Süleyman Feyyaz

Süleyman Feyyaz

Yazar
8.5/10
13 Kişi
·
21
Okunma
·
0
Beğeni
·
1167
Gösterim
Adı:
Süleyman Feyyaz
Unvan:
Yazar
İbn Rüşd şöyle cevap verdi:
-Bana göre, kadınlar da insan türünün üyesidir. İnsanlığın yüce amacını gerçekleştirmedeki rolleri inkâr edilemez. Yeryüzünün yaşanılabilir kılınması
ve insanlığın gelişiminde yadsınamaz katkıları olmalıdır. Kadınlar, bu amacın gerçekleşmesi noktasından erkeklerden farklı değillerdir. Ama bu katkıları daha az veya çok olabilir. Bir kentte erkeklerin üstlendiği işlevlerin birçoğu, kadınlar tarafından da
yerine getirilebilir... Bu sözlerin ardından salonda bir uğultu yükseldi.
ibn Rüşd, sözlerini açıklamak için hemen ekledi:
-Kimi kadınlar, iyi eğitim almış ve yeteneklerini geliştirmişlerdir. Böyle kadınlar arasından filozoflar da çıkabilir. Tıpkı İskenderiye ve Grek kentlerinde olduğu gibi. Bazı Müslüman kentlerde olduğu gibi, yargıçlar bile çıkabilir. Ama kadınların gerçek yetenekleri, günümüze dek tam olarak takdir edilememiş ve toplum yararına kullanılamamıştır. Kadınlar yalnız eşlerinin hizmetine verilmiş ve
üreme aracı olarak görülmüşlerdir. Onlara biçilen rol, evlere kapanıp çocuk yetiştirmek ve ev işlerini görmektir. Bana göre kadınlar, bugüne dek, erkeklerin sahip olmalarını istediğimiz insanî erdemlerden
tamamen yoksun bırakılmışlardır. Bu nedenledir ki, kadınların yaşamımızdaki rolleri, bitkiler gibidir. öyle ki zaman içinde erkeklere yük olmuşlardır. Yeryüzündeki yoksulluğun nedenlerinden biri de kadınların, üretimden tümüyle uzak tutulmalarıdır. Oyle ki, savaşan toplumlarda kadın nüfusu, kimi zaman erkek nüfusunun iki katına çıkabilmektedir.
Süleyman Feyyaz
Sayfa 21 - Ağaç yayınevi
ibn Rüşd'ün yapıtları, çağlar boyunca Doğu ve
Batı düşüncesini etkilemeyi sürdürdü. Ondan en çok etkilenenler, büyük Musevî bilgini İbn Meymûn, Hristiyan düşünür Akinolu Thomas ve Protestan reformcu Martin Luther olmuştu. İbn Teymiye ve Hocazâde, ondan etkilenen Müslüman bilginlerdi.
İtalyan kilisesinin papazları, İbn Rüşd düşüncesine iki yüz on dokuz noktada karşı çıkmış ve onun kitaplarını okuyanlar için idam kararı vermişlerdi. Bu aptal karar yüzünden, birçok İtalyan düşünür, ölüme mahkûm edilmişti. Ama doğruları ve gerçekleri öldürmek olanaksızdı. Nitekim engizisyonun sona ermesinin üstünden üç yüzyıl geçtikten sonra Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, İtalya, İngiltere ve birçok Batı ülkesinde doğubilimciler, onun düşüncelerinde uzmanlaşmışlardır. İbn Rüşd'ün anısını yaşatmanın en güzel ifadesi olarak kitapları, on iki cilt hâlinde İtalya'da basılmış ve hem İtalya, hem de Fransa üniversitelerinde ders
kitabı olarak okutulmuştur.
Modern çağda da İbn Rüşd üzerine çalışmalar Doğuda ve Batıda sürmüş, birçok dünya başkentinde ibn Rüşd'ü konu alan dernekler kurulmuştur. O, şu sözleriyle düşüncelerini sonsuzluğa taşımış, büyük bir filozoftur:
"İnsanın görevi, toplumun mutluluğu için çalışmak, iyilik ve güzelliği tekeline almamaktır. Kadın da erkek gibi toplumun hizmetinde olmalıdır. İyilik ve kötülüğün ölçütü, yalnızca toplumsal yarardır. Din, kuramsal düşüncelerden değil, dinsel yargılardan ve ahlâkî amaçlardan oluşur. Ornek toplumda 'benim malım', 'senin malın' ayrımı yoktur. Böyle bir toplumda, hiç kimse için yabancılık söz konusu değildir.
Çünkü orada özgürlükler, herkes içindir. Zorba, açlık ve korkuyla dolu bir zümrenin esiridir. Zorbanın kendisi, en büyük açtır. Dilediği yere gidemez, dilediği
şeye bakamaz ve benliğine egemen olamaz. O, köleliğe en yatkın olandır. Arzularına gem vurabilmek mümkün değildin Sürekli üzüntü ve keder içindedir. Çünkü yoksul, çekilmez ve kaba bir benliğe sahiptir. Dostu yoktur. Bana göre bütün zorbalar, talihsiz ve
sıkıntılı kimselerdir.”
Süleyman Feyyaz
Sayfa 46 - Ağaç yayınevi
Biz daha yeni Müslüman olduk. Bu nimeti size borçluyuz. Eğer Müslüman olmasaydık birbirini yiyen kabileler ve uygarlıktan uzak çobanlar olarak yaşamamız kaçınılmazdı.
Nasiruddin Tusi Alamut Kalesinde felsefe, mantık, din ve tasavvuf ile ilgili çalışmaları tümüyle bırakarak kendini Grek matematiğine adamıştı.
Büyük camide bir bilginin şöyle dediğini duydum 'bilim öyle bir denizdir ki, belli bir kıyısı yoktur. Herhangi bir bilim dalında uzmanlaşan biri diğerlerine de rahatlıkla ulaşabilir.'
52 syf.
.... Spoiler ....

bilim dünyasının yıldızları

Nasiruddin Tusi on yaşındayken elde ettiği hafızlık başarısı ile babasının ilgi odağı oluyor babası İbn Hassan o günden sonra oğluna sen de benim gibi (gök bilimci) bir bilim insanı olacaksın diyor ve kitaplarına aşık olan küçük Nasiruddin ülkenin önde gelen bilim insanlarından (din, yıldızlar, matematik, fizik gibi bir çok alanda) ders alıyor ve kendisine yöneltilen 'hangi alanda bilim insanı olacaksın?' sorusuna hep bilim kıyısı olmayan bir okyanustur her alan birbiri içindedir ve birbirine bağlıdır cevabını veriyor.
İlk gençlik yıllarını atlattıktan sonra ana dili farsça olmasına rağmen Arapça yazdığı şiirleri zamanının hükümdarlarının ilgisini çekiyor (bu sırada kıskanan ve endişelenen hükümdarlar da oluyor).
...

(neyse hikayenin tamamını yazmayayım çokça yazılacak şey var ama okuyup kendiniz görün :D)

...

Moğol hükümdarının ülkeyi ele geçirmesi ile artık yaşlanmaya başlayan (bu arada babası ibn-Hassan çoktan vefat ediyor) Nasiruddin Tusi Alamut Kalesine kapatılıyor, başta sürgün edildiği için endişeli olan Tusi daha sonradan orada tanıştığı bir çok bilim insanı ile tanışma fırsatı bulabilmesine olanak sağladığı için şükr ediyor.
Kale de geçen 12 yıl içerisinde trigonometri nin fizik ve gök bilimden ayrılıp kendi başına incelenmesi gerektiğini düşünüp günümüzde ders kitabı olarak hala kullanılan trigonometrinin açıklandığı kitabını kaleme alıyor.
Bu sırada ülke iyice karışıyor yönetim el değiştiriyor ve kütüphaneler yakılmaya başlıyor... Buna kayıtsız kalamayan Tusi 6bin kitaplık (yağmalanan kütüphanelerden toplanan kitaplar) bir kütüphane oluşturuyor...

Kısaca tarihe, ülkesine, ailesine, geleceğe bir çok faydası olan Nasiruddin Tusi 'nin hayatını ele alan bu kitap hem genel kültürünüzü hem de tarihimizi geliştirmesi açısından faydalı bir kitap mutlaka okumanızı isterim :))

Yazarın biyografisi

Adı:
Süleyman Feyyaz
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 21 okur okudu.
  • 22 okur okuyacak.