitlere rastlayacaksınız: Her kim ki bunu işitip ağlamazsa Bu ayrılıkla yüreği dağlanmazsa Taş ve ağaçtan daha hakir olsun Adam olsn ona adam demesin Süleyman Çelebi'nin bu beyitlerini okurken açıkçası okurken biraz korktum. Ya kalbim etkilenmezse diye ama boşuna söylenmemiş bu dizeler, yazılan mevlid o kadar hisli ki etkilenmemek için bahane aramak gerek. Rabb'im biz müslümanlara bu kadar güzel bir eseri bahşettiği için Süleyman Çelebi'den razı olsun.
130 syf.
·
1 günde
·
Puan vermedi
🌹 🕋 ”إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ.“ 🌹 🕋 Allah adın zikredelim evvela... 🌹 🕋 Hak Teala rahmet eyleye ana Kim beni ol bir dua ile ana 🌹 🕋 Bu gelen ilm-i ledûn sultanıdır Bu gelen tevhid û irfan kanîdır 🌹 🕋 Hakk'a bağlayıp gönülden himmeti Dir idi kim ümmeti vâ ümmeti 🌹 🕋 Ger dilersiz bulasız oddan necat Aşk ile derd ile idin es-Salat 🌹 🕋 Ümmetini sana verdim ey Habib Cennetimi onlara kıldım nasib 🌹 🕋 Cümlemiz isyanımızı bilmişiz Hazretine rahmet uma gelmişiz 🌹 🕋 Ya ilahi kılma bizi dâllin Bu duaya cümleniz deyin amin 🌹 🕋 Ümmetinden razı olsun ol Muin Rahmetu'llahi aleyhim ecmain... 1000kitap.com/ahmed0zdemir🥺 🌹 🕋 Efendimizin(s.a.v), büyük dedemin, Hasan amcamın, Minicik Haticemin, Nazım dayımın, Hüseyin dedemin, anneannemin, Recep amcamızın, kıymetli Mesut hocamın, cennet gülü Erkutumun, tüm İslam şehitlerinin ruhu için el-fatiha. Amin. 🌹
Reklam
2
4
50 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.26.42