Süleyman Nazif

Süleyman Nazif

Yazar
8.3/10
3 Kişi
·
16
Okunma
·
10
Beğeni
·
1.465
Gösterim
Adı:
Süleyman Nazif
Unvan:
Türk Şair, Yazar ve Devlet Adamı
Doğum:
Diyarbakır, Türkiye, 29 Ocak 1870
Ölüm:
İstanbul -, 4 Ocak 1927
Süleyman Nazif (29 Ocak 1870, Diyarbakır – 4 Ocak 1927, İstanbul), Osmanlı İmparatorluğu ve erken Cumhuriyet döneminin Türk aydın, şair, yazarı ve devlet adamıdır.

Gördügü özel ögrenimle Farsça, Arapça ve Fransızca öğrendi. Diyarbakır Vilayet Matbaası Müdürlügü ve Diyarbakır Gazetesinin baş yazarlığını yaptı. II. Abdulhamit yönetiminden kaçti. Paris´e gitti ve orada Mesveret gazetesini çikardı. Yurda dönüsünde 12 yıl Bursa´da zorunlu oturma cezasına çaptırıldı.

Mesrutiyet´ten sonra Basra, Kastamonu, Musul, Trabzon ve Bagdat valiliklerinde bulundu. 1915´te İstanbul´a yerleşerek Halk,Ileri,Hadisat gazetelerinde yazdı ;Halk´ın bas yazarlıgını yapti. Istanbul´un isgalini protesto amacıyla yazdıgı "Kara Bir Gün" yazısı ve aynı yönde verdigi konferanslar nedeniyle Malta´ya sürüldü.1922 de yeniden İstanbul´a yerlesti. Yasaminin sonuna değin burada kaldı. Resimli Gazetede çalıstı. Süleyman Nazif´in hayati 1894-1895´de Diyarbekir Vilayeti Salnamesi´ni hazırlaması ile baslar.1898 de Servet´i Fünun´da siirleri yayinlandi. Mesrutiyet Döneminde yazdıgı tarih,elestiri, anı türündeki yazılarıyla basarı kazandı..
"Ne tâ'at ecridir yâ ne du'â te'sîridir yâ Rab
Ki matlubu müyesser oldu mihnetsiz talebkârın"
Süleyman Nazif
Sayfa 48 - Fuzuli'nin Divan'ından Kanuni İçin Yazıldığı Düşünülüyor
"Eski, yeni, büyük, küçük, inanan, inanmayan, hiçbir tarih kapanmamak yolunda bu kadar azim ve çaba göstermemiştir."
Bende mecnun’da olduğundan daha fazla aşıklık kabiliyeti, sevmeye doğal eğilim var. Gerçek aşık benim Mecnun’un sadece adı var.
Bence bir millet için afetlerin en büyüğü muharebedir. Muzafferiyetlerle bitenleri bile milleti bitirir, yorar.
Tabib olmayan veya usul istimâlini bilmeyen adamların elinde ilâc-ı şâfi bile zehr-i kâtil olur.
Fuzûlî'nin Nişâncı Mehmed Paşa’ya olan Şikâyetnâme-i meşhûrundan başka, hayât-ı husûsiyesini(1) tavzîh(2) eden bir vesika ahlâfa(3) intikâl etmedi. Fakat edebiyatımızın bir şeh-kâr-ı muhalled(4) olan bu eser gösteriyor ki Fuzûlî’yi zamânında, bir iki kadirşinâs(5) zâttan mâadâ(6), kimse anlamamış. Hele bizzât şâir ve şâir-nevâz(7) Süleymân-ı Kânûnî, yalnız kendi devrinin değil, her devrin en büyük şâiri olan bu dehâ-i müstesnâyı(8) takdir edememiştir.
"Murâdım Ka'be idi tavf-i der-gâhın nasib oldu
Çekerdim lâ'l için hasret irişti sem'e güftârın"
Süleyman Nazif
Sayfa 48 - Fuzuli'nin Divan'ından Kanunîye Dair
De ki : - Ey Irak'ın gökyüzü övüncü
Yine İslam ilinde yas var.
Yolunur deste deste her yerde
Kara bahtın gibi siyah saçlar!
Yıldırım'ın mâtem-i muzâ'afını Bursa civarında melûl u mahzûn dolaştırırken tesadüf ettiği kaval çalan çobana olan şu sözü gelir:

-Çal çoban çal!... Ne Ertuğrul gibi oğlun öldü ne Sivas gibi şehrin yıkıldı!...
Süleyman Nazif
Sayfa 25 - Palet Yayınları
Cîfe-i dünya değil kerkes gibi matlûbumuz
Bir bölük ankâlarız Kâf-ı kanâat bekleriz
Süleyman Nazif
Sayfa 62 - Fuzulî'den naklen
124 syf.
·1 günde·9/10
Tarih sevenler mutlaka okumalı. Edebiyat öğrencileri için iyi bir alıştırma kitabı niteliğindedir. Ön tarafı günümüz harfleri arka tarafı Osmanlı Türkçesi ile yazılmış ufak ufak deneme tadında bir kitap. Çarpıcı cümleleri var. İyi okumalar...
96 syf.
·1 günde·10/10
Metin aslı Osmanlı Türkçesi ile yazılmış. Çeviri metin tam olarak verilmiştir. Bununla birlikte Arapça, Farsça kelimelerin Türkçe karşılığı ile günümüz Türkçesi ile verilmiştir. Osmanlıca okuma alıştırması yapanlar için ideal bir eser olduğunu düşünüyorum.

Yazarın biyografisi

Adı:
Süleyman Nazif
Unvan:
Türk Şair, Yazar ve Devlet Adamı
Doğum:
Diyarbakır, Türkiye, 29 Ocak 1870
Ölüm:
İstanbul -, 4 Ocak 1927
Süleyman Nazif (29 Ocak 1870, Diyarbakır – 4 Ocak 1927, İstanbul), Osmanlı İmparatorluğu ve erken Cumhuriyet döneminin Türk aydın, şair, yazarı ve devlet adamıdır.

Gördügü özel ögrenimle Farsça, Arapça ve Fransızca öğrendi. Diyarbakır Vilayet Matbaası Müdürlügü ve Diyarbakır Gazetesinin baş yazarlığını yaptı. II. Abdulhamit yönetiminden kaçti. Paris´e gitti ve orada Mesveret gazetesini çikardı. Yurda dönüsünde 12 yıl Bursa´da zorunlu oturma cezasına çaptırıldı.

Mesrutiyet´ten sonra Basra, Kastamonu, Musul, Trabzon ve Bagdat valiliklerinde bulundu. 1915´te İstanbul´a yerleşerek Halk,Ileri,Hadisat gazetelerinde yazdı ;Halk´ın bas yazarlıgını yapti. Istanbul´un isgalini protesto amacıyla yazdıgı "Kara Bir Gün" yazısı ve aynı yönde verdigi konferanslar nedeniyle Malta´ya sürüldü.1922 de yeniden İstanbul´a yerlesti. Yasaminin sonuna değin burada kaldı. Resimli Gazetede çalıstı. Süleyman Nazif´in hayati 1894-1895´de Diyarbekir Vilayeti Salnamesi´ni hazırlaması ile baslar.1898 de Servet´i Fünun´da siirleri yayinlandi. Mesrutiyet Döneminde yazdıgı tarih,elestiri, anı türündeki yazılarıyla basarı kazandı..

Yazar istatistikleri

  • 10 okur beğendi.
  • 16 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 55 okur okuyacak.